ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională- „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ- ECOIND anunță finalizarea proiectului cu titlul „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND

București, 16 decembrie 2015

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială- ECOIND, cu sediul în Bucuresti, Str. Drumul Podul Dâmboviței 71-73, Sector 6, a derulat, începând cu data de 08.08.2014, proiectul „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. Valoarea totală a bugetului proiectului a fost de 12.286.472,03 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 9.989.080,63 lei. Proiectul s-a implementat în localitatea București pe o durată de 17 luni.

Obiectivul general al proiectului MEDIND l-a constituit modernizarea și extinderea infrastructurii INCD-ECOIND București prin crearea Centrului de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie în vederea dezvoltării de noi direcții de cercetare pentru acoperirea unui spectru larg de activități conexe ecologiei industriale: biologie moleculară, genetică și microscopie electronică; analize biologice și studii ecotoxicologice; evaluarea calității aerului de interior, a nivelului de miros prin olfactometrie dinamică; caracterizarea completă a deșeurilor industriale și a nămolurilor. În acest scop, au fost create 5 laboratoare noi, dedicate cercetărilor avansate și 4 laboratoare modernizate, dotate corespunzător cu echipamente și aparatură de ultimă generație, care vor contribui nu doar la dezvoltarea cunoștințelor fundamentale, ci și la stimularea transferului de metode, tehnologii de mediu și dezvoltarea unor sisteme și servicii inovative care să sprijine realizarea obiectivelor de creștere economică integrată și dezvoltare durabilă în sectorul industrial.

Detalii suplimentare se pot obține de la: Nume persoană contact: Irina LUCACIU Funcţie: Director de proiect MEDIND Instituție: INCD- ECOIND, Tel: 021.410.03.77, Fax: 021.410.05.75, E-mail: proiectmedind@gmail.com


ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ- ECOIND anunță începerea proiectului cu titlul „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND

București, 05.09.2014

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială- ECOIND, cu sediul în Bucuresti, Str. Drumul Podul Dâmboviței 71-73, Sector 6, derulează, începând cu data de 08.08.2014, proiectul „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 12.286.472,03 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 9.989.080,63 lei.

Proiectul se implementează în localitatea București pe o durată de 15 luni.

Obiectivul general al proiectului MEDIND este reprezentat de modernizarea și extinderea infrastructurii INCD-ECOIND București prin crearea unui centru de cercetări interdisciplinare avansate pentru dezvoltarea / extinderea unor direcții noi de cercetare în vederea acoperirii unui spectru larg de activități conexe ecologiei industriale, în domeniile: biologie moleculară, genetică și microscopie electronică; analize biologice și studii ecotoxicologice; evaluarea calității aerului de interior, a nivelului de miros prin olfactometrie dinamică; caracterizarea completă a deșeurilor industriale și a nămolurilor – domenii de actualitate, neabordate complet sau deloc la nivel național, dar în acord cu tendințele cercetării de mediu pe plan european și internațional.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Irina LUCACIU

Funcţie: Director de proiect MEDIND

Instituție: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala- ECOIND

Tel: 021.410.67.16, Fax: 021.410.05.75, E-mail: proiectmedind@gmail.com


ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” “Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” Proiect – „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND – proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

Brosura rezultate proiecte

Spot video

Spot audio

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect – „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND
– proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

POS CCE 1881/48693 “Centrul de Cercetari Interdisciplinare Avansate pentru Mediu si Industrie”

Contact:

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – ECOIND

Strada Bujorilor Nr 115 Timișoara

Director de Proiect

Irina LUCACIU

Tel: 021 410 03 77

Fax: 021 410 05 75

E-mail: proiectmedind@gmail.com bioteste.ecoind@gmail.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect – „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND
– proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

Ministerul Fondurilor Europene http://www.fonduri-ue.ro/

Ministerul Educatiei Nationale –  Organism Intermediar POS CCE http://www.poscce.research.ro/

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” “Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” Proiect – „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND – proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

Data demarării proiectului: 08.08.2014

Durată proiect: 16 luni si 24 de zile

Director de proiect: Irina LUCACIU (proiectmedind@gmail.com)  

Obiectivul general al proiectului MEDIND este reprezentat de modernizarea și extinderea infrastructurii INCD-ECOIND Bucuresti prin crearea unui centru de cercetări interdisciplinare avansate pentru dezvoltarea/extinderea unor direcții noi de cercetare în vederea acoperirii unui spectru larg de activități conexe ecologiei industriale, în domeniile: biologie moleculară, genetică și microscopie electronică; analize biologice și studii ecotoxicologice; evaluarea calității aerului de interior, a nivelului de miros prin olfactometrie dinamică; caracterizarea completă a deșeurilor industriale și a nămolurilor – domenii de actualitate, neabordate complet sau deloc la nivel național, dar în acord cu tendințele cercetării de mediu pe plan european și internațional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Modernizarea / adaptarea spatiului destinat centrului de cercetare MEDIND, în termen de 15 luni

– Achiziționarea de 71 de echipamente și utilaje de cercetare, din care 4 echipamente cu valoare de peste 100.000 de euro, în termen de 15 luni

– Crearea de 3 noi locuri de munca destinate cercetării, în termen de 5 ani după finalizarea proiectului

– Participarea la 3 proiecte naționale/internaționale în termen de 5 ani după finalizarea proiectului

Rezultate așteptate:

•  Dezvoltarea continuă a capacității de cercetare a institutului: -dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru a asigura un nivel de dotare competitiv la nivel european; -completarea structurii de personal pentru a răspunde necesităților de multidisciplinaritate ale domeniului cercetării de mediu și creșterea corespunzătoare a numărului de cercetători; -creșterea calificării și specializării cercetătorilor (doctori, doctoranzi, absolvenți master, masteranzi, bursieri în țară și strainătate);

•  Orientarea activității științifice a institutului spre domenii/direcții de varf: -dezvoltarea pe direcțiile existente de cercetare a unor tematici noi și dezvoltarea unor noi direcții de cercetare în domenii de varf ale cercetării de mediu internaționale, dar care sunt insuficient sau deloc dezvoltate la nivel național; -continuarea aplicării cu succes în programe de CD naționale/sectoriale/transfrontaliere; -creșterea numarului de oferte depuse și câștigate în programe europene și internaționale; -menținerea/îmbunătățirea prezenței și participării institutului în rețele de cercetare, asociații profesionale de prestigiu la nivel național și internațional platforme tehnologice specifice;

