Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND organizează, în data de 27 februarie 2019 la Hotel Intercontinental București, sub patronajul Ministerului Cercetării și InovăriiMatchmaking-ul cu tema “Realități, provocări și perspective în derularea proiectelor de tip G din Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe la  nivelul INCD-urilor“.

Evenimentul îşi propune interconectarea ofertei de cercetare şi servicii a Institutelor CDI cu necesităţile agenţilor economici în vederea realizării transferului de cunoştinţe în cadrulproiectelor de tip G.

În acest sens, la eveniment vor fi invitate să participe toate institutele CDI beneficiare ale programului, reprezentanţi ai agenţilor economici şi reprezentanţi ai ministerelor implicate în aceste tipuri de proiecte.

În cadrul evenimentului, institutele beneficiare de proiecte tip G îşi pot prezenta atât oferta de cercetare şi servicii, agenţii economici cu care au încheiat contracte subsidiare, cât şi stadiul actual al proiectului la jumătatea perioadei de implementare a programului.

Pentru orice detalii legate de eveniment, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: ecoind@incdecoind.ro .


   Facilitati pentru IMM-uri in cadrul proiectului Partener ECOIND

 

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND București implementează proiectul “PROMOVAREA, IDENTIFICAREA ȘI REALIZAREA DE PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ÎN DOMENIUL ECOLOGIEI INDUSTRIALE“. 

Proiectul acorda o serie de facilitati IMM-urilor in sensul reducerii cu pana la 80% a costurilor pentru diferite activități, respectiv :

  • Accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele INCD-ECOIND (inclusiv instruire) – Proiecte tip B

o   Instruirea personalului din laboratoarele IMM-urilor (pe tehnici/metode fizico – chimice si biologice pentru componentele de mediu apa, aer, sol, sediment, namol; aparate, proceduri acreditare RENAR);

o   Analize – testări / experimente fizico-chimice și biologice pentru imbunatatirea tehnologiilor/proceselor de mediu utilizate in cadrul IMM-urilor;

  • Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală, executate pentru IMM-uri – Proiecte tip C

o   Cercetare pentru identificare/optimizare soluții tehnologice, metode, studii, cercetari în domeniul protecției mediului

o   Servicii de testare a calității produselor din sfera ecologiei industriale

o   Servicii de implementare și certificare sisteme de management și pentru pregătirea pentru acreditare a laboratoarelor de încercări din cadrul întreprinderilor

Mai multe informații despre proiect se pot găsi accesând site-ul proiectului www.partenerecoind.incdecoind.ro  sau prin contactare directa.

Putem veni in ajutorul domneavoastra pentru a identifica posibilitatea de finantare si rezolvarea problemelor cu care va confruntati – va rugam sa ne contactati la adresele de email carol.lehr@incdecoind.ro sau ecoind@incdecoind.ro pana la data de 18 ianuarie.


Prelevare probe (aer, ape, sol, deseuri, etc), activitati diverse in teren;
Efectuare calcule si inregistrari conform cerintelor procedurilor sistemului integrat de calitate si mediu implementat in laborator.

CERINTE

Absolvent al unui liceu de profil: chimie, ecologie, profil tehnic;
– Disponibilitate de a efectua delagatii pe perioade lungi (o saptamana);
Constituie avantaje:
– experienta in domeniu;
-permis de conducere cat. B

DATA LIMITA DEPUNERE DOSAR: 15.12.2018

Detalii suplimentare referitoare la condiţiile de participare, conţinutul dosarului de înscriere şi modul de desfăşurare a concursului la telefon

021.4100377/ int.123 – Serviciul Resurse Umane, e-mail: personal@incdecoind.ro sau la sediul institutului din Bucuresti, Str. Drumul Podu Dambovitei nr. 71-73, sector 6


Prelevare probe (aer, ape, sol, deseuri, etc), activitati diverse in teren;
Efectuare calcule si inregistrari conform cerintelor procedurilor sistemului integrat de calitate si mediu implementat in laborator.

CERINTE

Absolvent al unui liceu de profil: chimie, ecologie, profil tehnic;
– Disponibilitate de a efectua delagatii pe perioade lungi (o saptamana);
Constituie avantaje:
– experienta in domeniu;
-permis de conducere cat. B

DATA LIMITA DEPUNERE DOSAR: 19.10.2018

Detalii suplimentare referitoare la condiţiile de participare, conţinutul dosarului de înscriere şi modul de desfăşurare a concursului la telefon

021.4100377/ int.123 – Serviciul Resurse Umane, e-mail: personal@incdecoind.ro sau la sediul institutului din Bucuresti, Str. Drumul Podu Dambovitei nr. 71-73, sector 6


– Coordonarea activitatii compartimentului Achizitii publice-aprovizionare;
– Raspunde si intocmeste proiectul de plan si planul de achizitii;
– Asigura derularea activitatii de achizitii publice si a cumpararilor directe
pe baza reglementarilor legale in vigoare si a proceduruilor interne, pentru
servicii, produse si lucrari;
– Raspunde de realizarea la termen si de calitate a lucrarilor repartizate;
– Aplicarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice;
– Elaborarea documentelelor de achizitii necesare pentru depunerea
cererilor de prefinantare, de plata si de rambursare, conform graficului cererilor de rambursare, prefinantare si plata;
– Arhivarea documentelor care fac parte din activitatea de achizitii publice – aprovizionare;

 

CERINTE

studii superioare: juridice, economice;
– cursuri de formare profesionala – Expert achizitii publice COR 214946;
– experienta minim 5 ani in domeniul achizitiilor publice, din care minim 3
ani in functie de conducere (sef birou, sef serviciu);
– experienta in planificarea achizitiilor si bugetarea ofertelor;
– cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice;
– cunostinte specifice activitatilor de achizitii publice (SEAP;
– abilitati de utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point) si a
programelor de evidenta computerizata si gestionare date;
– abilitatea de a rezolva sarcini multiple cu termene limita;
– abilitati organizatorice, de comunicare si negociere;
– putere de decizie, asumare de responsabilitati.
Constituie avantaje:
– cunostinte de contabilitate;
– cunostinte in domeniul contractelor de investitii;
– experienta in management de proiect;

DATA LIMITA DEPUNERE DOSAR: 19.10.2018

Detalii suplimentare referitoare la condiţiile de participare, conţinutul dosarului de înscriere şi modul de desfăşurare a concursului la telefon

021.4100377/ int.123 – Serviciul Resurse Umane, e-mail: personal@incdecoind.ro sau la sediul institutului din Bucuresti, Str. Drumul Podu Dambovitei nr. 71-73, sector 6