PNIII. Programul 4 – Cercetari fundamentale si de frontiera, Proiecte de Cercetare Exploratorie (contract de finantare nr. 84/2017) cu titlul « Cercetari avansate asupra relatiilor intercelulare si metabolice microalge-bacterii din sistemul inovativ granular pentru epurarea apelor uzate » /Advanced investigations on microalgae-bacteria relationships within the newly developed granular wastewater treatment system. Acronym: ALBAREL

i) Abstract

ii) General objective

iii) Research Team

iv) Results

v) Disseminations and Courses