PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA UNGARIA-ROMÂNIA 2007- 2013

Denumirea proiectului:  Environmental cadastre and ecological action plan of the Rivers Fehér – Fekete- and Kettős-Körös 

Acronim: CRISKOR

Codul proiectului: HURO/0901/238/1.3.4

Perioada de derulare: martie 2011 – februarie 2012

Consortiu:

v  Academia de Stiinte din Ungaria – Centrul Regional de Cercetare Pecs, Sucursala Bekescsaba – lider de proiect

v  INCD ECOIND Bucuresti – Sucursala Timisoara – partener de proiect

Obiectiv general: conservarea capacitatii de suportabilitate a unui ecosistem biofizic unitar.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Realizarea unui cadastru de mediu transfrontalier
 • Evaluarea gradului de constientizare a populatiei tinta
 • Elaborarea unui plan de actiune comun pentru optimizarea activitatilor umane in bazinul Crisurilor

Bugetul total al proiectului: 86 218 euro

Rezumatul proiectului

            Prin inventarierea si evaluarea activitatilor cu impact asupra mediului, in zona studiata, proiectul incearca sa contureze metode prospective si sustenabile de management si conservare a factorilor de mediu. Intr-o prima etapa se propune evidentierea activitatilor umane care presupun riscuri serioase asupra calitatii mediului in regiune, in special in bazinul hidrografic al Crisurilor. Prin identificarea si utilizarea unui algoritm privind nivelul de contaminare, pe baza unor metode validate stiintific, proiectul isi propune ca prin planul pe care il elaboreaza, sa contribuie la absorbtia si atenuarea acestor efecte adverse generate de activitatile umane. Grupul tinta include fermierii si, in general rezidentii din aria proiectului. Cadastrul de mediu va fi elaborat pe baza unor studii stiintifice, de mediu si risc, dar si cu ajutorul locuitorilor, prin realizarea unor sondaje de specialitate. Studiile stiintifice si evaluarile realizate in cadrul proiectului vor conduce in final la realizarea si implementarea unui Plan de Actiune cu scopul major de a contribui la conservarea capacitatii de suportabilitate a ecosistemelor din aria proiectului.

 

Rezultatele finale ale proiectului

Rezultatele finale ale proiectului s-au concretizat in urmatoarele studii si documente elaborate in limbile romana si maghiara:

 • Analiza situatiei initiale din aria proiectului – limba romana
 • Helyzetelemzes – limba maghiara
 • Legislatia de mediu in Romania si Ungaria – studiu comparativ – limba romana
 • Romania es Magyarorszag kornyezetvedelmi jogi szabalyozasa – limba maghiara
 • Evaluarea riscului de mediu – limba romana
 • Kornyezeti kockazatelemzes – limba maghiara
 • Evaluarea gradului de constientizare a populatiei la problemele de mediu in zona transfrontiera – limba romana
 • A román-magyar határ-menti térség lakosságának környezettudatossága – limba maghiara
 • Plan de actiune comun in domeniul protectiei mediului in aria proiectului – zona Crisului Alb si Crisului Negru
 • A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi cselekvési programja – limba maghiara

Accesarea rezultatelor finale ale proiectului se poate face aici.

Beneficiari:

–          Institutii si autoritati administrative locale;

–          Populatia din bazinul Crisurilor, din ambele tari.

www.huro-cbc.eu

Continutul acestei pagini nu reflecta neaparat atitudinea oficiala a Uniunii Europene


UPSOIL

SUSTAINABLE SOIL UPGRADING BY DEVELOPING COST EFFECTIVE,

BIOGEOCHEMICAL REMEDIATION APPROACHES

SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME – THEME 6 “ENVIRONMENT (INCLUDING CLIMATE CHANGE)”

Grant agreement no.: 226956

Period of project development: October 2009 – September 2012

Partners

Consortium Partners and the participating countries

Project aims to achieve a breakthrough in in-situ biogeochemical remediation through an innovative perspective that takes into account the integral soil-contaminant system.

To this end UPSOIL will develop robust technologies for fast, cost-efficient, integrated source zone and plume treatment. They are designed to result both in timely reached restored soil functions and associated risk levels and a maximal use of the natural soil rehabilitation potential at a longer term.

UPSOIL thus supports soil function preservation and faster restoration and sustainable redevelopment of European regions and cities that carry the burden of historical soil contamination.

Accompanying goals are to broaden the market of soil remediation for SMEs and to build confidence with regulators in adopting sustainable in-situ remediation as the preferable approach for soil restoration.

UPSOIL will focus on soils with organic contaminants (petroleum hydrocarbons and aliphatic chloro-organics) while addressing effects on metal mobilization, aiding in the remediation of the most pressing soil pollution cases in Europe.

Within the UPSOIL perspective, smart coupling of existing technologies already optimises remediation with respect to cost, time and soil sustainability.