•  Creșterea vizibilității activității institutului: –  creșterea numărului de articole publicate în reviste indexate ISI; –  creșterea numărului de brevete naționale și internaționale; –  imbunătățirea diseminării rezultatelor prin organizarea sau/și participarea la manifestări stiințifice naționale și internaționale; –  creșterea numărului de studenți/cercetători români și străini care iși fac stagiul în institut;

•  Îmbunătățirea transferului tehnologic: –  creșterea numărului de metode/tehnici/tehnologii transferate agenților economici; –  creșterea numărului de proiecte realizate în parteneriat direct; –  diversificarea și inovarea tehnologiilor/serviciilor realizate pentru agenții economici.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Obiectivul general al proiectului MEDIND este reprezentat de modernizarea și extinderea infrastructurii INCD-ECOIND Bucuresti prin crearea unui centru de cercetări interdisciplinare avansate pentru dezvoltarea/extinderea unor direcții noi de cercetare în vederea acoperirii unui spectru larg de activități conexe ecologiei industriale, în domeniile: biologie moleculară, genetică și microscopie electronică; analize biologice și studii ecotoxicologice; evaluarea calității aerului de interior, a nivelului de miros prin olfactometrie dinamică; caracterizarea completă a deșeurilor industriale și a nămolurilor – domenii de actualitate, neabordate complet sau deloc la nivel național, dar în acord cu tendințele cercetării de mediu pe plan european și internațional.


Proiect PN 09 – 13 03 15

Obiectivul general al proiectului se adreseaza evaluarii posibilitatii de tratare / degradare a unor micropoluanti organici din sisteme apoase prin procedee hibride de tip oxidare avansata – procese membranare. In acest sens, proiectul propune testarea la nivel de laborator a unui procedeu hibrid fotocataliza eterogena utilizand TiO2 in suspensie – procese de membrana de tip microfiltare/ultrafiltrare (PMR – reactor fotocatalitic membranar) destinat degradarii micropoluantilor organici din ape, precum si elucidarii mecanismelor de degradare ale acestora.

Activitati realizate in cadrul fazei 1 a proiectului:

 • Evaluarea performantelor procesului de degradare a micropoluantilor organici utilizand diferite configuratii PMR
 • Sinteza membranelor si caracterizarea acestora prin metode specifice
 • Realizarea PMR pentru degradarea avansata a micropoluantilor organici din sisteme apoase
 • Pagina web a proiectului

Reactoarele fotocatalitice membranare (photocatalytic membrane reactors – PMR) sunt reactoare hibride in care fotocataliza este cuplata cu un proces de membrana. Membrana joaca in acest caz un dublu rol, atat de bariera pentru fotocatalizator cat si de bariera selectiva pentru moleculele ce trebuie degradate. PMR-urile prezinta cateva avantaje fata de fotoreactoarele conventionale dintre care se mentioneaza:

 • retinerea cu ajutorul membranei a fotocatalizatorului in mediul de reactie;
 • control asupra timpului de stationare al moleculelor in reactor;
 • posibilitatea de a functiona in regim continuu cu separarea concomitenta a catalizatorului si produsilor de reactie;
 • nu mai sunt necesare operatii suplimentare de coagulare-floculare-sedimentare pentru indepartarea fotocatalizatorului ceea ce se concretizeaza in economii de energie si spatiu;
 • fotocatalizatorul este practic reutilizat ceea ce este imposibil in sistemele de separare conventionale bazate pe coagulare-floculare-sedimentare

Rezultatele fazei 1 a proiectului:

 • a fost efectuata evaluarea performantelor procesului de degradare a micropoluantilor organici utilizand diferite configuratii PMR,
 • au fost sintetizate si caracterizate doua tipuri de membrane pe baza de polisulfona si poliacrilonitril
 • a fost realizat modulul experimental PMR si au fost realizate teste preliminare de fotocataliza heterogena a triclosanului in sistem UV/TiO2 stabilindu-se parametrii optimi de lucru. A fost studiata cinetica degradarii avansate a triclosanului in sistem UV/TiO2 stabilindu-se valoarea constantei de viteza de reactie sia constantei de adsorbtie – desorbtie a poluantului tinta
 • a fost realizata pagina web a proiectului

In faza 2 a proiectului urmeaza a se realiza urmatoarele activitati:

 • Experimentari de degradare a unor micropoluanti organici
 • Optimizarea parametrilor de functionare a PMR in functie de natura micropoluantului
 • Stabilirea cineticii de degradare a micropoluantilor tinta
 • Diseminarea rezultatelor proiectului

INTEGR-IT

SUPORT INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A COMPANIILOR DIN INDUSTRIA CHIMICA, PRIN IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR ECO-EFICIENTEI

PROIECT  CEEX – PROGRAM MENER

CONTRACT – 620/03.10.2005

PERIOADA DE DESFASURARE – 2005 – 2008

CONSORTIU

Coordonator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala ECOIND Bucuresti

Partener: SC IPROCHIM SA Bucuresti

SC ZECASIN SA

OBIECTIV GENERAL

Dezvoltarea si aplicarea unui suport integrat pentru dezvoltarea durabila a companiilor din industria chimica, prin implementarea rapida a  principiilor eco-eficientei. Un astfel de suport integrat accesibil, prietenos, materializabil in timp scurt nu era disponibil cu toate ca dezvoltarea durabila si evitarea poluarii prin masuri preventive fac parte din principiile care stau la baza strategiei nationale de protectia mediului.

Neconstientizarea de catre marea majoritate a unitatilor industriale a beneficiilor economice, sociale si de mediu care rezulta din aplicarea instrumentelor de crestere a eco-eficientei este o alta problema care s-a dorit a fi rezolvata prin punerea bazelor unui centru de e-Eco-eficienta care sa foloseasca infrastructura IT si sa permita transferul de cunostinte, informatii, solutii tehnice, diseminarea, asistenta tehnica on-line, posibilitatea de replicare la nivelul unitatilor industriale.

GRADUL DE NOUTATE SI COMPLEXITATE deriva din dezvoltarea si implementarea  in cadrul sistemului integrat a mai multor instrumente de lucru, aparent disparate, incepand cu nivelul strategic al companiei si mergand pana la aspecte detaliate de mediu, economice, financiare, sociale. In cadrul modelului strategic de dezvoltare durabila a companiei s-au integrat atat analiza „productie curata” cat si sistemul de management intern al costurilor din punct de vedere al mediului. Un alt element de noutate este incercarea de a agrega toate competentele in domeniu, la nivelul unitatilor economice, pentru punerea bazelor primului centru de e-Eco-eficienta destinat transferului de cunostinte, informatii, solutii tehnice, constientizarii, asistentei tehnice on-line si replicarii proiectelor de crestere a eco-eficientei.

