INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – ECOIND

organizeaza concurs pentru incadrarea pe functii de

cercetator stiintific si cercetator stiintific gradul III

in conformitate cu prevederile Legii 319/2003

(Statutul personalului din cercetare – dezvoltare).

Perioada de inscriere la concurs este cuprinsa intre

28.09.2017 – 27.10.2017

Perioada de desfasurare a concursului

30.10.2017 – 28.11.2017

A: CERCETATOR STIINTIFIC

CONDITII NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 • activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 2 ani sau de cel putin 4 ani in alte activitati.

Concursul pentru ocuparea functiei de Cercetator Stiintific consta in:

 1. Analiza dosarului de concurs;

 2. Evaluarea efectuata de membrii comisiei pe baza fisei de autoevaluare si a mapei de lucrari, cu incadrare in grila de punctaj pentru nota minim 8;

 3. Proba scrisa (durata 2 ore) cu subiecte specifice postului, functie de activitatile proprii laboratorului / departamentului / sucursalei din care face parte candidatul. Proba scrisă poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi in urma analizei Fişei de autoevaluare (au obtinut cel putin nota 8);

 4. Proba orala – interviu.

 • Rezultatul probelor de concurs se apreciaza de fiecare membru al comisiei prin note de la 1 la 10; nota probei reprezinta media aritmetica a acestora.

B: CERCETATOR STIINTIFIC III

CONDITII NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 • sa aiba activitate de cercetare – dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 6 ani sau de cel putin 4 ani in cazul candidatilor care detin titlul de doctor; pentru candidatii care provin din afara invatamantului superor sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani pentru candidatii care detin titlul de doctor.

Concursul pentru ocuparea functiei de Cercetator Stiintific III consta in:

 1. Analiza dosarului de concurs;

 2. Evaluarea efectuata de membrii comisiei pe baza fisei de autoevaluare si a mapei de lucrari, cu incadrare in grila de punctaj pentru nota minim 8;

 3. Proba practica: Elaborarea unei propuneri pentru un proiect conform pachetului de informatii PN III, Program 2, Proiect experimental-demonstrativ (PED); propunerea de proiect va fi elaborata in limba romana sau engleza;

 4. Proba orala – interviu.

 • Rezultatul probelor de concurs se apreciaza de fiecare membru al comisiei prin note de la 1 la 10; nota probei reprezinta media aritmetica a acestora.

Metodologia pentru organizarea, desfasurarea si finalizarea concursurilor pentru promovarea în grade stiintifice CS, respectiv CS III, precum si Fisa autoevaluare care trebuie completata de fiecare candidat pentru ocuparea unui post de CS sau CS III se ridica de la serviciul Resurse Umane.

Mai multe detalii gasiti aici.


Cu prilejul implinirii a 40 ani de la infiintarea Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala ECOIND, incepand cu anul universitar 2017 – 2018 se instituie bursa “Margareta Nicolau”.

Bursa, in valoare de 2000 euro, va fi acordata prin concurs unui student masterand pentru o perioada de 2 ani (1000 euro / an), care va beneficia totodata de acces la infrastructura institutului si consultanta de specialitate din partea personalului institutului. Lucrarea de master va fi realizata sub coordonarea cadrului didactic desemnat de facultate si cu sprijinul unui cercetator stiintific numit de la institut.

Pentru accesarea bursei, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– absolvent specialitatea chimie / inginerie chimica, cu media anilor de studiu minim 8;

– nota la examenul de licenta minim 9;

– participare la manifestari stiintifice in timpul facultatii (ex: prezentari orale/ comunicari/postere, la sesiuni de comunicari stiintifice, lucrari /articole in publicatii de

specialitate,etc.);

– tematica abordata in lucrarea de master sa fie in domeniul chimiei mediului.

Candidatii sunt rugati sa depuna o scrisoare de intentie la sediul INCDECOIND sau la adresa ecoind@incdecoind.ro , pana pe data de 25 septembrie 2017.

Castigatorul concursului pentru bursa “Margareta Nicolau” va fi anuntat in cadrul Simpozionului International Mediul si Industria SIMI 2017, care se va desfasura in perioada 28 – 29 septembrie 2017 la Hotel Phoenicia Bucuresti (date suplimentare puteti obtine accesand www.simiecoind.ro ) si va fi afisat la sediul celor doua institutii coordonatoare, la inceputul anului universitar.