In addition, highly innovative techniques (to be patented) will be developed. These include the automatic targeting of injection of the remedial agent via an in-built NAPL detection-probe, and the use of specifically developed selective remedial agents that react with the contaminant only and not with the soil matrix.

UPSOIL joins strong partners from different EU regions that form a balanced mix of scientific knowledge groups, applied science experience, and practical input through SMEs and contractors that also secure testing of the technologies develop in real field site situations and a further market application of the developed knowledge.

In addition the involvement of various stakeholders (authorities, problem owners, technology providers, financial supporters of redevelopments) guarantees that results are tuned to practical needs as present in the soil restoration market. Committed stakeholders and their network in the European market form an important window to disseminate the project results: bringing “knowledge to use” is an important aspect of the UPSOIL project.

CONCEPTUAL WORK AND OBJECTIVES

The concept of UPSOIL is that for the enhancement of cost-effective sustainable remediation of contaminated soil on a European scale, three optimization dimensions need to be addressed:

1. COST: the cost effectiveness of remediation should be significantly increased as compared to current practices,

2. TIME: the technologies employed should allow fast release of sites for urban/industrial or ecological redevelopment,

3. SUSTAINABILITY: the technologies employed should ensure that there are no pending (post-remediation) liability issues and that soil functions are maintained or restored.

The project’s aim is to make the required breakthrough in in-situ (bio)chemical remediation for organic contaminants, by developing robust technologies for fast, cost-effective, integrated source zone and plume treatment that result in both allowable (risk) levels and maximal use of the natural soil rehabilitation potential at a longer term.

Laboratory and field experimental work is being developed from October 2009 up to September 2012, as the chronogram shows.


 

Mecanism Financiar SEE intre Guvernul Islandei, Principatul Liechtenstein, Guvernul Norvegiei si Guvernul Romaniei

 

Proiect nr. RO-0016

Contract nr. 2/RO 0016 / 07.12.2009

EEA GRANTS Projects

Parteneri:

INCD-ECOIND Romania – coordonator (project promotor)

STIFTELSEN SINTEF Norway – Partener

Companii de Apa din Romania implicate in proiect:

SC ECOAQUA SA Călăraşi

SC Compania de Utilităţi Publice „Dunărea„ SA Brăila

 

Durata de implementare a proiectului: august 2009 – aprilie 2011

 

Valoarea totala al proiectului este de 800.000 Euro, din care grant-ul acordat (finantarea nerambursabila) reprezinta 85% (680.000 Euro).

Ministerul Economiei (MECMA) a asigurat cofinantarea proiectului  (contribuţie financiara cash 15%) din partea Romaniei.

 

Conform procedurilor din cadrul Mecanismului Financiar SEE, pe baza semnarii Grant Agreement intre FMO (Oficiul Mecanismului Finaciar) si MFP (Ministerul Finantelor Publice), acesta din urma, in calitate de Punct National Focal, a incheiat in decembrie 2009 cu INCD-ECOIND un contract de implementare prin care se reglementeaza aspectele financiare ale derularii proiectului

 

Scurta descriere a proiectului

În România, apa destinată consumului uman este obţinută din surse de apă de suprafaţă (90-92% ) şi subterană, iar sistemul de distribuţie apă potabilă acoperă aproximativ 65% din consumul populaţiei, din care 97% este direcţionată către populaţia urbană.

La inceputul anului 2011 functionau pe teritoriul Romaniei 42 de operatori regionali care presteaza servicii de producere si distributie de apa potabila in 1011 localitati.

Procedeele de tratare aplicate în România pentru obţinerea apei potabile din surse naturale sunt, în general, metode clasice: micrositare, coagulare – floculare cu sulfat de aluminiu, decantare – filtrare, sedimentare şi dezinfecţie cu clor.

Calitatea apei furnizată de aproximativ 1400 de staţii de tratare şi distribuţie existente pe teritoriul României, nu îndeplinesc întodeauna cerinţele reglementărilor în vigoare pentru parametrii chimici şi microbiologici, conducând la un potenţial risc pentru sănătatea umană. Vechimea retelelor de distributie (in anumite zone peste 90 de ani) reprezinta un factor important de afectare a calitatii apei distribuite prin: accidente frecvente, pierderi importante de apa si contaminare ulterioara a apei. Modificarea calitatii organoleptice, fizico-chimice si bacteriologice a apei se datoreaza de cele mai multe ori sistemelor de distributie deoarece o mare parte din aductiunile si retelele de distributie sunt realizate din materialele necorespunzatoare (azbocimentsi plumb), 30% din conducte fiind din fonta, exista frecvente intreruperi in distribuirea apei si nu exista un sistem modern de curatare si de spalare a lor.