Prin specificul sau Proiectul se doreste a ramane deschis tuturor entitatilor interesate in promovarea si implementarea instrumentelor de crestere a ecoeficientei. Web-site-ul proiectului, www.ecoeficienta.ro , care a reprezentat un prim pas spre un centru romanesc de e-Eco-eficienta este si va ramane activ si dupa terminarea proiectului ca un sistem de asistenta tehnica, diseminare si replicare, in acest sens nepunandu-se problema obtinerii de brevete sau drepturi de autor. Cu toate acestea, la nivelul metodologiilor implementate, cu precadere cea privind strategia dezvoltarii durabile, au fost introduse elemente noi, protejate prin publicare / comunicari stiintifice.

Schema bloc de realizare este reprezentata in figura urmatoare.

Implementarea sistemului integrat la nivelul unitatilor pilot din industria chimica a asigurat acestora competente tehnico-economice care le diferentiaza de unitati similare. Crearea unui mediu managerial focalizat pe performanta tehnica coroborata cu cea de mediu si cu responsabilitatea sociala corporatista a contribuit la cresterea valorii unitatilor la actionari (stat, privat) si a creat standarde de actiune pentru societati similare.

Au fost dezvoltate / implementate modele strategice de dezvoltare durabila in patru unitati pilot, au fost implementate elemente ale analizei productii curate si ale sistemului de management al costurilor legate de mediu pentru trei instalatii pilot.

Cel putin la nivelul unitatilor economice participante la proiect s-a reusit crearea unei mase critice de specialisti in utilizarea instrumentelor de crestere a eco-eficientei.

Oportunitatile identificate ca fezabile pe termen scurt / mediu de modului Productii Curate sunt finantate din bugetul unitatilor pilot, ele avand si impactul economic / de mediu cel mai relevant. Analog, restructurarea sistemului de contabilitate cu includerea costurilor de mediu a scos in evidenta costuri ascunse in regii care acum pot fi reduse prin actiuni directionate exact la locul unde aceste costuri se genereaza. Pe langa unitatile pilot implicate in Proiect, piata potentiala de desfacere a unui astfel de sistem integrat este constituita de unitatile din industria chimica si prin extindere (prin punerea bazelor primului centru dedicat e-Eco-eficientei) de orice companie care doreste sa se adapteze cerintelor dezvoltarii durabile. Rezultatele obtinute constituie un model cu replicare imediata la nivelul sectorului industriei chimice si potentiala pentru orice tip de activitate industriala.

Proiectul INTEGR-IT a fost structurat pe baza celor mai noi recomandari ale UE, integrand dimensiunea de mediu si sociala in activitatea zilnica a unitatilor economice, introducand la nivelul unitatilor romanesti competente si expertiza legate de agregarea celor trei factori care conditioneaza dezvoltarea durabila. Introducerea unor indicatori sintetici de dezvoltare durabila a permis compararea unitatilor pilot cu unitati similare din UE, folosind acelasi sistem de referinta.

Utilizand o abordare de tip bottom-up, care a pornit de la rezultatele obtinute in cadrul studiilor de caz dezvoltate in unitatile / instalatiile pilot s-a dezvoltat un set de recomandari pentru strategia sectoriala de dezvoltare a industriei chimice, recomandari ce constituie cel putin un feedback util pentru autoritatile cu competente in formularea si implementarea strategiilor la nivelul sectoarelor industriale.

Impactul de mediu a constat in reducerea poluarii in zonele pilot si identificarea posibilitatilor de decuplare a dezvoltarii de consumul de resurse. Impactul tehnic consta in reducerea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati. Impactul economic consta in implementarea in zonele pilot a sistemului de management al costurilor legate de mediu; reducerea costurilor cu materiile prime, materiale si utilitati; relansarea activitatii industriale pe coordonatele dezvoltarii durabile – prin introducerea instrumentelor si practicilor manageriale performante. Nu in ultimul rand impactul social a constat in constientizarea, instruirea personalului din zonele pilot in aplicarea principiilor ecoeficientei – respectul pentru mediu, talentul şi dedicatia angajatilor poate suplini in mare masura absenta fondurilor pentru inlocuirea echipamentelor vechi.

Proiectul a incercat sa transforme zonele pilot într-un model in care angajatii motivati si care participa la decizii apropie eficienta fabricii de nivelul celor din UE, creand totodata premisele de asigurare a competitivitatii in conditiile unei piete europene unice. Aceasta a presupus transformarea factorilor intangibili (traditia si reputatia firmei, creativitatea angajatilor, grija pentru mediu si resurse, responsabilitatea sociala corporatista) in surse de valoare adaugata, mai importante decat mijloacele fixe.

POTENTIALI BENEFICIARI:

Modelul de dezvoltare durabila elaborat poate fi replicat in sectorul industriei chimice si adaptat pentru orice activitate economica.


Tehnologii combinate inovative pentru protectia si remedierea in-situ a solurilor poluate cu metale in scopul reducerii biodisponibilitatii acestora – REMSOL

Autoritatea contractanta: Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Energetica, Programul MENER

ACRONIM REMSOL

Contract: 735 / 24.07.2006

Parteneri si responsabilitati

Coordonator: INCD-ECOIND, Bucureşti, Sos. Panduri nr.90-92, sector 5, e-mail: ecoind@incdecoind.ro, Director General chim. Margareta Nicolau,  Sucursala Timisoara, P-ta Victoriei nr. 2 et.2, ecoind.tm@gmail.com, Director de proiect  chim.  Corneliu  Bogatu

♦ Cercetare, evaluare procese unitare pentru remedierea solurilor poluate cu metale grele;

♦ Elaborare tehnologii durabile pentru remedierea solurilor prin utilizarea proceselor de mobilizarea ionilor metalici,  retinerea lor pe materiale naturale si fitoremediere;

♦Testarea rezultatelor obţinute în laborator,  pe loturi experimentale;

♦ Elaborare manual de  prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii tehnologiilor;

♦Organizare workshop şi diseminarea cunoştinţelor noi, comunicarea şi publicarea lor.

