Prelevare probe (aer, ape, sol, deseuri, etc), activitati diverse in teren;
Efectuare calcule si inregistrari conform cerintelor procedurilor sistemului integrat de calitate si mediu implementat in laborator.

CERINTE

Absolvent al unui liceu de profil: chimie, ecologie, profil tehnic;
– Disponibilitate de a efectua delagatii pe perioade lungi (o saptamana);
Constituie avantaje:
– experienta in domeniu;
-permis de conducere cat. B

DATA LIMITA DEPUNERE DOSAR: 19.10.2018

Detalii suplimentare referitoare la condiţiile de participare, conţinutul dosarului de înscriere şi modul de desfăşurare a concursului la telefon

021.4100377/ int.123 – Serviciul Resurse Umane, e-mail: personal@incdecoind.ro sau la sediul institutului din Bucuresti, Str. Drumul Podu Dambovitei nr. 71-73, sector 6


– Coordonarea activitatii compartimentului Achizitii publice-aprovizionare;
– Raspunde si intocmeste proiectul de plan si planul de achizitii;
– Asigura derularea activitatii de achizitii publice si a cumpararilor directe
pe baza reglementarilor legale in vigoare si a proceduruilor interne, pentru
servicii, produse si lucrari;
– Raspunde de realizarea la termen si de calitate a lucrarilor repartizate;
– Aplicarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice;
– Elaborarea documentelelor de achizitii necesare pentru depunerea
cererilor de prefinantare, de plata si de rambursare, conform graficului cererilor de rambursare, prefinantare si plata;
– Arhivarea documentelor care fac parte din activitatea de achizitii publice – aprovizionare;

 

CERINTE

studii superioare: juridice, economice;
– cursuri de formare profesionala – Expert achizitii publice COR 214946;
– experienta minim 5 ani in domeniul achizitiilor publice, din care minim 3
ani in functie de conducere (sef birou, sef serviciu);
– experienta in planificarea achizitiilor si bugetarea ofertelor;
– cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice;
– cunostinte specifice activitatilor de achizitii publice (SEAP;
– abilitati de utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point) si a
programelor de evidenta computerizata si gestionare date;
– abilitatea de a rezolva sarcini multiple cu termene limita;
– abilitati organizatorice, de comunicare si negociere;
– putere de decizie, asumare de responsabilitati.
Constituie avantaje:
– cunostinte de contabilitate;
– cunostinte in domeniul contractelor de investitii;
– experienta in management de proiect;

DATA LIMITA DEPUNERE DOSAR: 19.10.2018

Detalii suplimentare referitoare la condiţiile de participare, conţinutul dosarului de înscriere şi modul de desfăşurare a concursului la telefon

021.4100377/ int.123 – Serviciul Resurse Umane, e-mail: personal@incdecoind.ro sau la sediul institutului din Bucuresti, Str. Drumul Podu Dambovitei nr. 71-73, sector 6