Managementul deseurilor industriale

Directiile de cercetare ale Departamentului Evaluare Monitorizare Poluare Mediu – DEMPM

1) Evaluarea poluarii industriale si a riscului ecologic;

2) Elaborarea de studii privind managementul deseurilor industriale.

3) Studiul mobilitatii substantelor periculoase in medii apoase (metale existente in apele de suprafata si transformarile suferite de speciile ionice ale acestora);

4) Studii privind utilizarea materialelor avansate in procese tehnologice specifice protectiei mediului si de recuperare a substantelor utile.

5) Dezvoltarea metodologiilor moderne de identificare a periculozitatii deseurilor si evaluare a riscurilor induse asupra mediului de depozitarea deseurilor (emisii gaze de depozit, migrarea poluantilor in sol/subsol si apa subterana);

6) Elaborarea de solutii de diminuare a poluarii solurilor cu metale grele prin fitoremediere;


Calitatea lucrarilor elaborate si a serviciilor oferite este sustinuta de satisfactia clientilor nostri dintre care nominalizam:

 • SC OLTCHIM SA
 • Uzinele Sodice Govora SA
 • SC PETROM SA
 • SC UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL
 • SC DEVA GOLD SA
 • SC CHIMCOMPLEX SA
 • SC NITRAMONIA SA
 • SC GA-PRO-CO CHEMICALS SRL
 • SC CHIMOPAR SA
 • SC DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA SA
 • SC LUBRIFIN SA
 • ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT
 • SC GRIRO SA
 • SC ERDEMIR SA
 • SC VITALGAZ SA
 • SC MECANICA ROTES
 • SC VASTEX SA
 • SC TMK ARTROM SA
 • SC ELECTROCENTRALE SA
 • SC PROMEX SA

•   Bilant de mediu Bilant de mediu (nivel 0, I, II) pentru stabilirea si cuantificarea gradului de conformare al calitatii componentelor de mediu potential afectate de activitatile derulate de agentii economici; prezentarea programelor de conformare, in scopul obtinerii autorizatiilor de mediu necesare functionarii instalatiilor/unitatilor economice, privatizarii/vanzarii de active, incetarii activitatilor
•    Studii de evaluare a impactului indus asupra calitatii mediului in scopul obtinerii acordului de mediu necesar realizarii noilor investitii sau la dezafectarea unor obiective economice
•   Studii de evaluare a riscului ecologic (identificarea pericolelor, probabilitatea aparitiei acestora si amploarea efectelor)
•    Elaborarea Bilanturilor de solventi si a schemei de reducere a emisiilor de COV-uri pentru obiectivele a caror activitate intra sub incidenta HG 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, cu modificarile si completarile ulterioare
•   Investigatii in teren pentru stabilirea calitatii solului, panzei freatice – evaluarea gradului de afectare a calitatii ca urmare a derularii activitatilor si/sau stabilirea starii de referinta a calitatii (in realizarea documentatiilor de mediu pentru promovarea de noi investitii, dezafectarea unor obiective economice, vanzarea de active sau sistarea activitatilor)
•   Evaluarea efectelor induse asupra calitatii ecosistemelor acvatice si apei subterane de evacuarea efluentilor de ape uzate in emisarii naturali si identificarea riscurilor induse de acumularea si/sau dispersia poluantilor
•   Studii de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului in scopul cuantificarii prejudiciilor aduse acestora si stabilirii responsabilitatii pentru refacerea mediului geologic; stabilirea poluantilor in mediul geologic si delimitarea spatiala a acestora, relatia poluantilor cu matricea mediului geologic
•    Determinarea periculozitatii deseurilor prin investigarea calitatii acestora si realizarea testelor de levigare pentru stabilirea claselor de depozit in care pot fi acceptate deseurile – in conformitate cu cerintele Ord. MMGA nr. 95/2005
•    Monitorizarea calitatii componentelor de mediu: APA (uzata, subterana, de suprafata) si SOL in concordanta cu prevederile Programelor de Conformare ale societatilor.