INCD-ECOIND vă ofera o gamă largă de servicii caracterizate prin

“calitate si promptitudine”

Laboratoarele de Încercări din cadrul Departamentului Control Poluare,: acreditate RENAR conform referențialului SR EN ISO 17025:2005, îndeplinind si cerințele SR CEN/TS 15675:2009 pentru măsurarea de emisii de poluanți efectueaza analize fizico-chimice si biochimice pentru diverse categorii de deseuri industriale, deseuri menajere sau mixte, namoluri de la statii de epurare ape uzate.

Analiza/Caracterizare deșeuri și nămoluri și stabilirea periculozității, pentru acceptare la depozitare: metale, anioni, DOC, TDS, TOC, BTEX, PCB, uleiuri minerale, hidrocarburi aromatice policiclice – HAP (conform Ordin MMGA nr 95 – 2005), determinarea analizei elementale (carbon, hidrogen, sulf, azot) și a puterii calorice superioare și inferioare

 Caracterizare ulei de transformator –determinare PCB conform HG nr. 173-2000

 Durata de efectuare a analizelor variaza intre 3-10 zile, in functie de complexitatea tehnicilor analitice utilizate pentru  pretratarea si analiza probelor

Rezultatele analizei apei uzate sunt consemnate in Rapoarte de incercare si contin informatii referitoare la:

 • Identificarea unica a Raportului de incercare prin numar si data;
 • Date despre beneficiar;
 • Natura probei;
 • Locul si data recoltarii;
 • Tipul de recipiente utilizate;
 • · Modul de transport al probelor la laborator;
 • Data executarii analizelor;
 • Rezultatele determinarilor insotite de unitatea de masura corepunzatoare;
 • Metodele de analiza utilizate;
 • · Limitele admisibile conform legislatiei specifice; Evaluarea incadrarii indicatorilor in limitele impuse (interpretare rezultate)
 • · Identificarea persoanelor care isi asuma responsabilitatea tehnica
 • · Semnatura persoanei responsabile si stampila firmei.

Masuri SSM, PSI si pentru protectia mediului

Pe tot parcursul prestarii serviciilor achizitionate sunt respectate prevederile legale privind sanatatea si securitatea muncii.

Va putem oferi setul de analize de baza pentru apa potabila sau putem sa raspundem cerintelor dumneavoastra specifice, conform Acordului pe care l-ati incheiat cu furnizorul de apa potabila.

Contact: marketing@incdecoind.ro


INCD-ECOIND vă ofera o gamă largă de servicii caracterizate prin

“calitate si promptitudine”

Laboratoarele de Încercări din cadrul Departamentului Control Poluare,: acreditate RENAR conform referențialului SR EN ISO 17025:2005, îndeplinind si cerințele SR CEN/TS 15675:2009 pentru măsurarea de emisii de poluanți efectueaza analize fizico-chimice si biochimice pentru diverse categorii de apa uzata, industriala si menajera, determinand indicatorii de calitate cuprinsi in legislatia de mediu in vigoare.

Analize apa uzata: indicatori fizico-chimici conform HG nr 352 – 2005 (NTPA001 și NTPA 002) și substanțele periculoase și prioritar periculoase conform HG nr 351 – 2005 modificat și completat de HG nr 1038 – 2010; Analiza de screening compuși organici volatili, si semivolatili, metale conform HG nr 351 – 2005 modificat și completat de HG nr 1038 – 2010;

Ape uzate tratate  pentru irigarea culturilor agricole

Apă pentru preparare betoane: indicatori fizico-chimici, conform SR EN 1008 – 2003

Apă cazan: indicatori fizico-chimici, conform Ordinului MEC nr 333 – 2003

Analize apa uzata, durata si rezultate

Durata de efectuare a analizelor variaza intre 3-7 zile, in functie de complexitatea tehnicilor analitice utilizate pentru  pretratarea si analiza probelor

Rezultatele analizei apei uzate sunt consemnate in Rapoarte de incercare si contin informatii referitoare la:

 • Identificarea unica a Raportului de incercare prin numar si data;
 • Date despre beneficiar;
 • Natura probei;
 • Locul si data recoltarii;
 • Tipul de recipiente utilizate;
 • Modul de transport al probelor la laborator;
 • Data executarii analizelor;
 • Rezultatele determinarilor insotite de unitatea de masura corepunzatoare;
 • Metodele de analiza utilizate;
 • Limitele admisibile conform legislatiei specifice; Evaluarea incadrarii indicatorilor in limitele impuse (interpretare rezultate)
 • Identificarea persoanelor care isi asuma responsabilitatea tehnica
 • Semnatura persoanei responsabile si stampila firmei.

Masuri SSM, PSI si pentru protectia mediului

Pe tot parcursul prestarii serviciilor achizitionate sunt respectate prevederile legale privind sanatatea si securitatea muncii.

Va putem oferi setul de analize de baza pentru apa potabila sau putem sa raspundem cerintelor dumneavoastra specifice, conform Acordului pe care l-ati incheiat cu furnizorul de apa potabila.