Sub egida Mecanismului Financiar EEA, INCD-ECOIND Bucureşti şi STIFTELSEN SINTEF Norvegia au dezvoltat în parteneriat un proiect de monitorizare a calităţii apei potabile (de la captare până la producere şi distribuţie)  furnizată de două companii româneşti care deţin, la nivel regional, monopolul serviciilor de producere şi distribuţie a apei potabile pentru mai mult de 100.000 de locuitori.

Principalul scop al proiectului: apa potabila destinata consumului uman, produsă şi distribuită de companiile luate in studiu sa indeplineasca condiţiile de calitate impuse de reglementarile nationale si europene, în vigoare, pentru a se asigura protecţia sănătăţii populaţiei şi a reduce la minim riscul de îmbolnăvire.

Obiective generale:

►       Optimizarea si implementarea unui program complex de monitoring al calitatii apei de la captare, pe fluxul de tratare si in sistemul de distributie, pe traseul producator-consumatori;

►       Evaluarea performantelor sistemelor de tratare si distributie apa potabila selectate din zona de sud-est a Romaniei pentru a identifica posibile cauze care conduc la degradarea calitatii apei destinata consumului uman; recomandari / masuri pentru: optimizarea fluxurilor actuale de tratare/potabilizare apasi amenajare/intretinere/control retea de distributie.

Pentru realizarea obiectivelor proiectului s-au realizat urmatoarele activitati importante:

 • Organizarea de vizite de lucru in teren, la 6 operatori regionali – producatori si distribuitori de apa potabila situati în zona de S-E a României – pentru evaluarea sistemelor de tratare / potabilizare apă si a schemelor de control analitic existente si selectarea 2 companii de Apă, care necesită îmbunătăţirea sistemului de monitoring a calităţii apei potabile: SC ECOAQUA SA Călăraşi cu 6 staţii de tratare (Chiciu- Călăraşi, Olteniţa, Urziceni, Lehliu Gară, Budeşti, Fundulea) şi SC Compania de Utilităţi Publice „Dunărea„ SA Brăila cu 7 staţii de tratare (Brăila, Chişcani, Gropeni, Ianca, Movila Miresii, Victoria şi Roşiori);
 • Elaborarea unui program complex de monitorizare calitate apă, cu identificarea punctelor de control, frecvenţei de prelevare probe, metodelor de analiză aplicate pentru determinarea indicatorilor fizico-chimici şi bacteriologici de interes, modalităţilor de înregistrare / verificare corespunzatoare a rezultatelor. Pentru a asigura un control eficient, adecvat şi complet al calităţii apei de la captare, pe fluxul de tratare şi in sistemul de distribuţie, pe traseul producător-consumatori, implementarea programului de monitoring s-a realizat pe o perioada de 12 luni calendaristice şi lunar, s-au efectuat prelevari de probe si determinari analitice pentru un numar semnificativ de indicatori fizico-chimici si bacteriologici (s-au prelevat peste 1400 de probe din 185 de puncte de control si s-au efectuat 55 000 de analize);
 • Evaluarea si interpretarea statistica a rezultatelor obtinute in urma implementarii programului optimizat de monitoring, avand in vedere reglementarile nationale si europene, in vigoare (Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabila, completata/modificata prin Legea nr.311/2004; Hotararea Guvernului nr.662/2005 privind Normele de calitate ale apelor de suprafata utilizate pentru potabilizare, Directiva 98/83/EC; Directiva 75/440/EC);
 • Analiza eficientelor secventiale si globale de indepartare poluanti specifici realizate in configuratiile actuale de fluxuri/ echipamente de tratare, luand in consideratie: indicatorii neconformi caracteristici apei brute (tip, concentratie, procent de depasire valori de concentratie admise); fluxul de tratare aplicat (succesiune faze, parametri de proces); evolutie concentratie poluanti pe trepte de tratare; neconformitati calitate apa potabila la iesire din statie si consumatori;
 • Actiuni de publicitate proiect, diseminare rezultate obtinute si transfer de informatii/ cunostiinte catre alti operatori regionali din Romania care produc si distribuie apa potabila si al caror sistem de monitoring a calitatii apei potabile trebuie imbunatatit pentru a asigura protectia sanatatii umane.

