Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND organizează, în data de 27 februarie 2019 la Hotel Intercontinental București, sub patronajul Ministerului Cercetării și InovăriiMatchmaking-ul cu tema “Realități, provocări și perspective în derularea proiectelor de tip G din Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe la  nivelul INCD-urilor“.

Evenimentul îşi propune interconectarea ofertei de cercetare şi servicii a Institutelor CDI cu necesităţile agenţilor economici în vederea realizării transferului de cunoştinţe în cadrulproiectelor de tip G.

În acest sens, la eveniment vor fi invitate să participe toate institutele CDI beneficiare ale programului, reprezentanţi ai agenţilor economici şi reprezentanţi ai ministerelor implicate în aceste tipuri de proiecte.

În cadrul evenimentului, institutele beneficiare de proiecte tip G îşi pot prezenta atât oferta de cercetare şi servicii, agenţii economici cu care au încheiat contracte subsidiare, cât şi stadiul actual al proiectului la jumătatea perioadei de implementare a programului.

Pentru orice detalii legate de eveniment, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: ecoind@incdecoind.ro .