Ca urmare a lansării apelului de proiecte PTE 2024 – Programul Parteneriate pentru Inovare, Subprogramul Parteneriate pentru Competitivitate, Proiect de transfer la operatorul economic (https://uefiscdi.gov.ro/proiect-de-transfer-la-operatorul-economic), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND iși exprimă intenția de a participa ca partener în vederea constituirii de parteneriate.

 Mai multe detalii se regăsesc in intenția de participare.

Intentie participare PTE

 


Ca urmare a lansării apelului de proiecte PED 2024 – Programul Parteneriate pentru Inovare, Subprogramul Parteneriate pentru Competitivitate, Proiect Experimental Demonstrativ (https://uefiscdi.gov.ro/proiect-experimental-demonstrativ), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND lansează prezenta invitație către IMM-uri, în vederea constituirii de parteneriate.

 Mai multe detalii se regăsesc în invitație.

 Manifestarea interesului în vederea participării se poate realiza prin intermediul Centrului de Transfer Tehnologic CTT – ECOIND, la adresele de e-mail office@cttecoind.ro / iulia.mihai@incdecoind.ro,  până cel târziu la data de 04.02.2024

 Selecția IMM-urilor se va realiza pe baza principiului primul venit – primul servit aplicat asupra ideilor de proiect care se încadrează în profilul de activitate al institutului și care concură cu direcțiile viitoare de cercetare ale acestuia.

Intentie de participare -Intreprindere – PED -PTE – 10.01.2024

Invitatie de participare

 


INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – ECOIND

organizeaza concurs pentru promovarea in grad stiintific de

cercetator stiintific gradul IIIin conformitate cu prevederile Legii 319/2003

(Statutul personalului din cercetare – dezvoltare).

Perioada de inscriere la concurs este cuprinsa intre

25.10.2023 – 24.11.2023

Perioada de desfasurare a concursului

25.11.2023 – 23.12.2023

Detalii

1 2 3 6