• Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor – ADVANTECH
  • Cercetari privind evaluarea geochimica a fondului natural si stabilirea unor praguri de referinta pentru componentele de mediu sol si apa, in contextul european de implementare a masurilor strategice pentru protectia solurilor si apei subterane –  GEFOSA
  • Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare –BIOACUM
  •  Modele biologice si biomarkeri moleculari pentru evaluarea potentialului toxic al resurselor de apa afectate de poluarea antropica – SMARTWAY
  •  Alinierea metodelor/metodologiilor de evaluare a calitatii aerului la cerintele reglementarilor privind reducerea emisiilor si imbunatatirea calitatii vietii in contextul actual al schimbarilor climatice – QALAIR
  •  Cercetari privind noi metode, tehnici si procedee de evaluare si gestionare a deseurilor – DESEVAL
  • Metode si tehnici avansate pentru evaluarea calitatii apelor – ECOSENZ
  • Raport anual Nucleu 2019
  • Raport anual Nucleu 2020
  • Raport anual Nucleu 2021