Partener 1: Universitatea “Politehnica” Timişoara, UPT, P-ta Victoriei nr.2  et.2, Rector Prof. dr. ing. Nicolae Robu, Facultatea de  Chimie Industriala si Ingineria Mediului, Responsabil stiintific proiect Conf. dr.ing. Petru Negrea

♦ Determinarea  distribuţiei  metalelor pentru  fazele proceselor de remediere a solurilor;

♦ Analiza comparativa a  metalelor din plante, în condiţii diferite de biotransport.

Partener 2: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Sudură şi Încercări de   Materiale, INCD- ISIM Timişoara, Bv. Mihai Viteazul nr. 30, Director General Prof. dr. ing. Dorin Dehelean, Responsabil stiintific proiect  Ing. Lucian Drăguţ

♦ Documentare, realizare model micropilot si testarea  funcţionalităţii  lui;

♦ Evaluare tehnologii combinate pentru remedierea solurilor poluate cu metale.

Partener 3: Statiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajisiti, SCDPT Timisoara,  Calea Urseni, nr. 32, Director Prof. dr. ing. Neculai Dragomir, Responsabil  stiintific  proiect ing.  Corina Cristea

♦ Studiul  gradului de toleranţă şi acumulare a metalelor în plante, în funcţie de nivelul de poluare şi de speciile de plante cultivate;

♦ Investigarea vegetaţiei dezvoltate în soluri poluate şi tratate prin aplicarea  proceselor  combinate.

Partener 4: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului, USAMVB Timisoara, Calea Aradului nr.119, Rector Prof. dr. ing. Alexandru Moisuc, Responsabil ştiinţific proiect  Prof. dr. ing. Benoni Lixandru

♦ Amendarea  solurilor  poluate cu materiale suportate si monitorizarea evolutiei culturilor;

♦ Caracterizarea ecosistemelor dezvoltate în cazul solurilor poluate şi tratate prin procedee combinate.

Perioada de cercetare: 2006-2008

Obiective

 • Elaborare tehnologii pentru tratarea avansata prin procedee  fizico-chimice si biotehnologice a solurilor poluate;
 • Aplicarea tehnologiilor  pe loturi experimentale  în  zone poluate cu metale;
 • Verificarea  fezabilităţii  variantelor  tehnologice;
 • Diseminarea rezultatelor.

Rezultate

 • Tehnologii  pentru  remedierea solurilor, ieftine si usor de aplicat, care  permit   tratarea  in-situ;
 • Cunostinte noi privind procesele unitare implicate in tehnologiile dezvoltate;
 • Reducerea gradului de poluare  a  mediului inconjurator, prin reabilitarea unor soluri poluate  cu  metale  grele  si  redarea acestora in circuitul agricol;
 • Imbunatatirea calitatii vietii prin asigurarea protectiei si  remedierii mediului.

Indicatori

Tehnologii – 2; Brevete –1; Comunicari stiintifice – 3;  Articole publicate – 4.

Rezultate etapa l,  2006

 • S-au realizat studii privind gradul de poluare a solurilor cu metale in zonele miniere, distributia lor secventiala in fractiuni definite operational si au fost  identificati parametrii de lucru pentru remedierea solurilor prin utilizarea materialelor suportate si a metodelor electrocinetice.
 • Analiza distributiei  secventiale  a metalelor in  sterilul de flotatie rezultat din prelucrarea minereului de cupru in zona Moldova Noua si a sterilului copertat cu sol  cultivat cu plante ierboase,  a  permis  identificarea  fazelor procesului  de transport  in functie de timp.

Rezultate etapele ll si lll,  2007

Ø    Realizare doi micropiloti pentru experimentarea  tratarii electrocinetice  a solurilor poluate cu metale, cu urmatoarele componente:

 • · sursa de alimentare;
 • · cutie de distribuţie şi conductoare electrice;
 • · electrozi cilindrici si plati;  anozi din grafit si  catozi din inox;
 • · vase ceramice pentru  electrozi,  cuve pentru introducerea probelor de sol si  tuf vulcanic suportat.

Ø    Model pentru procesul de mobilizarea zincului si cadmiului in probe de sol prin tratarea electrocinetica si  retinere in  bariera de tuf suportat din zona catodica, in micropilot.

Parametrii optimi pentru separarea metalelor din soluri poluate prin aplicarea procesului combinat:  mobilizare electrocinetica – retinere  in bariera de zeolit si in plante perene.

Studiu experimental  in vase de vegetatie cu sol poluat, tratat cu tuf vulcanic suportat  si  cultivat cu  Lolium perene,  pentru imobilizarea  metalelor in sol si reducerea biodisponibilitatii  in  plante.

Ø     Metodologie de lucrari agricole in loturi experimentale cultivate cu Medicago sativa si  Festuca arundinacea:  loturi martor;  poluate cu steril minier; cu steril si biosolide; cu steril,  tuf vulcanic suportat si biosolide.

Ø     9 lucrari prezentate la manifestari stiintifice de profil din tara si strainatate: 3 comunicate, 3 publicate  si  3 in curs de publicare.

Rezultate etapele lV si V,  2008

Ø     Studiu experimental pe loturi de sol si steril minier poluate cu metale grele, amendate cu zeolit indigen suportat, biosolid si cultivate cu plante perene pentru fitoremediere, anul doi de cultura.

Ø     Metodologie pentru caracterizarea procesului de bioacumulare a metalelor in parti aeriene si radacini ale plantelor, prin utilizarea indicatorilor de transfer si cinetici.

Ø     Elaborare tehnologii inovative pentru remedierea zonelor poluate cu metale grele:

tehnologie pentru remedierea zonelor poluate cu metale grele, prin aplicarea  fazelor: tratare cu zeolit suportat – imobilizare poluanti metalici – tratare cu biosolid – fitoextractie;

tehnologie pentru separarea, concentrarea si imobilizarea metalelor din soluri si steril minier, prin utilizarea fazelor: dizolvare anodica a metalelor– electromigrare in zona catodica – adsorbtie si imobilizare in zeolit suportat – fitoextractie.

Ø    Diseminarea cunostintelor noi prin publicarea si comunicarea rezultatelor:

lucrari publicate, 15;

lucrari comunicate, 7;

organizare workshop si prezentarea manualului cu rezultatele sintetice ale   proiectului.

