Prelevare probe (aer, ape, sol, deseuri, etc), activitati diverse in teren;
Efectuare calcule si inregistrari conform cerintelor procedurilor sistemului integrat de calitate si mediu implementat in laborator.

CERINTE

Absolvent al unui liceu de profil: chimie, ecologie, profil tehnic;
– Disponibilitate de a efectua delagatii pe perioade lungi (o saptamana);
Constituie avantaje:
– experienta in domeniu;
-permis de conducere cat. B

DATA LIMITA DEPUNERE DOSAR: 19.10.2018

Detalii suplimentare referitoare la condiţiile de participare, conţinutul dosarului de înscriere şi modul de desfăşurare a concursului la telefon

021.4100377/ int.123 – Serviciul Resurse Umane, e-mail: personal@incdecoind.ro sau la sediul institutului din Bucuresti, Str. Drumul Podu Dambovitei nr. 71-73, sector 6


– Coordonarea activitatii compartimentului Achizitii publice-aprovizionare;
– Raspunde si intocmeste proiectul de plan si planul de achizitii;
– Asigura derularea activitatii de achizitii publice si a cumpararilor directe
pe baza reglementarilor legale in vigoare si a proceduruilor interne, pentru
servicii, produse si lucrari;
– Raspunde de realizarea la termen si de calitate a lucrarilor repartizate;
– Aplicarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice;
– Elaborarea documentelelor de achizitii necesare pentru depunerea
cererilor de prefinantare, de plata si de rambursare, conform graficului cererilor de rambursare, prefinantare si plata;
– Arhivarea documentelor care fac parte din activitatea de achizitii publice – aprovizionare;

 

CERINTE

studii superioare: juridice, economice;
– cursuri de formare profesionala – Expert achizitii publice COR 214946;
– experienta minim 5 ani in domeniul achizitiilor publice, din care minim 3
ani in functie de conducere (sef birou, sef serviciu);
– experienta in planificarea achizitiilor si bugetarea ofertelor;
– cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice;
– cunostinte specifice activitatilor de achizitii publice (SEAP;
– abilitati de utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point) si a
programelor de evidenta computerizata si gestionare date;
– abilitatea de a rezolva sarcini multiple cu termene limita;
– abilitati organizatorice, de comunicare si negociere;
– putere de decizie, asumare de responsabilitati.
Constituie avantaje:
– cunostinte de contabilitate;
– cunostinte in domeniul contractelor de investitii;
– experienta in management de proiect;

DATA LIMITA DEPUNERE DOSAR: 19.10.2018

Detalii suplimentare referitoare la condiţiile de participare, conţinutul dosarului de înscriere şi modul de desfăşurare a concursului la telefon

021.4100377/ int.123 – Serviciul Resurse Umane, e-mail: personal@incdecoind.ro sau la sediul institutului din Bucuresti, Str. Drumul Podu Dambovitei nr. 71-73, sector 6


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – ECOIND organizeaza in perioada 6-7 Decembrie 2017, la Grand Phoenicia Hotel București, un eveniment științific de tip ”matchmaking” cu titlul “Realităţi şi perspective privind transferul rezultatelor cercetărilor obţinute de  institutele naţionale de cercetare – dezvoltare”.

Evenimentul este realizat sub patronajul Ministerului Cercetării și Inovării.


INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – ECOIND

organizeaza concurs pentru incadrarea pe functii de

cercetator stiintific si cercetator stiintific gradul III

in conformitate cu prevederile Legii 319/2003

(Statutul personalului din cercetare – dezvoltare).

Perioada de inscriere la concurs este cuprinsa intre

28.09.2017 – 27.10.2017

Perioada de desfasurare a concursului

30.10.2017 – 28.11.2017

A: CERCETATOR STIINTIFIC

CONDITII NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 • activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 2 ani sau de cel putin 4 ani in alte activitati.

Concursul pentru ocuparea functiei de Cercetator Stiintific consta in:

 1. Analiza dosarului de concurs;

 2. Evaluarea efectuata de membrii comisiei pe baza fisei de autoevaluare si a mapei de lucrari, cu incadrare in grila de punctaj pentru nota minim 8;

 3. Proba scrisa (durata 2 ore) cu subiecte specifice postului, functie de activitatile proprii laboratorului / departamentului / sucursalei din care face parte candidatul. Proba scrisă poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi in urma analizei Fişei de autoevaluare (au obtinut cel putin nota 8);

 4. Proba orala – interviu.

 • Rezultatul probelor de concurs se apreciaza de fiecare membru al comisiei prin note de la 1 la 10; nota probei reprezinta media aritmetica a acestora.

B: CERCETATOR STIINTIFIC III

CONDITII NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 • sa aiba activitate de cercetare – dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 6 ani sau de cel putin 4 ani in cazul candidatilor care detin titlul de doctor; pentru candidatii care provin din afara invatamantului superor sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani pentru candidatii care detin titlul de doctor.

