ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională- „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ- ECOIND anunță finalizarea proiectului cu titlul „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND

București, 16 decembrie 2015

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială- ECOIND, cu sediul în Bucuresti, Str. Drumul Podul Dâmboviței 71-73, Sector 6, a derulat, începând cu data de 08.08.2014, proiectul „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. Valoarea totală a bugetului proiectului a fost de 12.286.472,03 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 9.989.080,63 lei. Proiectul s-a implementat în localitatea București pe o durată de 17 luni.

Obiectivul general al proiectului MEDIND l-a constituit modernizarea și extinderea infrastructurii INCD-ECOIND București prin crearea Centrului de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie în vederea dezvoltării de noi direcții de cercetare pentru acoperirea unui spectru larg de activități conexe ecologiei industriale: biologie moleculară, genetică și microscopie electronică; analize biologice și studii ecotoxicologice; evaluarea calității aerului de interior, a nivelului de miros prin olfactometrie dinamică; caracterizarea completă a deșeurilor industriale și a nămolurilor. În acest scop, au fost create 5 laboratoare noi, dedicate cercetărilor avansate și 4 laboratoare modernizate, dotate corespunzător cu echipamente și aparatură de ultimă generație, care vor contribui nu doar la dezvoltarea cunoștințelor fundamentale, ci și la stimularea transferului de metode, tehnologii de mediu și dezvoltarea unor sisteme și servicii inovative care să sprijine realizarea obiectivelor de creștere economică integrată și dezvoltare durabilă în sectorul industrial.

Detalii suplimentare se pot obține de la: Nume persoană contact: Irina LUCACIU Funcţie: Director de proiect MEDIND Instituție: INCD- ECOIND, Tel: 021.410.03.77, Fax: 021.410.05.75, E-mail: proiectmedind@gmail.com