Ø    Lucrari publicate, comunicate, exemple:

v  „In-situ remediation of soils polluted with heavy metals. Part l. Using of supported materials” – N.Dragomir, S. Masu, C. Bogatu

„Journal of Environmental Protection and Ecology,  10 (1), 2009, Sofia, Bulgaria.”

v  „In-situ remediation of soils polluted with heavy metals. Part. ll. Using of electrokinetic treatment” – L. Dragut, C. Bogatu, V.Verbitchi

v  „Journal of Environmental Protection and Ecology,  10 (1), 2009, Sofia, Bulgaria.” – Lixandru B. Rus Valeria, Peţ I., Pricop Anca, Mâşu Smaranda, Rechiţean D.

v  Lucrări  ştiinţifice  Zootehnie şi Biotehnologii – USAMVB Timişoara, 41, 2008,  217-221.

v  „Remediation of soils polluted with heavy metals by using of biosolid and supported zeolite” – B. Lixandru, S. Masu, C. N. Bogatu, V. Rus, A. Pricop

Congresul Mondial „EUROSOIL  2008 Soil – Society – Environment, Viena, 25–29 .August.2008, Abstract book.

v  “Tehnologii pentru remedierea solurilor poluate cu metale” – C. Bogatu, S. Masu, B. Lixandru, N. Dragomir, L. Dragut, P.Negrea

Sesiune  Stiintifica  Mener, Sinaia, 5-7 septembrie, 2008.

v  „Mobilization of heavy metals from  minig wastes by their covering with soil and phytoremediation” – C.Bogatu, S.Masu, N.Dragomir, C.Cristea, M.Lazarovici

Chemical Bulletin of Polytechnica University of Timisoara, 52(66),
1-2, 2007, 27-29

v  „Electrokinetic model used for the treatment of soils polluted with heavy metals” – C.Bogatu, V.Verbitchi, L. Dragut, I. Harjan, D. Ionescu, N. Dragomir

Proceedings of  The 14th Symposium on Analytical and Environmental Problems, University of Szeged, Ungaria, 24 septembrie 2007, p.76-79

v  „The influence of minig wastes covering with soil cultivated with grasslands  onto metal mobility.” – S.Masu, C.Bogatu, L.Andres, N.Dragomir, M.Lazarovici, C.Cristea

INCD ECOIND Simpozion International –SIMI 2007 „Mediul si Industria”, Bucuresti, 25-27 octombrie, vol. ll,  p.22-27.

v  “The use of sequential extraction for characterization of polluted soils. – C.Bogatu,  S. Masu, N. Dragomir, P. Negrea,  M.Ciopec.

Chemical Bulletin of Polytechnica University of Timisoara, Series of Chemistry and Environmental Engineering, 51(65), 1-2, 2006, 61-63.

Perspective

♦Transferul procedeelor realizate catre  institutiile cu responsabilitate in refacerea zonelor poluate, implementarea  lor in practica depoluarii solurilor.

♦ Realizarea de colaborari  interne si externe, in cadrul proiectelor nationale si europene.

Potentiali beneficiari

♦Proprietarii  zonelor  contaminate cu metale grele;

♦Companii responsabile de poluare si care au obligaţia luării măsurilor de remediere;

♦Laboratoare si institute de cercetări cu preocupări în domeniul depoluării

solurilor.


PROAQUA

PROMOVAREA TEHNOLOGIILOR INOVATIVE SI DURABILE PENTRU TRATAREA APEI DESTINATE CONSUMULUI UMAN

PROIECT  CEEX – PROGRAM MENER

CONTRACT – 631/03.10.2005

PERIOADA DE DESFASURARE – 2005 – 2008

CONSORTIU

Coordonator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala INCD-ECOIND Bucuresti

Parteneri:

Universitatea “Politehnica” Timisoara

Institutul de Sanatate Publica Timisoara

Parteneri beneficiari:

Regia Autonoma de Apa si Canal AQUATIM – Timisoara RA

Compania APA RA Brasov

Societatea Comerciala APA PROD Deva

Societatea Comerciala SECOM SA Drobeta-Turnu Severin

OBIECTIV GENERAL

Optimizarea sistemului de management al apei destinate consumului uman in vederea conformarii cu reglementarile nationale si cele europene in vigoare, cu referire speciala la dezvoltarea/implementarea unor tehnologii eficiente si durabile de tratarea in concordanta cu matricea de impurificare a resurselor de apa bruta

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Cunoasterea situatiei existente privind statiile de tratare neconforme la nivel national/zonal, evaluarea matricilor de impurificare asociate parametrilor neconformi prin control direct si a cauzelor generatoare de neconformitati.
 • Identificarea poluantilor/micropoluantilor limitat monitorizati sau nemonitorizati cu efect potential nefavorabil asupa calitatii apei potabile.
 • Cercetare de excelenta pentru elaborarea de solutii tehnice, coerente si unitare de tratare, in concordanta cu matricea de impurificare a surselor de apa bruta si atractive din punct de vedere cost/eficienta.
 • Imbunatatirea sistemului de management al namolurilor chimice/ apelor de spalare filtre pentru diminuarea impactului asupra mediului.
 • Punerea bazelor unui centru e-clean water – transfer de cunostinte, informatii la nivel de sector si constituirea/dezvoltarea unei retele de excelenta la nivel national.
 • Diseminare directa prin transfer la parteneri (operatori apa-canal) si  indirecta (articole, comunicari, brevete).

REZULTATE/INDICATORI

 • Analiza tehnica a datelor disponibile la nivel national privind calitatea resurselor naturale (apa de suprafata, ape subterane), a apei potabile distribuite in sistem centralizat, obtinute in statii clasice de tratare, cu evidentierea aspectelor de neconformitate fata de conditiile impuse de legislatia in vigoare: NTPA 013/2002 (cu modificarile din 2006), Legea 458/2002 si Legea 311/2004 (categorii de indicatori care inregistreaza depasiri ale limitelor normate, indicatori nemonitorizati sau insuficient monitorizati);
 • Analiza diagnostic prin controlul direct al calitatii apei pe filiere de tratare (apa bruta ± decantata ± filtrata + potabila) pentru 27 obiective (statii de tratare) aflate in responsabilitatea operatorilor apa-canal investigati (4 operatori parteneri + 8 operatori voluntari): RA AQUATIM – Timisoara, SC SECOM SA – Drobeta, SC APA PROD SA Deva, Compania APA Brasov, SC APASERV Satu Mare, SC Compania de Apa Satu Mare, RATACFL Turda, SC AQUABIS Bistrita, SC APA CANAL SA Galati, SC DETACAN Cernavoda, SC AQUASERV Tulcea, SC APA GRUP Botosani;
 • Studiile de caz reprezentative selectate pentru optimizarea/ completarea fluxurilor de tratare, functie de natura/tip poluanti/ micropoluanti neconformi (apa bruta/apa potabila) frecventa de aparitie, toxicitate etc:
 • Studiu documentar privind tendintele actuale de dezvoltare procese/ tehnologii de tratare ape:

–         separarea avansata din surse de suprafata a suspensiilor coloidale (turbiditate £ 20 UNT) prin coagulare-floculare-decantare, coagulare-floculare-flotatie sau procese de membrana;

–         indepartare poluanti anorganici din surse subterane (azotati, Fe, Mn);

–         cauzele generarii subprodusilor de oxidare dezinfectie cu clor asociate cu modificarea proprietatilor organoleptice ale apei potabile (gust, miros) si posibilitatile de reducere a concentratiilor de precursori.