 

Rezultatele proiectului

2 Planuri de Monitorizare a apei produsa si distribuita de cele doua companii selectate, in vederea imbunatatirii calitatii apei potabile si indeplinirea conditiilor impuse de reglementarile nationale si europene, in vigoare, pentru a se asigura protectia sanatatii populatiei si a reduce la minim riscul de imbolnavire;

Baza de date privind calitatea apei brute, utilizata ca sursa de apa potabila si a apei potabile produsa si distribuita de statiile de tratare din cadrul celor 2 companii regionale implicate in proiect; [LINK]

10 metode / tehnici analitice noi, ale caror rezultate au furnizat informatii suplimentare privind concentratia si caracteristicile materiei organice din apa bruta si eficienta proceselor tehnologice aplicate pe fluxul de tratare, precum si detalii referitoare la poluarea microbiologica a apei de suprafata (Dunare) utilizata pentru potabilizare;

2 Planuri de Optimizare a sistemelor de tratare a apei – pe baza rezultatelor obtinute dupa implementarea planurilor optimizate de monitorizare a calitatii apei (de la captare, pe fluxul tehnologic de tratare si in sistemul de distributie, la consumatorii finali deserviti) si ca urmare a analizei proceselor aplicate in fiecare statie de potabilizare s-au evaluat eficienta si performantele tehnologiilor aplicate pentru fiecare caz in parte si s-au identificat neconformitatile inregistrate pentru calitatea apei potabile; recomandari si solutii de optimizare fluxuri de tratare apa

2 Planuri pentru controlul si mentenanta sistemelor de distributie – analiza comparativa a calitatii apei tratata – efluent statie tratare si apei potabila distribuita la consumatorii finali a evidentiat posibile probleme in sistemele de distributie, care contribuie la degradarea calitatii apei potabile produsa de cei doi operatori regionali;

Diseminarea rezultatelor obtinute si transfer de informatii/ cunostiinte catre alti operatori regionali din Romania [352 materiale informativ-promotionale (pliante, brosuri) distribuite la targuri/ xpozitii/ manifestari stiintifice; 3 comunicari stiintifice si 3 postere la conferinte / simpozioane internationale (SIMI 2009-2011; COST-Actiunea 637,2010; SGEM 2010; IHSS-XV Meeting, 2010); 2 articole stiintifice in reviste de specialitate si 4 articole publicitare in presa / magazine tehnice; 1 workshop; 1 masa rotunda; pagina web dedicata proiectului].

 

 

 

ReferINţe:

 1. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată/ completată prin Legea nr. 311/2004;
 2. Decizia nr. 662/2005 privind normele de calitate a apei de suprafaţă destinată potabilizării;
 3. Directiva 98/83/EC pentru calitatea apei destinată consumului uman;
 4. Directiva 75/440/EC pentru calitatea apei de suprafaţă utilizată pentru potabilizare;
 5. I. Lucaciu*, L. Cruceru*, C. Cosma*, M. Nicolau*, L. Dinu*, V. Patroescu*,  S. Gheorghe*, Lars J. Hem**, Leif S. Hafskjold**, B. Eikebrokk**, *INCD ECOIND Romania; **STIFTELSEN SINTEF Norway, “Monitoring system of the quality of water intended for human consumption, produced şi distributed by romanian companies”, International Conference SGEM 2010, 21-26.06.2010  Albena, Bulgary;
 6. I.Lucaciu*, L.Cruceru*, C.Cosma*, C. Cosma*, M. Nicolau*, G. Vasile*, J. Petre*, D. Staniloaie*, Lars J.Hem**, Leif S.Hafskjold**, B.Eikebrokk**, *INCD ECOIND Romania; **STIFTELSEN SINTEF Norway, „Evaluation of the monitoring activity performed for two Romanian companies which produce şi supply dinking water”, COST Action 637, 4th International Conference on Metals şi Related Substances in Drinking Water, Kristianstşi, Sweden, October 13-15, 2010;
 7. G. Vasile, „Quality control of drinking water (Suppliers – Public Network System – Customer’s Tap)”, COST Action 637 – WG meeting, Bucharest, 27 may 2010;
 8. IR EUROPA, “Improving the quality of potable water”, INNNSIKT 17/2010

Environment Statistics Survey

EuropeAid/114921/D/SV/RO, RO 0107.04.03 – Phare Programme

Duration: January-November 2004

CONSORTIUM

Coordinator: LDK Consultants, Engineers and Planners S.A.

Partners:

Environmental Planning, Engineering & Management S.A.

ENVECO S.A.

National Institute of Hydrology and Water Management – INHGA (Romania)

National Research-Development Institute for Industrial Ecology – ECOIND (Romania)

Beneficiaries:

National Institute of Statistics from Romania

Ministry of Waters and Environment from Romania

GENERAL OBJECTIVE

The main objective of the project that was appointed under the scope of compliance of Romanian environment statistics with European statistical system is to seek to ensure the provision of a stock of reliable and comprehensive statistical data and to satisfy needs of national users of environmental statistical data.

SPECIFIC OBJECTIVES

 • implementing the surveys on waste;
 • implementing the surveys on water;
 • implementing of a national inventory on air emissions; and
 • setting up the indicators with environmental reference, for evaluating sustainable development in Romania and its impact upon the economic and social life through
 • development of the statistical researches on waste, emissions and water to improve the compliance of the Romanian environmental statistical system with the EU system;
 • realization of a census of the providers / producers of environmental services;
 • design of a survey system for environmental expenditures;
 • production of specific publication with environmental data.