Persoana de contact:

Resurse Umane: Luana STANCIU

tel: +4 021 410 03 77 / interior 123

Adresa institut: Bucuresti, str. Drumul Podu Dambovitei, nr. 71-73, sector 6,

cod postal 060652, www.incdecoind.ro 

email: ecoind@incdecoind.ro; personal@incdecoind.ro


We are pleased to invite you at the 20th edition of International Symposium “Environment and Industry” that will be held in Bucharest, Romania, in the period 28-29 of September 2017. We already started the preparation of the symposium, planning to impress both new and regular participants.

The 20th International Symposium “Environment and Industry” aims to bring together scientists, professors, consultants representing research and educational organizations, economic units, environmental authorities from all over the world in order to exchange their results, propose potential solutions to environmental issues and to contribute to the integration of environmental dimension in the decision making process.

The 20th International Symposium “Environment and Industry” aims to:

 • Provide a platform for experience sharing among the environmental scientists
 • Give opportunities for future co-operation in the field of environmental protection
 • Strengthen the role of multidisciplinary research in solving environmental issues at local, regional or global level
 • Identify new research directions in the field of environmental protection
 • Disseminate research results within the scientific and economic communities
 • Provide a discussion forum on the latest developments in the field of environmental protection

All presented papers will be included in the symposium proceedings book that will be submitted for indexation to international scientific databases.

Main topics of the symposium includes:

Sustainable environmental technologies

 1. Biotechnology
 2. Clean technologies with low energy inputs
 3. Water supply and sanitation
 4. Sludge management
 5. Soil remediation
 6. Wastewater treatment processes, technology and infrastructure. Wastewater reuse.
 7. Waste treatment and management. Advanced recycling technologies

Pollution assessment and management systems

 1. Assessment of water bodies quality – control of inorganic, organic, biological of water and sediment, microbiological contaminants
 2. Eco toxicological assessment studies
 3. Environmental risk assessment and health impact of contaminated sites
 4. Management of lands
 5. Management of health and occupational safety
 6. Management of environmental quality costs and security
 7. Risk assessment caused by waste disposal (gases emmisions, pollutants migration)
 8. Water quality, water use: standards, permitting

Pollution control and monitoring

 1. Air Sampling and Analytical Method Development and Evaluation
 2. Indoor air quality
 3. Odour assessment
 4. Industrial Noise and Vibration Control
 5. Biomarkers
 6. Contaminated sites (soil, sediment, surface water, groundwater, plants)
 7. Drinking water quality from source to consumer
 8. Ecological risk of dangerous substances
 9. Groundwater resources
 10. Industrial soil pollution (hazardous compounds)
 11. Pharmaceuticals in water, soil, waste
 12. Sampling and chemical analysis of wastes
 13. Wastewater quality

Other environmental topics

 1. Environmental economics
 2. Environmental legislation regarding water, air, biodiversity, land use, mineral resources and waste. EU, other countries and international legal frameworks, documents and procedures.

Therefore we kindly ask you to submit yours most recent and valuable research results in the field of environmental protection and also use this opportunity to expand your network of environmental professionals.
Apart from enriching your professional knowledge, this symposium will be an opportunity to discover a part of Europe that you may not know very well – Bucharest, the capital of Romania that used to be known as “Little Paris”.

We hope that you’ll positively answer to our invitation,

Welcome to Romania!


CHESTIONAR

privind identificarea nevoilor de servicii de cercetare în domeniul ecologiei industriale și a posibilităților de colaborare cu INCD – ECOIND în cadrul proiectului

Promovarea, Identificarea și Realizarea de Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe în Domeniul Ecologiei Industriale

Stimate Partener,

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND, în calitate de institut de cercetare de drept public de interes național în domeniul protecției mediului, implementează în perioada 01.10.2016 – 31.07.2021 proiectul Promovarea, Identificarea și Realizarea de Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe în Domeniul Ecologiei Industriale, ce are drept scop transferul de cunoștințe, expertiză și know-how în domeniul ecologiei industriale către entități având statut de întreprinderi. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Prioritatea de Investiții PI 1.b., Acțiunea 1.2.3., Tip proiect Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe. Proiectul presupune, ca primă etapă, identificarea de potențiali parteneri interesați de participarea la activități de transfer de cunoștințe/know-how/tehnologie în domeniul ecologiei industriale, în condiții avantajoase, în baza unor contracte ce intră sub incidența unei scheme de ajutor de minimis, respectiv a unei scheme de ajutor de stat.