 • Instalatii pilot mobile, cu functionare continua, avand in componenta module noi, achizitionate in cadrul proiectului PROAQUA (instalatie de preparare-dozare ClO2, instalatie de microfiltrare + ultrafiltrare) pe care s-au efectuat experimentari in teren (locatia AQUATIM: Uzina 1, Uzina 2-4);
 • Metodologie cadru pentru testarea variantelor tehnologice de tratare ape subterane si de suprafata pe instalatii pilot;
 • Ancheta publica privind “Relatia dintre factorul hidric si starea de sanatate a populatiei” – Studiu de caz municipiul Timisoara;
 • Tehnologii alternative de tratare surse subterane si de suprafata cu impurificare specifica (testate la nivel pilot industrial, pilot laborator):

–       ape subterane cu continut de fier, mangan±amoniu (incarcare medie/redusa);

–       ape subterane cu continut de azotati (incarcare ridicata);

–       ape de suprafata cu continut de precursori ai THM (inclusiv documentatie de proiectare);

–       ape de suprafata cu turbiditate redusa si incarcare organica/ bacteriologica asociate.

 • Schema cadru privind gestionarea namolurilor chimice si a apelor de spalare din fluxurile de potabilizare, inclusiv fluxuri tehnologice de tratare, recuperare elemente utile (Al/Fe);
 • Retea tehnologica zonala de excelenta (www.potabilizare.ro) pentru regiunile N+V, V in vederea agregarii competentelor in domeniu, transfer de cunostinte la nivel de sector.

Figura 1                                                                               Figura 2

DISEMINARE

 • Workshop „Tehnologii inovative si durabile pentru tratarea apei destinate consumului uman” – promovare rezultate proiect (manual prezentare, pliante, CD);
 • 14 articole publicate in tara (5) si strainatate (9) din care 6 in reviste cu cotatie ISI:
 • 1 carte publicata: Corina Orha “Contributii la studiul proceselor de obtinere si caracterizare a unor materiale zeolitice functionalizate cu utilizare in dezinfectia apei“, Teza de doctorat, Seria4: Inginerie chimica, nr.12, Ed.Politehnica 2008, ISSN: 1842-8223, ISBN: 978-973-625-594-6.
 • 19 comunicari la manifestari stiintifice de profil – conferinte, simpozioane, congrese in tara (10) si strainatate (9);
 • Suport stiintific pentru perfectionarea tinerilor specialisti prin doctorate (UP Timisoara – 7 doctorate/1 finalizat);

ACTIUNI POST – PROIECT:

 • dezvoltarea unor proiecte pentru solutionarea aspectelor critice legate de managementul apei si namolurilor din unele statii de tratare a apei (orase/localitati mici) preluate in administrare, in vederea asigurarii conformarii apei destinate consumului uman cu normele de calitate impuse si implicit a protectiei sanatatii consumatorilor (Contracte productie/2009-2011);
 • participarea operatorilor apa-canal impreuna cu INCD-ECOIND la actiuni dezvoltate in programe europene de cooperare – COST 637 – METEAU de monitorizare compusi metalici cu caracter toxic pe traseul retea de distributie-consumatori.

POTENTIALI BENEFICIARI/UTILIZATORI REZULTATE

 • Operatori apa-canal membri ai retelei e-clean water;
 • Operatori apa-canal din alte zone ale tarii care se confrunta cu neconformitati pe filierele de tratare ale apei destinate consumului uman.

Figura 1. Instalatie pilot de potabilizare surse subterane

Figura 2. Instalatie pilot de potabilizare – modul MF/UF


Extinderea acreditarii laboratorului de mediu prin implementarea unor metode noi de analiza a substantelor prioritare / prioritar periculoase in acord cu directivele U.E. transpuse – PERMED

Modulul 4, P-CONFORM

Autoritatea contractanta: RENAR, Program INFRAS

Contract: 158/10.08.2006

Executant: INCD-ECOIND

Perioada de cercetare: 2006-2007

Obiective:

– Dotarea laboratorului cu echipamente si aparatura performante necesare pentru analiza unor substante prioritare/prioritar periculoase

– Implementarea in conditiile laboratorului si acreditarea metodelor pentru analiza din apa a compusilor organostanici –SR EN ISO 17353:2006 – si compusilor organici halogenati adsorbabili (AOX) – SR EN ISO 9562: 2005

Rezumat

Necesitatea cuantificării în apă a compuşilor organostanici rezultă din larga lor utilizare ca biocizi şi stabilizatori în fabricarea PVC. Aceşti compuşi cancerigeni şi perturbatori ai sistemului endocrin sunt persistenţi în mediu şi au tendinţă de bioacumulare.

AOX-ul este un parametru global care acoperă o gamă largă de compuşi organohalogenaţi care pot fi substanţe volatile simple (ex. Cloroform) sau molecule complexe (ex. Dioxine şi furani) cu o varietate mare de proprietăţi toxice.

Un aport considerabil în producerea compuşilor AOX şi pătrunderea acestora în mediul acvatic îl au industriile chimică, textilă, celulozei şi hârtiei precum şi utilizarea clorului sau oricărui compus care conţine clor ca dezinfectant în procesele de tratare a apei potabile, a apei de îmbăiere, în spălătorii, curăţătorii chimice etc.

În urma experimentelor efectuate pentru verificarea performanţelor metodelor în condiţiile laboratorului s-a stabilit că acestea asigură cuantificarea analiţilor la nivelul limitelor de concentraţii impuse de legislaţia actuală pentru aceste substanţe prioritar periculoase în apa de suprafaţă: 0,1ng/L pentru compuşi organostanici respectiv 10 µg/L pentru compusi organici halogenati adsorbabili  pe cărbune activ (AOX).