Specific activities developed and the results obtained:

For waste:

 • organization of waste survey at national and regional level, on sampling base, for the reference year: 2002;
 • collection on data regarding to: production, treatment and disposal of hazardous waste, the composition, treatment, transport and disposal of municipal waste, waste recycling, facilities and specialized units for treatment, recovery and disposal of waste;
 • elaboration of the first applications for data processing at central and country level to obtain the aggregated statistical indicators;

Results

 • Database – register of waste producers and units that perform activities related to waste management;
 • Analysis and publication of the survey results in a brochure (100 copies in Romanian and 30 copies in English);

For water:

 • organization of water survey at the level of the hydrographic basin “Mures”, which covers seven counties, for the reference year 2003;
 • collection of data regarding to: water flow from industrial units, agriculture and specialized units for abstraction, supply, discharge of water and processing system;
 • elaboration of second application at county and central level processing and aggregated statistical indicators obtaining;

Results

 • Analysis and  publication of the survey results in a brochure  (100 copies in Romanian and 30 copies in English)

For air emissions:

 • Establishment of the list of pollutants and the emission factor by pollutants and by source / sink categories;

Results

 • Elaboration of the study on air emissions quantities for each pollutant established and source / sink categories – publication of the study (100 copies in Romanian and 30 copies in English);

Overall Indicators for sustainable development:

 • elaboration and presentation of a set of environment indicators and statistical analyses, which support the evaluation in major areas of sustainable development in Romania for the reference period 1998-2000;
 • elaboration and publication of the study on the indicators for sustainable development (100 copies in Romanian and 30 copies in English)


INDEPARTAREA ARSENULUI SI PESTICIDELOR DIN APA PRINTR-UN SISTEM DE SEPARARE EFICIENT, SIGUR SI COMPACT

PROIECT EUREKA

CONTRACT – 46/30.10.2006

PERIOADA DE DESFASURARE – 2006-2008

CONSORTIU

ELKEDE Technology and Design Centre S.A. – Grecia – Coordonator

ENNEA Enter Per Le Nuove Technologie L’energia e L’ambiente – Italia – Partener

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala ECOIND Bucuresti – Partener

OBIECTIV GENERAL

Elaborarea unei tehnologii pentru tratarea pe instalatii modulare a apelor destinate consumului uman avand continut de arsen si pesticide.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • identificarea si caracterizarea fizico-chimica si biologica a surselor de ape potabile (ape de suprafata, ape minerale/subterane) impurificate cu arsen si pesticide (nivele de concentratie, matrice de impurificare, poluare bacteriana/biologica);
 • evaluarea tehnico-economica a posibilitatilor de indepartare arsen/pesticide din sursele poluate luand in considerare normele de calitate impuse de legislatia nationala si europeana;
 • imbunatatirea calitatii (reducerea continutului de suspensii, incarcare organica si arsen) influentului treaptei de nanofiltrare;
 • selectarea variantei optime de pretratare a apelor impurificate cu arsen si pesticide;
 • indepartarea avansata a continutului de arsen si pesticide din apa potabila pretratata;
 • diseminarea rezultatelor proiectului.

REZULTATE/INDICATORI

 • Crearea unei baze de date cu principalele tehnologii aplicate la nivel international pentru indepartarea compusilor cu arsen si pesticide din apa potabila cu evidentierea avantajelor si dezavantajelor respective.
 • Evaluarea nivelului de poluare cu arsen si pesticide a unor surse de ape destinate consumului uman de pe teritoriul national:

–        arsen: ape de suprafata (As £ 60 mg/l, matrice de impurificare – materii in suspensie, incarcare organica, metale, amoniu); ape subterane (As £ 2 mgAs/l, poluanti asociati – fier, magan);

–        lindan: ape subterane (gHCH £ 1 mg/l, matrice de impurificare – incarcare organica, fier, mangan, azotati).

 • Realizarea unei instalatii modulare de tratare constituita din: reactor indepartare arsen/lindan prin oxidare/precipitare respectiv adsorbtie si o instalatie cu membrane de filtrare in doua trepte (microfiltrare + ultrafiltrare), cu functionare in flux continuu, care opereaza in domeniul 100-500 l/h.

