ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ- ECOIND anunță începerea proiectului cu titlul „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND

București, 05.09.2014

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială- ECOIND, cu sediul în Bucuresti, Str. Drumul Podul Dâmboviței 71-73, Sector 6, derulează, începând cu data de 08.08.2014, proiectul „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 12.286.472,03 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 9.989.080,63 lei.

Proiectul se implementează în localitatea București pe o durată de 15 luni.

Obiectivul general al proiectului MEDIND este reprezentat de modernizarea și extinderea infrastructurii INCD-ECOIND București prin crearea unui centru de cercetări interdisciplinare avansate pentru dezvoltarea / extinderea unor direcții noi de cercetare în vederea acoperirii unui spectru larg de activități conexe ecologiei industriale, în domeniile: biologie moleculară, genetică și microscopie electronică; analize biologice și studii ecotoxicologice; evaluarea calității aerului de interior, a nivelului de miros prin olfactometrie dinamică; caracterizarea completă a deșeurilor industriale și a nămolurilor – domenii de actualitate, neabordate complet sau deloc la nivel național, dar în acord cu tendințele cercetării de mediu pe plan european și internațional.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Irina LUCACIU

Funcţie: Director de proiect MEDIND

Instituție: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala- ECOIND

Tel: 021.410.67.16, Fax: 021.410.05.75, E-mail: proiectmedind@gmail.com


ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” “Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” Proiect – „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND – proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

Brosura rezultate proiecte

Spot video

Spot audio

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect – „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND
– proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

POS CCE 1881/48693 “Centrul de Cercetari Interdisciplinare Avansate pentru Mediu si Industrie”

Contact:

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – ECOIND

Strada Bujorilor Nr 115 Timișoara

Director de Proiect

Irina LUCACIU

Tel: 021 410 03 77

Fax: 021 410 05 75

E-mail: proiectmedind@gmail.com bioteste.ecoind@gmail.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect – „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND
– proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

Ministerul Fondurilor Europene http://www.fonduri-ue.ro/

Ministerul Educatiei Nationale –  Organism Intermediar POS CCE http://www.poscce.research.ro/

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” “Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” Proiect – „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND – proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

Data demarării proiectului: 08.08.2014

Durată proiect: 16 luni si 24 de zile

Director de proiect: Irina LUCACIU (proiectmedind@gmail.com)  

Obiectivul general al proiectului MEDIND este reprezentat de modernizarea și extinderea infrastructurii INCD-ECOIND Bucuresti prin crearea unui centru de cercetări interdisciplinare avansate pentru dezvoltarea/extinderea unor direcții noi de cercetare în vederea acoperirii unui spectru larg de activități conexe ecologiei industriale, în domeniile: biologie moleculară, genetică și microscopie electronică; analize biologice și studii ecotoxicologice; evaluarea calității aerului de interior, a nivelului de miros prin olfactometrie dinamică; caracterizarea completă a deșeurilor industriale și a nămolurilor – domenii de actualitate, neabordate complet sau deloc la nivel național, dar în acord cu tendințele cercetării de mediu pe plan european și internațional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Modernizarea / adaptarea spatiului destinat centrului de cercetare MEDIND, în termen de 15 luni

– Achiziționarea de 71 de echipamente și utilaje de cercetare, din care 4 echipamente cu valoare de peste 100.000 de euro, în termen de 15 luni

– Crearea de 3 noi locuri de munca destinate cercetării, în termen de 5 ani după finalizarea proiectului

– Participarea la 3 proiecte naționale/internaționale în termen de 5 ani după finalizarea proiectului

Rezultate așteptate:

•  Dezvoltarea continuă a capacității de cercetare a institutului: -dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru a asigura un nivel de dotare competitiv la nivel european; -completarea structurii de personal pentru a răspunde necesităților de multidisciplinaritate ale domeniului cercetării de mediu și creșterea corespunzătoare a numărului de cercetători; -creșterea calificării și specializării cercetătorilor (doctori, doctoranzi, absolvenți master, masteranzi, bursieri în țară și strainătate);

•  Orientarea activității științifice a institutului spre domenii/direcții de varf: -dezvoltarea pe direcțiile existente de cercetare a unor tematici noi și dezvoltarea unor noi direcții de cercetare în domenii de varf ale cercetării de mediu internaționale, dar care sunt insuficient sau deloc dezvoltate la nivel național; -continuarea aplicării cu succes în programe de CD naționale/sectoriale/transfrontaliere; -creșterea numarului de oferte depuse și câștigate în programe europene și internaționale; -menținerea/îmbunătățirea prezenței și participării institutului în rețele de cercetare, asociații profesionale de prestigiu la nivel național și internațional platforme tehnologice specifice;

•  Creșterea vizibilității activității institutului: –  creșterea numărului de articole publicate în reviste indexate ISI; –  creșterea numărului de brevete naționale și internaționale; –  imbunătățirea diseminării rezultatelor prin organizarea sau/și participarea la manifestări stiințifice naționale și internaționale; –  creșterea numărului de studenți/cercetători români și străini care iși fac stagiul în institut;

•  Îmbunătățirea transferului tehnologic: –  creșterea numărului de metode/tehnici/tehnologii transferate agenților economici; –  creșterea numărului de proiecte realizate în parteneriat direct; –  diversificarea și inovarea tehnologiilor/serviciilor realizate pentru agenții economici.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Obiectivul general al proiectului MEDIND este reprezentat de modernizarea și extinderea infrastructurii INCD-ECOIND Bucuresti prin crearea unui centru de cercetări interdisciplinare avansate pentru dezvoltarea/extinderea unor direcții noi de cercetare în vederea acoperirii unui spectru larg de activități conexe ecologiei industriale, în domeniile: biologie moleculară, genetică și microscopie electronică; analize biologice și studii ecotoxicologice; evaluarea calității aerului de interior, a nivelului de miros prin olfactometrie dinamică; caracterizarea completă a deșeurilor industriale și a nămolurilor – domenii de actualitate, neabordate complet sau deloc la nivel național, dar în acord cu tendințele cercetării de mediu pe plan european și internațional.