Activitatea institutului se desfasoara in conformitate cu Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu, SR EN ISO 9001:2015 (Certificat Q – 5364/17/26.05.2017) si SR EN ISO 14001:2015 (Certificat E-5364/17/26.05.2017). Din 2014, in institut a fost implementat si Sistemul de Management Sanatate si Securitate Ocupationala, conform referential OHSAS 18001 :2007.

Institutul este inregistrat la pozitia 79 in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru documentatii de mediu (rapoarte de mediu, studii de impact de mediu, bilanturi de mediu, documentatii pentru obtinere autorizatii integrate de mediu, studii de evaluare adecvata/ conform evaluarii din 09.10.2014) si detine Certificatul de Atestare nr. 151/18.12.2015 pentru elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.

Laboratoarele de incercari analitice din cadrul Departamentului Control Poluare si Laboratorul Analize Mediu din cadrul Sucursalei Timisoara sunt acreditate RENAR, conform referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2005 (Certificat de acreditare nr. LI 941/15.12.2015). Laboratorul Control Poluare Aer din cadrul departamentului Control Poluare indeplineste si cerintele SR CEN/TS 15675:2009 pentru masurarea de emisii de poluanti in aer.

Institutul detine Certificatul de Inregistrare nr. 533/25.03.2019 emis de Ministerul Sanatatii, Directia Generala de Asistenta Medicala si Sanatate Publica pentru activitatile de prelevare probe si monitorizare de control a calitatii apei potabile (cu valabilitate 24.03.2021).