 • Experimentarile efectuate la nivel pilot pentru indepartarea compusilor cu arsen (arseniti + arsenati £ 1,6 mg/l) din resurse naturale de apa potabila  s-au finalizat cu elaborarea unei filiere de tratare optime care asigura obtinerea unor eficiente de indepartare arsen de peste 99% si respectiv concentratii remanente sub limita impusa de legislatia in vigoare (L458/2002 – As = 10 mg/l). Fluxul de tratare propus cuprinde urmatoarea succesiune de faze: Oxidare arseniti (cu H2O2) / Precipitare arsenati / Coagulare – floculare (cu Fe3+) / Microfiltrare + Ultrafiltrare
 • Experimentele efectuate la nivel pilot pentru indepartarea avansata a pesticidelor organoclorurate (lindan = 1 mg/l) in vederea incadrarii apei in normele de potabilitate au condus la o filiera de tratare avand ca faze principale: Adsorbtie pe carbune activ / Microfiltrare/Ultrafiltrare.
 • Prezenta simultana a poluantilor de tip arsen (Ast £ 1,7 mg/l) si a pesticidelor organoclorurate (lindan – 5 mg/l) in surse naturale de apa potabila reclama aplicarea unei filiere de tratare combinate: Oxidare arseniti (sistem H2O2/Fe3+) / oxidare partiala incarcare organica/Adsorbtie pe carbune (PAC)/Filtrare prin membrane (microfiltrare + ultrafiltrare). Eficientele de indepartare a poluantilor specifici au fost de peste 99%, concentratiile remanente de arsen si lindan fiind sub limitele admise pentru apa destinata consumului uman.
 • Diseminarea rezultatelor proiectului prin prezentarea a 3 lucrari la manifestari stiintifice nationale si internationale.

POTENTIALI BENEFICIARI/UTILIZATORI REZULTATE

Rezultatele proiectului pot fi utilizate in statiile locale de potabilizare pentru inceput la nivel pilot si ulterior, functie de rezultate si resursele financiare alocate, pot fi integrate in fluxurile actuale de tratare a apei potabile.

Tehnologia propusa prezinta interes si pentru comunitatile mici unde resursele de apa sunt limitate fiind necesara valorificarea tuturor resurselor care au un grad de poluare posibil a fi indepartat prin implementarea fluxului de tratare propus in acest proiect.


POPELIM

CERCETAREA SI DEZVOLTAREA DE METODE PENTRU INDEPARTAREA POLUANTILOR ORGANICI PERSISTENTI (POPs)

PROIECT EUROSTARS

CONTRACT – 297E/16.06.2010

PERIOADA DE DESFASURARE – 2010-2012

CONSORTIU

DEKONTA – Republica Ceha – Coordonator

S.C. DFR SYSTEMS S.R.L. – Partener

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala -ECOIND Bucuresti – Partener

OBIECTIV GENERAL

elaborarea unei tehnologii de remediere a solurilor poluate cu compusi organici persistenti (POPs – nominalizati la Conventia de la Stockholm/2001) din categoria compusilor organoclorurati – izomeri HCH (Lindan) si DDX (DDT) prin metode fizico-chimice si biologice.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • identificarea si caracterizarea fizico-chimica si biologica a solurilor poluate cu POPs-uri;
 • evaluarea tehnico-economica a posibilitatilor de remediere soluri poluate cu POPs-uri;
 • selectarea variantei optime de remediere sol;
 • implementarea la nivel pilot a tehnologiei de remediere propusa.

ELEMENTE DE NOUTATE

Metoda de remediere a solurilor contaminate cu pesticide organoclorurate si derivati (poluare istorica) neabordata pana acum in tara

REZULTATE/INDICATORI DE REALIZARE

 • Baza de date actualizata referitoare la tehnologiile de remediere soluri poluate cu HCH, DDT si derivati prin procedee fizico-chimice (oxidare, reducere), biologice (procese anaerobe ± aerobe) sau mixte.
 • Baza de date privind nivelul de poluare a solurilor cu POPs-uri din zonele aferente instalatiilor de obtinere a pesticidelor organoclorurate si a depozitelor de deseuri organice de la societatile Oltchim-Rm.Valcea, Chimcomplex-Borzesti si din zona fostei Uzine chimice Turda.
 • Tehnologii de remediere soluri testate la nivel pilot laborator – eficienta indepartare izomeri HCH si DDX:
  • biormediere anaeroba (RdtHCH ≤ 99%);
  • reducere cu fier zerovalent/ZVI (RdtHCH ≤ 99%; RdtDDX ≤ 97%);
  • oxidare cu H2O2/Na2S2O8 ( RdtHCH + DDX ≤ 70%).
 • Validarea rezultatelor obtinute la nivel laborator prin testarea (faza pilot) a tehnologiilor de remediere selectate: tratare biologica si reducere cu fier zerovalent.

POTENTIALI BENEFICIARI/UTILIZATORI REZULTATE

 • Unitatile economice care se confrunta cu acest gen de poluare  (OLTCHIM, CHIMCOMPLEX);
 • Unitati ale administratiei locale de control si supraveghere a mediului.