Concursul pentru ocuparea functiei de Cercetator Stiintific III consta in:

 1. Analiza dosarului de concurs;

 2. Evaluarea efectuata de membrii comisiei pe baza fisei de autoevaluare si a mapei de lucrari, cu incadrare in grila de punctaj pentru nota minim 8;

 3. Proba practica: Elaborarea unei propuneri pentru un proiect conform pachetului de informatii PN III, Program 2, Proiect experimental-demonstrativ (PED); propunerea de proiect va fi elaborata in limba romana sau engleza;

 4. Proba orala – interviu.

 • Rezultatul probelor de concurs se apreciaza de fiecare membru al comisiei prin note de la 1 la 10; nota probei reprezinta media aritmetica a acestora.

Metodologia pentru organizarea, desfasurarea si finalizarea concursurilor pentru promovarea în grade stiintifice CS, respectiv CS III, precum si Fisa autoevaluare care trebuie completata de fiecare candidat pentru ocuparea unui post de CS sau CS III se ridica de la serviciul Resurse Umane.

Mai multe detalii gasiti aici.


Cu prilejul implinirii a 40 ani de la infiintarea Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala ECOIND, incepand cu anul universitar 2017 – 2018 se instituie bursa „Margareta Nicolau”.

Bursa, in valoare de 2000 euro, va fi acordata prin concurs unui student masterand pentru o perioada de 2 ani (1000 euro / an), care va beneficia totodata de acces la infrastructura institutului si consultanta de specialitate din partea personalului institutului. Lucrarea de master va fi realizata sub coordonarea cadrului didactic desemnat de facultate si cu sprijinul unui cercetator stiintific numit de la institut.

Pentru accesarea bursei, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– absolvent specialitatea chimie / inginerie chimica, cu media anilor de studiu minim 8;

– nota la examenul de licenta minim 9;

– participare la manifestari stiintifice in timpul facultatii (ex: prezentari orale/ comunicari/postere, la sesiuni de comunicari stiintifice, lucrari /articole in publicatii de

specialitate,etc.);

– tematica abordata in lucrarea de master sa fie in domeniul chimiei mediului.

Candidatii sunt rugati sa depuna o scrisoare de intentie la sediul INCDECOIND sau la adresa ecoind@incdecoind.ro , pana pe data de 25 septembrie 2017.

Castigatorul concursului pentru bursa “Margareta Nicolau” va fi anuntat in cadrul Simpozionului International Mediul si Industria SIMI 2017, care se va desfasura in perioada 28 – 29 septembrie 2017 la Hotel Phoenicia Bucuresti (date suplimentare puteti obtine accesand www.simiecoind.ro ) si va fi afisat la sediul celor doua institutii coordonatoare, la inceputul anului universitar.

Persoana de contact:

Resurse Umane: Luana STANCIU

tel: +4 021 410 03 77 / interior 123

Adresa institut: Bucuresti, str. Drumul Podu Dambovitei, nr. 71-73, sector 6,

cod postal 060652, www.incdecoind.ro 

email: ecoind@incdecoind.ro; personal@incdecoind.ro


INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – ECOIND BUCURESTI anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

 • chimist / inginer chimist specialist analiza deseuri 1 post
 • hidrogeolog 1 post
 • inginer specialist in aplicatii de modelare si simulare procese de epurare ape uzate 1 post
 •  inginer specialist microscopie electronica 1 post
 • chimist / inginer chimist specialist in olfactometrie dinamica 1 post
 • biolog / biotehnolog 1 post
 • chimist specialist cromatografie de gaze 1 post
 • inginer chimist 1 post

MAI MULTE DETALII PRIVIND POSTURILE AICI


Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” Co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Investitii pentru viitorul dumneavoastra

Comunicat de presa pentru finalizarearea proiectului POS CCE

Magurele HIGH TECH CLUSTER

Data 12.11.2015 Magurele, Judet Ilfov

Asociatia ELI-NP Cluster Inovativ cu sediul in Orasul Magurele, Str. Atomistilor nr.409 Judetul Ilfov, a derulat in intervalul 14.05.2014 – 14.11.2015 proiectul MAGURELE HIGH TECH CLUSTER (MHTC) in baza contractului de finantare nr. 1CLT 800.010 incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice.

Valoarea totala a proiectului: 901 200 lei din care asistenta financiara nerambursabila: 892 200 lei.

Obiectivul general: Cresterea competitivitatii IMM-urilor prin constituirea unui cluster si prin valorificarea oportunitatilor oferite de activitatea de CDI de pe Platforma de Fizica a Orasului Magurele si, in mod special, a potentialului urias generat de proiectul european ELI – NP, in conditiile respectarii principiilor dezvoltarii durabile.

Proiectul a fost implementat in localitatea Magurele, judetul Ilfov

Rezultatele proiectului: cresterea numarului de membri de la 35 la 87 si numarul cererilor de aderare este in crestere, evaluarea printr-o sesiune de benchmarking a echipei de management a clusterului si acordarea etichetei de bronz pentru excelenta, depunerea mai multor proiecte pe diverse programme de finantare, castigarea in urma consultantei oferite de echipa de management membrilor a unui numar de 10 finantari, participarea la cursuri si sesiuni de mentoring/coaching pentru cresterea coeziunii membrilor.

Persoana de contact: Iuliana Velniciuc, Responsabil pentru comunicare si organizarea de evenimente, telefon: 0742.1-03.087, e.mail: ivelniciuc@fdcl.eu