Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – ECOIND organizeaza in perioada 6-7 Decembrie 2017, la Grand Phoenicia Hotel București, un eveniment științific de tip ”matchmaking” cu titlul “Realităţi şi perspective privind transferul rezultatelor cercetărilor obţinute de  institutele naţionale de cercetare – dezvoltare”.

Evenimentul este realizat sub patronajul Ministerului Cercetării și Inovării.


INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – ECOIND

organizeaza concurs pentru incadrarea pe functii de

cercetator stiintific si cercetator stiintific gradul III

in conformitate cu prevederile Legii 319/2003

(Statutul personalului din cercetare – dezvoltare).

Perioada de inscriere la concurs este cuprinsa intre

28.09.2017 – 27.10.2017

Perioada de desfasurare a concursului

30.10.2017 – 28.11.2017

A: CERCETATOR STIINTIFIC

CONDITII NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 • activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 2 ani sau de cel putin 4 ani in alte activitati.

Concursul pentru ocuparea functiei de Cercetator Stiintific consta in:

 1. Analiza dosarului de concurs;

 2. Evaluarea efectuata de membrii comisiei pe baza fisei de autoevaluare si a mapei de lucrari, cu incadrare in grila de punctaj pentru nota minim 8;

 3. Proba scrisa (durata 2 ore) cu subiecte specifice postului, functie de activitatile proprii laboratorului / departamentului / sucursalei din care face parte candidatul. Proba scrisă poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi in urma analizei Fişei de autoevaluare (au obtinut cel putin nota 8);

 4. Proba orala – interviu.

 • Rezultatul probelor de concurs se apreciaza de fiecare membru al comisiei prin note de la 1 la 10; nota probei reprezinta media aritmetica a acestora.

B: CERCETATOR STIINTIFIC III

CONDITII NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 • sa aiba activitate de cercetare – dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 6 ani sau de cel putin 4 ani in cazul candidatilor care detin titlul de doctor; pentru candidatii care provin din afara invatamantului superor sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani pentru candidatii care detin titlul de doctor.

Concursul pentru ocuparea functiei de Cercetator Stiintific III consta in:

 1. Analiza dosarului de concurs;

 2. Evaluarea efectuata de membrii comisiei pe baza fisei de autoevaluare si a mapei de lucrari, cu incadrare in grila de punctaj pentru nota minim 8;

 3. Proba practica: Elaborarea unei propuneri pentru un proiect conform pachetului de informatii PN III, Program 2, Proiect experimental-demonstrativ (PED); propunerea de proiect va fi elaborata in limba romana sau engleza;

 4. Proba orala – interviu.

 • Rezultatul probelor de concurs se apreciaza de fiecare membru al comisiei prin note de la 1 la 10; nota probei reprezinta media aritmetica a acestora.

Metodologia pentru organizarea, desfasurarea si finalizarea concursurilor pentru promovarea în grade stiintifice CS, respectiv CS III, precum si Fisa autoevaluare care trebuie completata de fiecare candidat pentru ocuparea unui post de CS sau CS III se ridica de la serviciul Resurse Umane.

Mai multe detalii gasiti aici.


Cu prilejul implinirii a 40 ani de la infiintarea Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala ECOIND, incepand cu anul universitar 2017 – 2018 se instituie bursa “Margareta Nicolau”.

Bursa, in valoare de 2000 euro, va fi acordata prin concurs unui student masterand pentru o perioada de 2 ani (1000 euro / an), care va beneficia totodata de acces la infrastructura institutului si consultanta de specialitate din partea personalului institutului. Lucrarea de master va fi realizata sub coordonarea cadrului didactic desemnat de facultate si cu sprijinul unui cercetator stiintific numit de la institut.

Pentru accesarea bursei, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– absolvent specialitatea chimie / inginerie chimica, cu media anilor de studiu minim 8;

– nota la examenul de licenta minim 9;

– participare la manifestari stiintifice in timpul facultatii (ex: prezentari orale/ comunicari/postere, la sesiuni de comunicari stiintifice, lucrari /articole in publicatii de

specialitate,etc.);

– tematica abordata in lucrarea de master sa fie in domeniul chimiei mediului.

Candidatii sunt rugati sa depuna o scrisoare de intentie la sediul INCDECOIND sau la adresa ecoind@incdecoind.ro , pana pe data de 25 septembrie 2017.

Castigatorul concursului pentru bursa “Margareta Nicolau” va fi anuntat in cadrul Simpozionului International Mediul si Industria SIMI 2017, care se va desfasura in perioada 28 – 29 septembrie 2017 la Hotel Phoenicia Bucuresti (date suplimentare puteti obtine accesand www.simiecoind.ro ) si va fi afisat la sediul celor doua institutii coordonatoare, la inceputul anului universitar.

Persoana de contact:

Resurse Umane: Luana STANCIU

tel: +4 021 410 03 77 / interior 123

Adresa institut: Bucuresti, str. Drumul Podu Dambovitei, nr. 71-73, sector 6,

cod postal 060652, www.incdecoind.ro 

email: ecoind@incdecoind.ro; personal@incdecoind.ro


Vizita delegatie din Coreea de Sud

Vineri, 26 octombrie 2012, in cadrul misiunii economice in Romania organizata de catre Korea Business Centre – Bucuresti, o delegatie sud-coreana incluzand reprezentantii Institutului pentru Industrie si Tehnologia Mediului( KEITI), condusi de dl. PARK, Jae Sung, Director Executiv. va efectua o vizita de lucru la INCD ECOIND.

Delegatia sud-coreana care este compusa din specialisti si reprezentanti ai Ministerului Mediului din Coreea de Sud, ai unor asociatii profesionale si ai mediului de afaceri va explora, impreuna cu specialistii INCD ECOIND posibilitatile de cooperare in domeniul cercetarii de mediu, al transferului de tehnologie, al schimbului de personal, al accesarii de fonduri pentru proiecte de cercetar precum si al altor modalitati de colaborare pe teme de interes comun.


Semnare Protocol de Colaborare

Luni 17 septembrie 2012 a fost semnat la Busan – Coreea,
Protocolul de Colaborare dintre:
Asociatia Romana a Apei (ARA), Patronatul Apei si INCD ECOIND
si
Asociatia Coreeana de Apa si Canalizare (KWWA), Agentia de Investitii Coreeana (KOTRA) si Institutul pentru Industrie si Tehnologia Mediului (KEITI)

In cadrul acestuia au fost convenite modalitatile de colaborare si imbunatatire a relatiilor dintre cele doua tari, in sectoarele de activitate specifice organizatiilor semnatare ale Protocolului.
www.ara.ro