ECOREG

APLICAREA PRINCIPIILOR ECOSISTEMELOR INDUSTRIALE LA DEZVOLTAREA REGIONALA

CONSORTIU

Coordonator:

Ministerul Mediului si Padurilor

Parteneri:

Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industriala- ECOIND

GEC Bucovina

International Synergies Ltd (UK)

OBIECTIV GENERAL

Demonstrarea potentialului simbiozei industriale pentru dezvoltarea durabila a sistemului socio – economic, la nivelul unei zone pilot din Romania, judetul Suceava.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Reducerea consumului de resurse naturale (materii prime, energie, utilitati) a tuturor partenerilor interesati, prin implementarea unor metode si instrumente inovative
 • Reducerea semnificativa a impactului asupra mediului, prin dezvoltarea unor programe bazate pe rezultate, la nivelul intreprinderilor industriale
 • Imbunatatirea relatiilor publice si a inter-relationarii unitatilor industriale
 • Conservarea si imbunatatirea patrimoniului si a potentialului turistic al zonei de aplicare
 • Constientizarea si instruirea partenerilor si comunitatilor locale in legatura cu simbioza industriala
 • Identificarea celor mai bune practici si diseminarea acestora in vederea implementarii conceptului de simbioza industriala la nivel national

Simbioza industriala reprezinta o parte a ecologiei industriale focalizata pe (dar nu numai) schimburile de materiale si energie. Aceasta implica utilizarea in comun a fluxurilor de energie si utilitati, resurselor din produse secundare, informatiilor, serviciilor, echipamentelor, expertizei, specialistilor de catre diferite unitati economice in scopul crearii de valoare adaugata, diminuarii costurilor si imbunatatirii protectiei mediului.

REZULTATE/INDICATORIDETOXIFICAREA CU ENERGIE SOLARA A APELOR REZIDUALE PROVENITE DIN PROCESE INDUSTRIALE DE ELECTRODEPUNERE/ EXTRAGERE A METALELOR PRETIOASE DIN MINEREURI

Proiect in cadrul Programului CORINT, Subprogram EUREKA-R

Contract nr.39/15.11.2005

Perioada de derulare: 2005-2006

CONSORTIU

 • ELKA-HELLENIC SILLVER&GOLDSMITH CENTER S.A., Grecia – Coordonator
 • ITALIAN NATIONAL AGENCY FOR NEW TECHNOLOGIES, ENERGY AND    ENVIRONMENTAL-ENEA, Italia – Partener
 • MARMARA UNIVERSITY, ENGINEERING FACULTY, ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT, Turcia – Partener
 • INCD ECOIND, Romania – Partener

OBIECTIV GENERAL

Verificarea aplicabilitatii tehnologiilor bazate pe fotooxidare catalitica (sisteme  UV/TiO2, lumina solara/TiO2) pentru epurarea avansata a apelor reziduale cianurice pretratate provenite de la unitatile industriale de extragere a aurului.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • evaluarea nivelului de performanta a tehnicilor de oxidare avansata pentru depoluare, aplicate in domeniul indepartarii cianurilor din efluenti uzati;
 • stabilirea gradului de poluare a efluentilor industriali proveniti de la procesarea minereurilor aurifere;
 • stabilirea variantei secventiale de flux tehnologic pentru procesul de fotocataliza a cianurilor si transpunerea acesteia in model pilot;
 • elaborarea tehnologiei de epurare si a parametrilor de operare;
 • diseminarea si promovarea rezultatelor proiectului.

ELEMENTE DE NOUTATE

 • Utilizarea unei surse de  energie neconventionala-lumina solara;
 • Tehnologie noua la nivel national.

REZULTATE:

 • Analiza comparativa din punct de vedere al avantajelor si dezavantajelor procedeelor fotocatalitice recomanda ca alternativa de tratare a apelor uzate cianurice fotocataliza heterogena asistata de TiO2. Implementarea acestei metode avansate de tratare este favorizata de posibilitatea inlocuirii sursei artificiale de radiatii UV cu lumina solara.
 • Evaluarea nivelului de poluare cu cianuri a efluentilor industriali proveniti de la procesarea minereurilor aurifere si a contextului de impurificare a evidentiat:
  • prezenta cianurilor sub forma solubila ca cianuri libere si complecsi ai unor metale (Zn, Ni, Cu, Fe);
  • existenta unor specii de tipul SCN care reactioneaza competitiv cu cianura in procesele de epurare oxidativa, crescand timpii de reactie, consumurile de reactivi si complicand schemele tehnologice de tratare.
 • Realizarea instalatiei pilot solara.

Pe baza studiului privind parametri fundamentali ai proceselor fotocatalitice si  a elementelor specifice sistemelor solare pilot de detoxifiere s-a stabilit varianta secventiala de flux tehnologic pentru procesul de fotocataliza a cianurilor si s-a proiectat si realizat instalatia pilot solara pentru procese fotocatalitice cuprinzand:

–        colector solar (tuburi din sticla borosilicat);

–        reflector (folie aluminiu);

–        echipamente de proces si auxilaire (coloana de aerare/recirculare, schimbator de caldura, pompa cu debit reglabil, aparate de masura).