Etape:

1. Implementarea in laborator a metodei de derminare a compusilor organici halogenati adsorbabili (AOX) – SR EN ISO 9562: 2005 (termen: 15.12.2006)

2. Implementarea in conditiile laboratorului a metodei de determinare a compusilor organostanici din diferite categorii de apa –  SR EN ISO 17353:2006 (termen: 30.05.2007)

3. Extinderea acreditarii laboratorului cu metodele implementate si diseminarea rezultatelor proiectului (termen: 15.12.2007)

Rezultate cuantificabile obtinute:

–    Au fost achizitionate urmatoarele echipamente: analizor AOX, spectrometru FT-IR, spectrometru UV-VIS, GC-MS, etuva, nisa chimica, baie de ultrasunete, microcentrifuga, refrigerator de laborator.

–   A fost implementata in laborator metoda: SR EN ISO 9562:2005 Calitatea apei. Determinarea continutului de compusi organici halogenati adsorbabili (AOX).

–     A fost implementata in laborator metoda: SR EN ISO 17353:2006 Calitatea apei. Determinarea unor compusi organostanici. Metoda prin cromatografie in faza gazoasa.

–     Metodele au fost acreditate RENAR (certificat de acreditare nr. LI 137)

Diseminare

Pentru a face cunoscută posibilitatea determinării în ţara noastră a unor compuşi incluşi în lista substanţelor prioritar periculoase din apă utilizând o metodă sensibilă, selectivă şi robustă s-a participat cu o comunicare ştiinţifică orală la Simpozionul Internaţional “The Environment and Industry” care a avut loc în perioada 25-27 octombrie 2007 la Bucureşti. Lucrarea ştiinţifică a fost publicată şi în volumul de lucrări al Simpozionului.

Rezultatele proiectului au fost prezentate în cadrul unui workshop organizat şi realizat în data de 7 decembrie 2007 la sediul INCD-ECOIND Bucureşti la care au participat reprezentanţi de la S.C. Apa Nova Bucureşti S.A., S.C.  Apa Canal 2000 Pitesti, INCD-ICIM Bucureşti, Administraţia Apele Române Bucureşti.

Beneficiari – servicii acreditate (2008-2009)

S.C. Rafo Oneşti S.A., S.C. Someş S.A. Dej, S.C. Cildro S.A. Drobeta Turnu-Severin, S.C. Delignit Romania S.R.L. Drobeta Turnu-Severin, S.C.Secom S.A. Drobeta Turnu-Severin, S.C. Acvarim S.A. Râmnicu Vâlcea.

Potentiali beneficiari:

Organisme de supraveghere a calitatii mediului

Agenti economici care monitorizeaza emisiile de substante periculoase

Institute/centre de cercetare cu preocupari in domeniul controlului calitatii mediului

Impact social si asupra mediului:

 • · Asigurarea bazei stiintifice si tehnice necesare formarii cercetatorilor in domeniul controlului si monitorizarii calitatii mediului
 • · Asigurarea controlului substantelor prioritar periculoase evacuate in mediu prin aplicarea unor metode acreditate; conformare la legislatia actuala de mediu (HG nr. 351/2005; Ordin MMGA nr. 161/2006)

Testarea şi implementarea metodelor performante de determinare a metalelor din pulberile emisiilor atmosferice inclusiv de la incineratoare în conformitate cu Directivele Comunităţii Europene

Proiect CEEX:  Modulul IV
Tip Proiect: Infrastructura de evaluare şi certificare a  conformităţii
Autoritatea contractantă:  RENAR, Program INFRAS
Contract:  54 / 07.09.2005
Executant: INCD-ECOIND
Director Proiect: Liviu IONIŢĂ, tel.: 4100377, int. 132

Obiective
–   Dotarea laboratorului cu echipamente performante de prelevare si analiza a metalelor din emisiile surselor fixe in aer;

–    Implementarea şi acreditarea metodelor de prelevare şi determinare a metalelor din efluenţii gazoşi reziduali emisi in aer din sursele staţionare inclusiv incineratoare avand ca baza de pornire SR EN 14385/2004;

Rezultate obţinute

 • Alinierea Laboratorului Control Poluare Aer la nivelul cerinţelor legislaţiei naţionale şi europene privind tehnicile utilizate pentru determinarea metalelor din emisiile in aer ale surselor fixe prin  achiziţionarea următoarele echipamente:

–   Prelevator izocinetic de pulberi PAUL GOTHE BOCHUM GmbH;
–    Spectrofotometru de absorbţie atomică VARIAN cu atomizare în flacără şi cuptor de grafit;

 • Metode de determinare a metalelor din emisiile surselor fixe in aer validate, acreditate si implementate pornind de la prevederile SR EN 14385/2004; au fost dezvoltate metode pentru determinarea urmatoarelor metale prin utilizarea sistemelor de atomizare:

–    Atomizare în cuptorul de grafit – Pb, Ni, Cr, Co, Cu, Cd, Mn, V, As, Sb, Tl,
–    Atomizare în flacără –  Cr, Ni, Pb, Zn, Cu,.

 • Metoda acreditata de prelevare izocinetică pe filtre si in solutie absorbanta in vederea determinarii metalelor;
 • Extinderea acreditarii laboratorului Control Poluare Aer cu metodele pentru determinarea metalelor conform cerintelor referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2005,

Potentiali beneficiari ai rezultatelor proiectului:

 • INCD ECOIND, Laboratorul CONTROL POLUARE AER;
 • Agenţi economici;
 • Organisme de supraveghere a calităţii mediului;
 • Institute/centre de cercetare cu preocupări în domeniul controlului calităţii mediului.