În măsura în care organizația dumneavoastră este interesată de participarea în proiect, vă invităm să completați chestionarul atasat pentru identificarea nevoilor de servicii de cercetare în domeniul ecologiei industriale existente la nivelul organizației dumneavoastră și al posibilităților de colaborare pentru soluționarea acestor probleme.

Vă mulțumim anticipat pentru colaborare, pentru timpul și atenția acordate și vă asigurăm de toată disponibilitatea echipei INCD-ECOIND de a răspunde prompt necesităților organizației Dumneavoastră, așa cum reiese din chestionarul atașat!  Mentionăm că forma pdf editabilă a chestionarului este disponibilă pe site-ul www.incdecoind.ro de unde poate fi descărcată, completată și apoi transmisă către INCD ECOIND prin fax 021 4100575 sau email ecoind@incdecoind.ro

Director de proiect,

Dr. Chim. Luoana Florentina PASCU

Puteti descarca chestionarul in format .pdf aici.


OUG nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, adoptată de Guvernul României la 28 iunie 2016, publicată în MO nr. 0488 din 30 iunie 2016.

Având în vedere necesitatea acordării unui tratament fiscal favorabil veniturilor din salarii și asimilate salariilor obținute de către persoanele fizice care activează în domeniul cercetării-dezvoltării, în scopul atragerii, menținerii și dezvoltării în România a resursei umane înalt calificate pentru desfășurarea activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, precum și pentru consolidarea sistemului de cercetare-dezvoltare în vederea creșterii competitivității românești,
ținând seama de faptul că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor de reglementare prevăzute în prezentul act normativ ar conduce la insuficienta stimularea a domeniului cercetării-dezvoltării și imposibilitatea stimulării altor sectoare economice, ca urmare a neîncurajării persoanelor fizice de a desfășura activități de cercetare, dezvoltare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență (extras).

 

Articolul I
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 60, referitor la scutirea unor contribuabili de la plata impozitului pe venit, se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

 

“3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la Art. 76, alin. (1)-(3), ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului educației naționale și cercetării științifice, al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.”

 

Prevederile de mai sus se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2016. Până la această dată urmează a fi aprobat ordinul de ministru comun prevăzut la Art. 60 pct. 3.

 

În înțelesul Art. 60 pct. 3 Cod Fiscal, activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică include:

 • i) cercetare aplicativă/industrială, definită ca cercetare sau investigaţie critică, planificată, în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părţi componente pentru sisteme complexe şi poate include construcţia de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfeţe simulate ale sistemelor existente, precum şi de linii – pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială şi, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;
 • ii) dezvoltare experimentală, definită ca dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe relevante existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite. Aceasta poate include, de exemplu, şi activităţi care vizează definirea, planificarea şi documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea şi validarea unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătăţite în medii reprezentative pentru condiţiile de funcţionare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce îmbunătăţiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanţial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final şi a cărui producţie este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative şi de validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producţie, proceselor de fabricaţie, serviciilor existente şi altor operaţiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări.

 

Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, persoana fizică trebuie să desfășoare activități de cercetare-dezvoltare eligibile (de tipul celor definite mai sus), cuprinse într-un proiect de cercetare-dezvoltare. Proiectul de cercetare-dezvoltare este identificat cel puțin prin următoarele elemente: scopul proiectului, domeniul de cercetare-dezvoltare, obiective, activități de cercetare-dezvoltare, perioada de desfășurare, tipul sursei de finanțare, bugetul proiectului cu precizarea explicită a cheltuielilor cu salariile, categoria rezultatului, caracterul de noutate și/sau inovativ al rezultatului. Scutirea de impozit pe veniturile din salarii se acordă chiar și în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare (riscul cercetării).
Următoarele activități nu sunt eligibile:

 • 1. programe curente de testare şi analiză în scopul controlului calităţii sau cantităţii. Nu intră în această categorie activitățile de testare efectuate în vederea soluționării incertitudinilor științifice și tehnologice și a atingerii obiectivelor activităților de cercetare-dezvoltare (de exemplu, testarea rezultatelor intermediare sau a prototipurilor);
 • 2. modificări de natură cromatică sau estetică asupra produselor, serviciilor ori proceselor existente, chiar dacă aceste modificări reprezintă îmbunătăţiri;
 • 3. cercetare operaţională, cum sunt studiile de management sau de eficienţă care sunt întreprinse înainte de începerea unei activităţi de cercetare sau de dezvoltare;
 • 4. acţiuni de corectare în legătură cu deteriorări apărute în producţia comercială a unui produs;
 • 5. activităţi juridice şi administrative în legătură cu aplicarea, brevetarea şi soluţionarea litigiilor legate de invenţii şi vânzarea sau brevetarea invenţiilor;
 • 6. activităţi, inclusiv design şi inginerie în construcţii, legate de construirea, reamplasarea, rearanjarea sau darea în funcţiune a instalaţiilor ori a echipamentelor, altele decât instalaţiile sau echipamentele care sunt folosite în totalitate şi exclusiv în scopul desfăşurării de către întreprindere a activităţilor de cercetare-dezvoltare;
 • 7. studii de cercetare a pieţei, de testare şi dezvoltare a pieţei, de promovare a vânzărilor sau de consum;
 • 8. prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, ţiţei sau gaze naturale;
 • 9. activităţile comerciale şi financiare necesare pentru cercetarea pieţei, producţia comercială sau distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori serviciu care este nou sau îmbunătăţit;
 • 10. servicii administrative şi de asistenţă generală (cum ar fi: transportul, depozitarea, curăţarea, repararea, întreţinerea şi asigurarea securităţii) care nu sunt întreprinse în totalitate şi exclusiv în legătură cu o activitate de cercetare-dezvoltare.

 

Pentru a beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii, persoana trebuie să fi absolvit cel puțin ciclul I de studii universitare, sau o formă de
învățământ superior de lungă durată și să dețină o diplomă de licență, sau echivalentă, conferită de o instituție acreditată de învățământ superior din România, sau o diplomă obținută la absolvirea studiilor universitare de licență la instituții acreditate de învățământ superior din străinătate, recunoscută și echivalată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

 

Angajații care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, încheiat cu o persoană juridică, unitate sau instituție cuprinsă în sistemul național de cercetare-dezvoltare, așa cum este definit de OG 57/2002 Art. 6-8, beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) postul face parte dintr-un compartiment de cercetare-dezvoltare, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment, laborator, sau altele similare;
 • b) cheltuielile salariale sunt prevăzute în bugetul de proiect de cercetare-dezvoltare
 • c) angajatorul are în obiectul de activitate și activități de cercetare-dezvoltare, cod CAEN Diviziunea 72.

 

Pentru validarea încadrării activităților pentru care se acordă scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor ca fiind de i) cercetare aplicativă/industrială, ii) dezvoltare experimentală, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice consituie Registrul experților pe domenii de cercetare-dezvoltare.
Deasemenea, pentru validarea eligibilității activităților desfășurate în proiecte finanțate din Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare III, Programele nucleu, Planurile sectoriale și din celelalte instrumente de implementare a Strategiei naționale de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2014-2020, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare va elabora precizări metodologice și va desemna o persoană de contact pentru facilități fiscale.


INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – ECOIND BUCURESTI anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

 • chimist / inginer chimist specialist analiza deseuri 1 post
 • hidrogeolog 1 post
 • inginer specialist in aplicatii de modelare si simulare procese de epurare ape uzate 1 post
 •  inginer specialist microscopie electronica 1 post
 • chimist / inginer chimist specialist in olfactometrie dinamica 1 post
 • biolog / biotehnolog 1 post
 • chimist specialist cromatografie de gaze 1 post
 • inginer chimist 1 post

MAI MULTE DETALII PRIVIND POSTURILE AICI


We are pleased to invite you at the 19th edition of International Symposium “Environment and Industry” that will be held in Bucharest, Romania, in the period 13-14 of October 2016. We already started the preparation of the symposium, planning to impress both new and regular participants.