Pentru fotodegradarea oxidativa a cianurilor a fost utilizat fotocatalizator TiO2 (anatas) pulbere-Merck.

 • Fluxul tehnologic elaborat pentru epurarea avansata a apelor reziduale cianurice consta in fotocataliza alcalina heterogena-corectie pH (7–7,5)-separare si recirculare fotocatalizator.

Prin aplicarea tehnologiei propuse se asigura indepartarea avansata a CN din ape reziduale (CNt £ 5 mg/l) si incadrarea efluentului epurat in limitele severe de calitate impuse la evacuarea in receptori naturali, conform HG352/2005 (CNt< 0,1 mg/l).

Pentru implementarea la nivel industrial a tehnologiei de epurare avansata a apelor cu continut de cianuri (CNt £ 5 mg/l) se impune verificarea acesteia pe pilot semiindustrial, etapa necesara pentru definitivarea parametrilor operationali, in conditii de variatie curenta a compozitiei fizico-chimice a apelor reziduale influente.

 • Diseminarea si promovarea rezultatelor proiectului s-a realizat prin:

–        prezentarea a 2 lucrari in cadrul unor manifestari stiintifice internaitonale;

–        publicarea unui articol in revista cotata ISI.

POTENTIALI BENEFICIARI

 • Unitati industriale de extragere a aurului
 • Unitati din industria electrotehnica, electronica si constructoare de masini-procese de electrodepunere metale.

Programul de Formare Profesionala LEONARDO da VINCI  -MODUL DE PERFECTIONARE PENTRU CONTROLUL POLUARII MEDIULUI-Proiect pilot  nr. RO/  02/  B/ F/ PP  – 141004

COORDONATOR:

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Chimie

PARTENERI:

CEAM (SPANIA), UNIVERSITATEA DIN VALENCIA  (SPANIA), UNIVERSITATEA DIN PERPIGNAN (FRANTA), UNIVERSITATE “TOR VERGATA”, ROMA (ITALIA), ECOIND (ROMANIA), ICECHIM (ROMANIA), ITEC-BRAZI (ROMANIA),ANOX (SUEDIA), UNIVERSITATEA DIN LUND (SUEDIA)

OBIECTIVE:

 • Realizarea si implementarea unui modul de perfectionare flexibil in domeniul controlului poluarii mediului;
 • Calificarea in lucrul cu echipament analitic modern prin folosirea unor programe de simulare;
 • Schimburi de profesori si studenti intre partenerii proiectului si vizite de lucru in intreprinderi;
 • Recunoasterea mutuala a calificarilor si cunostintelor acumulate;
 • Adaptarea standardelor europene a metodelor si programelor de pregatire vocationala prin cooperari intre universitati , institute de cercetare, organisme specializate si intreprinderi asociate.

BENEFICIARI AI PROIECTULUI

–    Tineri absolventi de facultati cu profil chimie, biochimie, biologie, ecologie, inginerie etc.

–     Persoane cu sau fara loc de munca interesate in perfectionarea in domeniul controlului mediului.

–     Specialisti din controlului poluarii mediului interesati in perfectionarea in acest domeniu.

–     Intreprinderi poluante si potential poluante.

–     Autoritati locale si guvernamentale interesate in monitorizarea calitatii mediului.


Control Poluare

 • Metode de testare a proprietatilor fizico-chimice ale substantelor si preparatelor chimice periculoase in conformitate cu legislatia Uniunii Europene
 • Monitorizarea caracteristicilor de calitate fizico-chimica a apelor  din Biosfera Delta Dunarii
 • Adaptarea legislatiei nationale in domeniul substantelor periculoase la legislatia UE in domeniu
 • Rolul componentelor biotice în procesele de ciclare şi reciclare a nutrienţilor (N, P) în ecosisteme acvatice lacustre din Delta Dunării şi aplicarea lor în procesul de îndepărtare a acestora
 • Preluarea metodelor de determinare a ecotoxicităţii (conform Directivei 67/548/EEC, Anexa V – Partea C) In vederea implementării legislaţiei UE pentru substanţele / preparatele periculoase şi a Principiilor de Bună Practică de Laborator – GLP
 • Dinamica spaţio-temporală a componentelor biotice – fitoplancton, zooplancton şi macronevertebrate bentonice – în ecosistemele acvatice din Biosfera Delta Dunării
 • Evoluţia spaţio-temporală a principalilor indici ai stadiului trofic pentru ecosistemele acvatice din Delta Dunării

Dinamica spatio – temporala a principalelor componente biotice acvatice din Delta Dunarii