We are pleased to invite you at the 19th edition of International Symposium “Environment and Industry” that will be held in Bucharest, Romania, in the period 13-14 of October 2016. We already started the preparation of the symposium, planning to impress both new and regular participants.

The 19th International Symposium “Environment and Industry” aims to bring together scientists, professors, consultants representing research and educational organizations, economic units, environmental authorities from all over the world in order to exchange their results, propose potential solutions to environmental issues and to contribute to the integration of environmental dimension in the decision making process.
The 19th International Symposium “Environment and Industry” aims to:

 • Provide a platform for experience sharing among the environmental scientists
 • Give opportunities for future co-operation in the field of environmental protection
 • Strengthen the role of multidisciplinary research in solving environmental issues at local, regional or global level
 • Identify new research directions in the field of environmental protection
 • Disseminate research results within the scientific and economic communities
 • Provide a discussion forum on the latest developments in the field of environmental protection

All presented papers will be included in the symposium proceedings book that will be submitted for indexation to international scientific databases.

Main topics of the symposium includes:

1. Sustainable environmental technologies

 • Water supply and sanitation
 • Wastewater treatment
 • Sludge management
 • Waste management
 • Soil remediation

2. Pollution assessment and management systems

 • Water quality, water use: standards, permitting
 • Environmental risk assessment and health impact of contaminated sites
 • Management and reclaiming of lands

3. Pollution control and monitoring

 • Air quality
 • River basin and stream systems
 • Groundwater resources
 • Contaminated sites

4. Other environmental topics

5. Presentation of companies – products, apparatus and equipment in the field of environmental protection

Therefore we kindly ask you to submit yours most recent and valuable research results in the field of environmental protection and also use this opportunity to expand your network of environmental professionals.
Apart from enriching your professional knowledge, this symposium will be an opportunity to discover a part of Europe that you may not know very well – Bucharest, the capital of Romania that used to be known as “Little Paris”.

We hope that you’ll positively answer to our invitation,

Welcome to Romania!


Suntem incantati sa va invitam la cea de-a 19-a editie a Simpozionului International „Mediul si Industria” ce va avea loc in Bucuresti, Romania, in perioada 13-14 Octombrie 2016. Pregatirile pentru organizare au fost demarate si suntem  siguri ca va fi una dintre cele mai de succes editii de pana acum.

Cel de-al 19-lea Simpozion International „Mediul si Industria” isi propune sa aduca impreuna cercetatori, profesori, consultanti, reprezentanti ai organizatiilor de cercetare si educationale, unitatilor industriale, autoritatilor cu responsabilitati in protectia mediului cu scopul de a facilita schimbul de rezultate, idei, de a propune potentiale solutii la problemele de mediu si de a contribui la integrarea dimensiunii de mediu in procesul de luare a deciziilor.

Cel de al 19-lea Simpozion International „Mediul si Industria” isi propune sa:

 • Furnizeze o platforma pentru schimbul de experienta intre cercetatorii din domeniul protectiei mediului
 • Furnizeze oportunitati pentru colaborari viitoare in domeniul protectiei mediului
 • Intareasca rolul cercetarii multidisciplinare in rezolvarea problemelor de mediu la nivel local, regional si global
 • Identifice noi directii de cercetare in domeniul protectiei mediului
 • Disemineze rezultatele cercetarilor in cadrul comunitatilor stiintifice si economice
 • Furnizeze un forum de discutii asupra ultimelor realizari in domeniul protectiei mediului

Toate lucrarile prezentate vor fi incluse in volumele de lucrari ale simpozionului care va fi depus pentru indexare in bazele de date stiintifice internationale.

Principalele sectiuni ale simpozionului includ:

 1. Tehnologii durabilel de mediu
  • Alimentare cu apa si sanitatie
  • Epurarea apelor uzate
  • Gestiunea namolurilor
  • Gestiunea deseurilor
  • Remedierea solurilor
 2. Evaluarea poluarii si sisteme de management
  • Calitatea apei, utilizarea apei: standarde, avize, acorduri
  • Evaluarea riscului de mediu si a impactului asupra sanatatii umane produse de siturile contaminate
  • Managementul si remedierea solurilor
 3. Controlul si monitorizarea poluarii
  • Calitatea aerului
  • Managementul bazinelor hidrografice
  • Resursele de apa subterane
  • Siturile contaminate
 4. Alte aspecte legate de protectia mediului
 5. Prezentari de companii – produse, aparate si echipamente in domeniul protectiei mediului

Prin urmare va invitam sa prezentati rezultatele cercetarilor dumneavoastra in domeniul protectiei mediului si de asemenea sa utilizati aceasta oportunitate pentru extinderea retelei dumneavostra profesionale de specialisti in domeniul protectiei mediului.

Cu speranta unui raspuns pozitiv la invitatia noastra,

Va asteptam in Bucuresti!

Pentru mai multe informatii va rugam vizitati site-ul simpozionului www.simiecoind.ro