The 19th International Symposium “Environment and Industry” aims to bring together scientists, professors, consultants representing research and educational organizations, economic units, environmental authorities from all over the world in order to exchange their results, propose potential solutions to environmental issues and to contribute to the integration of environmental dimension in the decision making process.
The 19th International Symposium “Environment and Industry” aims to:

 • Provide a platform for experience sharing among the environmental scientists
 • Give opportunities for future co-operation in the field of environmental protection
 • Strengthen the role of multidisciplinary research in solving environmental issues at local, regional or global level
 • Identify new research directions in the field of environmental protection
 • Disseminate research results within the scientific and economic communities
 • Provide a discussion forum on the latest developments in the field of environmental protection

All presented papers will be included in the symposium proceedings book that will be submitted for indexation to international scientific databases.

Main topics of the symposium includes:

1. Sustainable environmental technologies

 • Water supply and sanitation
 • Wastewater treatment
 • Sludge management
 • Waste management
 • Soil remediation

2. Pollution assessment and management systems

 • Water quality, water use: standards, permitting
 • Environmental risk assessment and health impact of contaminated sites
 • Management and reclaiming of lands

3. Pollution control and monitoring

 • Air quality
 • River basin and stream systems
 • Groundwater resources
 • Contaminated sites

4. Other environmental topics

5. Presentation of companies – products, apparatus and equipment in the field of environmental protection

Therefore we kindly ask you to submit yours most recent and valuable research results in the field of environmental protection and also use this opportunity to expand your network of environmental professionals.
Apart from enriching your professional knowledge, this symposium will be an opportunity to discover a part of Europe that you may not know very well – Bucharest, the capital of Romania that used to be known as “Little Paris”.

We hope that you’ll positively answer to our invitation,

Welcome to Romania!


Suntem incantati sa va invitam la cea de-a 19-a editie a Simpozionului International „Mediul si Industria” ce va avea loc in Bucuresti, Romania, in perioada 13-14 Octombrie 2016. Pregatirile pentru organizare au fost demarate si suntem  siguri ca va fi una dintre cele mai de succes editii de pana acum.

Cel de-al 19-lea Simpozion International „Mediul si Industria” isi propune sa aduca impreuna cercetatori, profesori, consultanti, reprezentanti ai organizatiilor de cercetare si educationale, unitatilor industriale, autoritatilor cu responsabilitati in protectia mediului cu scopul de a facilita schimbul de rezultate, idei, de a propune potentiale solutii la problemele de mediu si de a contribui la integrarea dimensiunii de mediu in procesul de luare a deciziilor.

Cel de al 19-lea Simpozion International „Mediul si Industria” isi propune sa:

 • Furnizeze o platforma pentru schimbul de experienta intre cercetatorii din domeniul protectiei mediului
 • Furnizeze oportunitati pentru colaborari viitoare in domeniul protectiei mediului
 • Intareasca rolul cercetarii multidisciplinare in rezolvarea problemelor de mediu la nivel local, regional si global
 • Identifice noi directii de cercetare in domeniul protectiei mediului
 • Disemineze rezultatele cercetarilor in cadrul comunitatilor stiintifice si economice
 • Furnizeze un forum de discutii asupra ultimelor realizari in domeniul protectiei mediului

Toate lucrarile prezentate vor fi incluse in volumele de lucrari ale simpozionului care va fi depus pentru indexare in bazele de date stiintifice internationale.

Principalele sectiuni ale simpozionului includ:

 1. Tehnologii durabilel de mediu
  • Alimentare cu apa si sanitatie
  • Epurarea apelor uzate
  • Gestiunea namolurilor
  • Gestiunea deseurilor
  • Remedierea solurilor
 2. Evaluarea poluarii si sisteme de management
  • Calitatea apei, utilizarea apei: standarde, avize, acorduri
  • Evaluarea riscului de mediu si a impactului asupra sanatatii umane produse de siturile contaminate
  • Managementul si remedierea solurilor
 3. Controlul si monitorizarea poluarii
  • Calitatea aerului
  • Managementul bazinelor hidrografice
  • Resursele de apa subterane
  • Siturile contaminate
 4. Alte aspecte legate de protectia mediului
 5. Prezentari de companii – produse, aparate si echipamente in domeniul protectiei mediului

Prin urmare va invitam sa prezentati rezultatele cercetarilor dumneavoastra in domeniul protectiei mediului si de asemenea sa utilizati aceasta oportunitate pentru extinderea retelei dumneavostra profesionale de specialisti in domeniul protectiei mediului.

