Centrul de evaluare si certificare competente profesionale din cadrul

INCD ECOIND Bucuresti

Autorizatie de functionare Seria C, nr. 00413/31.05.2013

 

Evaluare si certificare competente ocupatia “RESPONSABIL DE MEDIU” Cod COR 325710

 

Este utila certificarea competentelor profesionale?

Certificatul de Competenţă oferă o garanţie si o recunoastere la nivel national si international a cunostintelor si experienţei profesionale a deţinătorului, în domeniul şi în ocupaţia pentru care a fost eliberat.

Un angajator nu va ezita să recruteze şi să selecteze forţa de muncă pe baza Certificatului de Competenţă, intrucat persoanele care prezintă un astfel de document sunt cu adevarat capabile şi işi demonstreaza competenţa la locul de muncă. Ambii vor avea de câştigat: angajaţi şi angajatori.

 

Echipa de evaluatori a centrului ofera servicii de evaluare si certificare competente profesionale, in scopul obtinerii certificatului de competente profesionale.

Procesul de evaluare se desfasoara conform procedurii de evaluare stabilita prin Ordinul nr. 4543/468/23.08.2004 al Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Procesul de evaluare se desfasoara planificat pe parcursul a 30 zile pe baza instrumentelor de evaluare dezvoltate de centrul nostru.

 

Acte necesare inscrierii Pentru inscriere este necesara completarea “Cererii de evaluare”

descarca Model cerere

descarca RG-00

  Planificarea procesului de evaluare competente pentru ocupatia responsabil de mediu se va stabili impreuna cu candidaţii la sediul centrului.
Certificare

 

In urma procesului de evaluare a competenţelor profesionale se va elibera un certificat de  competenţe profesionale. Pe verso vor fi înscrise unităţile de competenţă pentru care candidatul a fost declarat competent.

Rezultatele procesului de evaluare competenţe profesionale pot fi contestate, conform procedurilor Centrului.

 

Descarca

Model Certificat

 

Tarif promotional de 300 lei in perioada decembrie 2013 – martie 2014 (TVA inclus)

Date de contact

 

Relatii zilnic luni-vineri orele 0800-1600

tel : 0214100377/

int. 123/152/261

 

Inscrierile se pot face la sediul centrului si prin : fax: 0214100575 sau

e-mail: ecoind@incdecoind.ro; mmc@incdecoind.ro

 


INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – ECOIND BUCURESTI

anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

1. Cercetator / Asistent cercetare – chimist analist- 1 post
(Departament Control Poluare – laborator control poluare apa, sol, deseuri)

(normă întreagă, durată nedeterminată)

2. Cercetator / Asistent cercetare – chimist, inginer chimist – 1 post
(Departament tehnologii de mediu)

(normă întreagă, durată nedeterminată)

3. Cercetator / Asistent cercetare – Biochimist – 1 post
(Departament Control Poluare –  laborator bioteste-analize biologice)

(normă întreagă, durată nedeterminată)

Documente:

Anuntul complet al concursului

Tematica inginer chimist

Tematica chimist analist

Tematica biochimist