Diseminarea rezultatelor proiectului:

–    Participarea la a XXIX-a conferinţă Naţională de Chimie organizata la Călimăneşti-Căciulata, 4-6 Octombrie 2006, cu lucrarea “Determinarea  metalelor din pulberile provenite din emisiile industriale în conformitate cu cerinţele standardului SR EN 14385/2004” – Liviu Ionita, Elena Bucur, Mihaela Petrescu;
–    Prezentarea rezultatelor proiectului pe site-ul institutului;
–    Redactare broşura şi CD de diseminare a rezultatelor proiectului;

Dupa finalizare, metodele dezvoltate si acreditate in cadrul proiectului au fost utilizate si aplicate in activitatea de cercetare pentru:

 • Realizarea activitatilor prevazute in proiecte de cercetare care implicau determinari ale concentratiei de metale din emisiile in aer sau din aerul inconjurator;
 • Investigatii privind stabilirea nivelului de poluare a aerului generat de activitatile industriale si intocmirea documentatiilor de mediu solicitate de agentii economici(AIM, bilanturi de solventi, bilanuri de mediu si rapoarte la bilant de mediu, studii de impact, rapoarte de amplasament, etc.)pentru tehnologiile care conduc la emisii de pulberi cu continurt de metale;
 • Servicii de monitorizare a nivelului de poluare a aerului cu pulberi cu continut de metale emise de sursele dirijate apartinand agentilor economici.

UTILIZAREA MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE PENTRU PROCEDEE TIP AOPS IN VEDEREA OXIDARII AVANSATE A POLUANTILOR PRIORITARI DIN APE UZATE

PROIECT  CEEX – PROGRAM MENER

CONTRACT – 642/03.10.2005

PERIOADA DE DESFASURARE – 2005-2008

CONSORTIU

Coordonator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala  -ECOIND Bucuresti

Parteneri:

Universitatea din Bucuresti – Centrul de Cercetare de Chimie Fizica Teoretica si Aplicata – CC CFTA

Institutul de Chimie Fizica „I.G. Murgulescu” al Academiei Romane

OBIECTIV GENERAL

Elaborarea unei tehnologii de degradare avansata a compusilor prioritari nominalizati prin HG 351/2005, de tipul derivatilor aromatici clorurati (concentratie maxima admisa ≤ g/l), prin fotooxidare catalitica bazata pe utilizarea de fotocatalizatori constituiti din materiale nanostructrate realizati din TiO2.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Constituirea bazei de date privind stadiul aplicarii AOP pentru fotdegradarea compusilor aromatici clorurati, nivel de poluare cu poluantii studiati si tehnici de obtinere a fotocatalizatorilor pe baza deTiO2.
 • Stabilirea cineticilor si mecanismelor de degradare avansata a compusilor aromatici clorurati, in diverse conditii de operare.
 • Obtinerea si caracterizarea diverselor tipuri de fotocatalizatori pe baza deTiO2 si TiO2 modificat.
 • Elaborarea tehnologiei de degradare avansata prin fotooxidare catalitica a compusilor aromatici clorurati.
 • Diseminarea si transferul rezultatelor proiectului.

ELEMENTE DE NOUTATE

 • Procedeu ecologic, modern de tratare, neabordat pana acum in tara.
 • Utilizare sursa neconventionala de energie – lumina solara.

REZULTATE/INDICATORI

 • Studiul documentar privind procedeele tip AOPs aplicate in degradarea avansata a compusilor prioritari, de tipul derivatilor aromatici clorurati si factori de influenta ai proceselor de fotodegradare.
 • Stabilirea nivelului de poluare cu derivati organici clorurati si a matricilor de impurificare a unor surse de ape reziduale.
 • Recepturi preliminare de obtinere fotocatalizator pe baza de TiO2 (pulbere, film depus pe suport) prin metoda sol-gel si caracterizarea produselor obtinute.
 • Ecuatii cinetice si mecanisme de fotodegradare clorbenzen prin fotoliza directa, fotocataliza omogena, fotocataliza heterogena si evaluarea influentei parametrilor de operare (pH, concentratie de poluant, natura si concentratie fotocatalizator, concentratie O2, temperatura) asupra constantelor de viteza si eficientei procesului.
 • Evaluarea influentei structurii poluantului si contextului de impurificare al apelor reziduale asupra eficientei fotodegradarii acestuia.
 • Obtinere fotocatalizator tip pulberi sol-gel nanometrice pe baza de TiO2 dopat cu sulf.
 • Realizare in regie proprie a unei instalatii fotocatalitica solara – mod de operare cu recirculare.
 • Evaluarea influentei parametrilor de operare (concentratie fotocatalizator, concentratie poluant, timp de reactie, grad recirculare fotocatalizator) asupra eficientei degradarii clorbenzenului in context real de impurificare.
 • Evaluarea influentei vitezei de filtrare asupra eficientei separarii fotocatalizatorului uzat din efluentul rezultat de la faza de degradare clorbenzen prin fotooxidare catalitica.
 • Elaborarea tehnologiei de tratare a apelor uzate cu continut de clorbenzen (mg/l) si stabilirea parametrilor optimi de operare, care asigura indepartarea avansata a poluantului la nivelul limitelor impuse de legislatia in vigoare (≤ mg/l) prin aplicarea urmatoarei succesiuni de operatii: neutralizare-decantare (se aplica optional)- fotocataliza in sistem UV-VIS/TiO2-S-separare/recirculare fotocatalizator
 • Organizarea unui workshop pentru promovarea/demonstrarea tehnologiei propuse potentialilor beneficiari.
 • Diseminarea rezultatelor proiectului in cadrul comunitatii stiintifice prin:
  • · prezentarea a 16 lucrari la manifestari stiintifice, din  care 4 in tara si 12 in strainatate;
  • · publicarea a 5 articole in reviste de specialitate cotate ISI.
 • Rezultatele originale ale proiectului s-au concretizat prin depunerea la OSIM a cererii de brevet nr.A/00484 din 24.06.08 cu titlul „Fotocatalizator pentru depoluarea apelor si procedeu de obtinere”.

Fig 1. Instalatie fotocatalitica solara


Fig.2. Spectrele de absorbţie ale TiO2 dopat şi nedopat  în domeniul vizibil

Experienta acumulata prin derularea proiectului a fost valorificata de catre partenerii din consortiu prin elaborarea unei noi oferte de proiect in cadrul competitiei de cercetare nationala PN II – Parteneriate in domeniile prioritare, declarata castigoare – FENPEST nr. contract 32-131 „Promovarea tehnologiilor verzi bazate pe procedee de oxidare fotoinduse in tratarea apelor cu continut de pesticide”.

POTENTIALI BENEFICIARI/UTILIZATORI REZULTATE

 • agenti economici mari sau IMM-uri, care genereaza substante prioritare de tipul derivatilor aromatici clorurati (industrie chimica de sinteza, industrie de sinteza a cauciucului, industria celulozei si hartiei, industria lemnului etc.);
 • unitati ale administratiei locale si operatori apa-canal;
 • unitati de cercetare-dezvoltare cu preocupari in domeniul protectiei mediului.