Cu speranta unui raspuns pozitiv la invitatia noastra,

Va asteptam in Bucuresti!

Pentru mai multe informatii va rugam vizitati site-ul simpozionului www.simiecoind.ro

 


În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare,

 Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială Bucureşti,  numită prin Decizia nr.9337/30.10.2015 Anexa 1.b) a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, a stabilit următoarele:

Rezultatul final al candidaţilor: 

1.Luoana Florentina PASCU  nota: 9,09
2.Gheorghe BATRÎNESCU      nota: 7,60

 Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Stiinţelor Biomedicale ”Victor Babeş”, numită prin Decizia nr.9337/30.10.2015 Anexa 1.a) a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, a stabilit următoarele:

Rezultatul final al candidaţilor: 

 1. Mihail Eugen HINESCU 9,82

 Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală – IBNA Baloteşti, numită prin Decizia nr.9337/30.10.2015 Anexa 1.e) a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, a stabilit următoarele:

Rezultatul final al candidaţilor: 

 1. Horia GROSU nota: 9,78

 Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentruPedologie,Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti, numită prin Decizia nr.9337/30.10.2015 Anexa 1.c) a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, a stabilit următoarele:

Rezultatul final al candidaţilor: 

 1. Cătălin Cristian SIMOTA 9,82

Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” Co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Investitii pentru viitorul dumneavoastra

Comunicat de presa pentru finalizarearea proiectului POS CCE

Magurele HIGH TECH CLUSTER

Data 12.11.2015 Magurele, Judet Ilfov

Asociatia ELI-NP Cluster Inovativ cu sediul in Orasul Magurele, Str. Atomistilor nr.409 Judetul Ilfov, a derulat in intervalul 14.05.2014 – 14.11.2015 proiectul MAGURELE HIGH TECH CLUSTER (MHTC) in baza contractului de finantare nr. 1CLT 800.010 incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice.

Valoarea totala a proiectului: 901 200 lei din care asistenta financiara nerambursabila: 892 200 lei.

Obiectivul general: Cresterea competitivitatii IMM-urilor prin constituirea unui cluster si prin valorificarea oportunitatilor oferite de activitatea de CDI de pe Platforma de Fizica a Orasului Magurele si, in mod special, a potentialului urias generat de proiectul european ELI – NP, in conditiile respectarii principiilor dezvoltarii durabile.

Proiectul a fost implementat in localitatea Magurele, judetul Ilfov

Rezultatele proiectului: cresterea numarului de membri de la 35 la 87 si numarul cererilor de aderare este in crestere, evaluarea printr-o sesiune de benchmarking a echipei de management a clusterului si acordarea etichetei de bronz pentru excelenta, depunerea mai multor proiecte pe diverse programme de finantare, castigarea in urma consultantei oferite de echipa de management membrilor a unui numar de 10 finantari, participarea la cursuri si sesiuni de mentoring/coaching pentru cresterea coeziunii membrilor.

Persoana de contact: Iuliana Velniciuc, Responsabil pentru comunicare si organizarea de evenimente, telefon: 0742.1-03.087, e.mail: ivelniciuc@fdcl.eu


INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – ECOIND BUCURESTI anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

Departament Evaluare-Monitorizare Poluare Mediu

– Asistent cercetare – chimist analist – 1 post

Departament Control Poluare – Laborator control poluare aer

– Cercetator stiintific – chimist analist – 1 post

Departament Control Poluare – Laborator Control Poluare Aer

– Asistent de cercetare – chimist/inginer chimist pentru prelevare/masurare probe de aer din emisiile surselor fixe – 1 post

Departament Control Poluare – Laborator Bioteste – Analize biologice

– Tehnician – microbiologie – 1 post

LISTA COMPLETA CU DESCRIEREA POSTURILOR , CONDITIILE MINIME DE OCUPARE SI CERINTELE SUPLIMENTARE POATE FI VERIFICATA AICI

DATA LIMITA DEPUNERE DOSAR: 17.11.2015           

Angajarea se va face pe baza de concurs:

– selectie dosare;

– interviu preliminar pe baza de dosar (proba eliminatorie);

