Factori de mediu – Directii Cercetare:

 • factori de mediudezvoltarea de noi tehnici/metode performante de control analitic pentru evaluarea nivelului de poluare a factorilor de mediu apă, aer, sol precum şi a sedimentelor şi deşeurilor cu diferite categorii de poluanţi, inclusiv cu substanţe chimice periculoase;
 • elaborarea de metode / metodologii moderne si/sau perfectionarea metodelor standard nationale de analiza in domeniul biologie-bacteriologie si ecotoxicologie, in vederea alinierii la reglementarile Uniunii Europene (norme EN, ISO, OECD);
 • elaborarea /implementarea de metode / tehnici biochimice de dozare enzimatica pentru a asigura:

–        controlul viabilitatii si starii functionale a namolului activ utilizat drept inocul al instalatiilor de epurare biologica;

–        evaluarea efectului toxic generat de substante/produse chimice asupra activitatii microbiene din sol si/sau organismelor acvatice ;

 • investigatii analitice privind calitatea apei potabile, de la sursa de apa bruta pana la consumatori;
 • studii hidrobiologice pentru monitorizarea diversitatii ecologice a ecosistemelor acvatice si dezvoltarea unor planuri de management in vederea  sustenabilitatii capitalului natural;
 • evaluarea impactului poluarii industriale asupra componentelor biotice ale ecosistemelor acvatice si estimarea riscului ecologic – pentru factorul de mediu apa de suprafata;
 • elaborarea de metodologii moderne de caracterizare/clasificare fizico-chimică şi biologică a deşeurilor solide şi lichide;
 • studii privind emisiile de gaze cu efect de seră şi stabilirea parametrilor caracteristici ai combustibililor solizi şi lichizi;
 • studii de modelare matematică a dispersiei poluanţilor şi zgomotului în aer.

 • cercetare pentru fundamentarea aplicarii procedeelor moderne de indepartare avansata substante periculoase/prioritar periculoase din ape uzate/naturale (stabilire tehnici, procese, mecanisme, cinetici procese etc);
 • cercetare aplicativa in vederea optimizarii/elaborarii tehnologiilor de tratare si epurare ape poluate;
 • cercetare aplicativa pentru elaborare solutii tehnice de conditionare/prelucrare namoluri chimice/biologice si valorificare elemente utile;
 • studii, proiecte in domeniul gospodaririi apelor;
 • elaborare tehnologii noi si/sau optimizare tehnologii existente pentru: epurare ape uzate si orasenesti; tratare/potabilizare ape de suprafata si subterane;
 • conditionare/procesare namol biologic si chimic; recuperare si refolosire produse utile;
 • proiecte in domeniul hidroedilitar (studii de fezabilitate, proiecte tehnice);
 • asistenta tehnica pentru verificare/implementare tehnologii de mediu la faza pilot/industriala.

1. Dezvoltare a de instrumente si tehnici noi de procesare si interpretare a datelor in evaluarea impactului de mediu si riscului ecologic utilizand metode matematice moderne: teoria Dempster Shafer, algoritmul ER, teoria multimilor rugoase
2. Analize de mediu: pentru identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor, pentru identificarea substantelor periculoase
3. Cursuri, proceduri si instrumente de instruire si evaluare a competentelor profesionale :
– instruiri in domeniul sistemelor de management
– formarea de personal in domeniul calitatii si mediului prin dezvoltarea si autorizarea a 4 programe de formare profesionala
Auditor în domeniul calităţii – cod COR 242303
Auditor de mediu – cod COR 242305
Manager al sistemelor de management al calităţii – cod COR 242302
Manager al sistemului de mediu – cod COR 242304
– evaluarea competentelor profesionale pentru doua ocupatii din domeniul protectiei mediului : Manager al sistemului de mediu si Auditor de mediu
4. Elaborarea de standarde de management si de standarde ocupationale
5. Proiectarea si implementarea sistemelor de management : al calitatii, de mediu al sanatatii si securitatii ocupationale si al sigurantei alimentului in conformitate cu standardele internationale ISO -9001, 14001, 22000, si a specificatiei OHSAS 18001