INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – ECOIND

organizeaza concurs pentru incadrarea pe functii de

cercetator stiintific si cercetator stiintific gradul III

in conformitate cu prevederile Legii 319/2003

(Statutul personalului din cercetare – dezvoltare).

Perioada de inscriere la concurs este cuprinsa intre

28.09.2017 – 27.10.2017

Perioada de desfasurare a concursului

30.10.2017 – 28.11.2017

A: CERCETATOR STIINTIFIC

CONDITII NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 • activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 2 ani sau de cel putin 4 ani in alte activitati.

Concursul pentru ocuparea functiei de Cercetator Stiintific consta in:

 1. Analiza dosarului de concurs;

 2. Evaluarea efectuata de membrii comisiei pe baza fisei de autoevaluare si a mapei de lucrari, cu incadrare in grila de punctaj pentru nota minim 8;

 3. Proba scrisa (durata 2 ore) cu subiecte specifice postului, functie de activitatile proprii laboratorului / departamentului / sucursalei din care face parte candidatul. Proba scrisă poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi in urma analizei Fişei de autoevaluare (au obtinut cel putin nota 8);

 4. Proba orala – interviu.

 • Rezultatul probelor de concurs se apreciaza de fiecare membru al comisiei prin note de la 1 la 10; nota probei reprezinta media aritmetica a acestora.

B: CERCETATOR STIINTIFIC III

CONDITII NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 • sa aiba activitate de cercetare – dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 6 ani sau de cel putin 4 ani in cazul candidatilor care detin titlul de doctor; pentru candidatii care provin din afara invatamantului superor sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani pentru candidatii care detin titlul de doctor.

Concursul pentru ocuparea functiei de Cercetator Stiintific III consta in:

 1. Analiza dosarului de concurs;

 2. Evaluarea efectuata de membrii comisiei pe baza fisei de autoevaluare si a mapei de lucrari, cu incadrare in grila de punctaj pentru nota minim 8;

 3. Proba practica: Elaborarea unei propuneri pentru un proiect conform pachetului de informatii PN III, Program 2, Proiect experimental-demonstrativ (PED); propunerea de proiect va fi elaborata in limba romana sau engleza;

 4. Proba orala – interviu.

 • Rezultatul probelor de concurs se apreciaza de fiecare membru al comisiei prin note de la 1 la 10; nota probei reprezinta media aritmetica a acestora.

Metodologia pentru organizarea, desfasurarea si finalizarea concursurilor pentru promovarea în grade stiintifice CS, respectiv CS III, precum si Fisa autoevaluare care trebuie completata de fiecare candidat pentru ocuparea unui post de CS sau CS III se ridica de la serviciul Resurse Umane.

Mai multe detalii gasiti aici.

Leave a Comment