PNRR -Masura I5, Înființarea și operaționalizarea centrelor de competențe, prevăzută în cadrul Componentei 9 Suport pentru sectorul privat și CDI.

Având în vedere că termenul de depunere al proiectelor complexe pentru Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență este foarte scurt, asteptăm intenția de participare a entitaților interesate până la data de 10.11.2022, ora 17.00. Informațiile privind documentele de participare se vor transmite pe mail către entitatile selectate. Dosarul de participare se poate transmite pe mail sau se poate depune în format fizic la sediul INCD ECOIND.

1 2 3 5