Contact: marketing@incdecoind.ro


INCD-ECOIND vă ofera o gamă largă de servicii caracterizate prin

“calitate si promptitudine”

Laboratoarele de Încercări din cadrul Departamentului Control Poluare sunt: acreditate RENAR conform referențialului SR EN ISO 17025:2005, îndeplinesc cerințele SR CEN/TS 15675:2009 pentru măsurarea de emisii de poluanți si sunt atestate de către Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publica și Control în Sănătate Publică pentru activități de prelevare și monitorizare de control apă potabilă.

–  Apa potabilă: parametri chimici și microbiologici–conform Legii nr 458/2002 (republicată 1/15.12.2011) și/sau calitatea apei provenite din surse locale.

–  Ape de suprafață: indicatori fizico-chimici generali, indicatori ai poluării organice, metale, substanțe prioritar periculoase, elemente biologice de calitate pentru râuri și lacuri, conform Ordin MMGA 161–2006;

  – Ape de suprafață utilizate pentru potabilizare: indicatori fizico-chimici, indicatori microbiologici, conform HG nr 100–2002 modificat prin HG nr 662 – 2005

Efectuare analize apa potabila

Durata de efectuare a analizelor variaza intre 3-7 zile, in functie de complexitatea tehnicilor analitice utilizate pentru  pretratarea si analiza probelor.

Rezultatele analizei apei potabile sunt consemnate in Rapoarte de incercare si contin informatii referitoare la:

 • Identificarea unica a Raportului de incercare prin numar si data;
 • Date despre beneficiar;
 • Natura probei;
 • Locul si data recoltarii;
 • Tipul de recipiente utilizate;
 • · Modul de transport al probelor la laborator;
 • Data executarii analizelor;
 • Rezultatele determinarilor insotite de unitatea de masura corepunzatoare;
 • Metodele de analiza utilizate;
 • · Limitele admisibile conform legislatiei specifice; Evaluarea incadrarii indicatorilor in limitele impuse (interpretare rezultate)
 • · Identificarea persoanelor care isi asuma responsabilitatea tehnica
 • · Semnatura persoanei responsabile si stampila firmei.

Masuri SSM, PSI si pentru protectia mediului

Pe tot parcursul prestarii serviciilor achizitionate sunt respectate prevederile legale privind sanatatea si securitatea muncii.

Va putem oferi setul de analize de baza pentru apa potabila sau putem sa raspundem cerintelor dumneavoastra specifice, conform Acordului pe care l-ati incheiat cu furnizorul de apa potabila.

Contact: marketing@incdecoind.ro


Centrul de evaluare si certificare competente profesionale din cadrul

INCD ECOIND Bucuresti

Autorizatie de functionare Seria C, nr. 00413/31.05.2013

 

Evaluare si certificare competente ocupatia “RESPONSABIL DE MEDIU” Cod COR 325710

 

Este utila certificarea competentelor profesionale?

Certificatul de Competenţă oferă o garanţie si o recunoastere la nivel national si international a cunostintelor si experienţei profesionale a deţinătorului, în domeniul şi în ocupaţia pentru care a fost eliberat.

Un angajator nu va ezita să recruteze şi să selecteze forţa de muncă pe baza Certificatului de Competenţă, intrucat persoanele care prezintă un astfel de document sunt cu adevarat capabile şi işi demonstreaza competenţa la locul de muncă. Ambii vor avea de câştigat: angajaţi şi angajatori.

 

Echipa de evaluatori a centrului ofera servicii de evaluare si certificare competente profesionale, in scopul obtinerii certificatului de competente profesionale.

Procesul de evaluare se desfasoara conform procedurii de evaluare stabilita prin Ordinul nr. 4543/468/23.08.2004 al Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Procesul de evaluare se desfasoara planificat pe parcursul a 30 zile pe baza instrumentelor de evaluare dezvoltate de centrul nostru.

 

Acte necesare inscrierii Pentru inscriere este necesara completarea “Cererii de evaluare”

descarca Model cerere

descarca RG-00

  Planificarea procesului de evaluare competente pentru ocupatia responsabil de mediu se va stabili impreuna cu candidaţii la sediul centrului.
Certificare

 

In urma procesului de evaluare a competenţelor profesionale se va elibera un certificat de  competenţe profesionale. Pe verso vor fi înscrise unităţile de competenţă pentru care candidatul a fost declarat competent.

Rezultatele procesului de evaluare competenţe profesionale pot fi contestate, conform procedurilor Centrului.

 

Descarca

Model Certificat

 

Tarif promotional de 300 lei in perioada decembrie 2013 – martie 2014 (TVA inclus)

Date de contact

 

Relatii zilnic luni-vineri orele 0800-1600

tel : 0214100377/

int. 123/152/261

 

Inscrierile se pot face la sediul centrului si prin : fax: 0214100575 sau

e-mail: ecoind@incdecoind.ro; mmc@incdecoind.ro