Activitatea institutului se desfasoara in conformitate cu Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu, SR EN ISO 9001:2015 (Certificat Q – 5364/23/05.06.2023si SR EN ISO 14001:2015 (Certificat E-5364/23/05.06.2023). De asemenea, in institut a fost implementat Sistemul de Management Sanatate si Securitate in Munca, conform referential SR ISO 45001:2018 (Certificat O-5364/23/05.06.2023) si Certificat de inregistrare nr.715/23.05.2023

Institutul este atestat de catre Asociatia Romana de Mediu 1998  prin Certificat de atestare nr. 239/31.05.2022 pentru elaborarea studiilor de mediu (rapoarte de mediu, studii de impact de mediu, bilanturi de mediu, documentatii pentru obtinere autorizatii integrate de mediu) si detine Certificatul de atestare nr. 57/08.12.2021  pentru elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.

Laboratoarele de incercari analitice din cadrul Departamentului Control Poluare, Laboratorul de Analize Deseuri (Bucuresti) si Laboratorul Analize Mediu din cadrul Sucursalelor Timisoara si Ramnicu-Valcea sunt acreditate RENAR, conform referentialului SR EN ISO/IEC 17025:2018 (Certificat de acreditare nr. LI 941/15.12.2019). 

Institutul detine Certificatul de Inregistrare nr. 715/23.05.2023  emis de Ministerul Sanatatii, Directia Generala de Asistenta Medicala si Sanatate Publica pentru activitatile de prelevare probe si monitorizare de control a calitatii apei potabile.