– examen scris din tematica de specialitate pentru posturile de cercetator stiintific / asistent cercetare + test de limba engleza (traduceri din articole de specialitate);

– proba practica pentru postul de tehnician;

Continutul dosarului de concurs:

– cerere participare concurs;

– curriculum vitae format EUROPASS, datat si semnat;

– act de identitate (copie)

– copii diplome de studii, masterat, adeverinta/dovada inscriere/absolvire doctorat;

– copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitati sanitare abilitate;

– referinte, recomandari, articole, comunicari care certifica rezultatele stiintifice (unde este cazul);

Nota: Copiile trebuie insotite de documentele originale pentru a se certifica conformitatea.
Detalii suplimentare referitoare la condiţiile de participare, conţinutul dosarului de înscriere şi modul de desfăşurare a concursului la telefon 021.4100377/ int.123

–            Serviciul Resurse Umane, e-mail: personal@incdecoind.ro sau la sediul institutului din Bucuresti, Str. Drumul Podu Dambovitei nr. 71-73, sector 6.


Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND, în calitate de institut de cercetare de drept public de interes național și internațional în domeniul cercetării și serviciilor de mediu, intenționează ca în perioada 27 iunie 2015 – 11 august 2015 să elaboreze și să propună spre finanțare proiecte ce au drept scop principal transferul de cunoștințe, expertiză și know-how în domeniul ecologiei industriale către entități având statut de întreprinderi (entitate legală care desfășoară o activitate economică ce constă în a oferi produse/servicii pe piață). Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND, va aplica prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Prioritatea de Investiții PI 1.b., Acțiunea 1.2.3., Tip proiect Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe, adresându-se următoarelor domenii de specializare inteligentă (conform Anexei 3 la Ghidul Solicitantului): Energie, Mediu și Schimbări Climatice (sub-domeniul Mediu și Schimbări Climatice), Bioeconomie (sub-domeniile Bioenergie – Biogaz, Biomasă, Biocombustibil și Biotehnologii) și Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate (sub-domeniile Echipamente pentru Producerea de Bio-resurse, Tehnologii de Depoluare și Materiale). În vederea demarării proiectelor, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie IndustrialăECOIND își propune să identifice nevoile de cercetare ale mediului economic și o serie de parteneri aparținând sectorului întreprinderilor, interesați să beneficieze de transfer de know-how și cunoștințe într-unul din domeniile de expertiză ale Institutului, asimilate domeniilor de specializare inteligentă menționate anterior, fără a se limita la:

 • transfer de abilități și competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării, inclusiv cercetarea contractuală executată la cererea întreprinderii privind soluționarea problemelor de mediu și conformarea cu cerințele legislative în vigoare;
 • cercetare-dezvoltare realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere în vederea obținerii de produse, procese și/sau tehnologii noi/îmbunătățite, în domeniile controlului calității factorilor de mediu (apă, aer, sol), utilizării optime a resurselor de apă, managementului deșeurilor și/sau altor tematici asimilate domeniilor de specializare inteligentă menționate anterior;
 • consiliere pentru documentarea și implementarea sistemului de management al calității SR EN ISO /CEI 17025:2005 în vederea acreditării laboratoarelor de mediu;
 • consiliere pentru documentarea și implementarea sistemului de management al calității, de mediu, al sănătății și securității ocupaționale și al siguranței alimentului, în conformitate cu standardele internaționale;
 • acces la infrastructură ultramodernă de cercetare, în vederea instruirii și perfecționării personalului întreprinderilor partenere, precum și în vederea efectuării de analize, efectuării de teste asupra calității factorilor de mediu, experimente și evaluări;
 • instruire de înaltă calificare în domeniile menționate anterior;
 • acces la reviste, publicații și articole științifice în domeniul proiectului.

Domeniile de expertiză menționate mai sus nu sunt limitative, potențialii parteneri putând propune și alte tematici asimilate domeniilor de specializare inteligentă, ce decurg din necesitățile identificate în activitatea curentă a întreprinderii. Potențialii parteneri în cadrul proiectului pot beneficia de sprijin financiar nerambursabil aflat sub incidența unei scheme de ajutor de minimis, sau, după caz, sub incidența unei scheme de ajutor de stat. Potențialii parteneri interesați să beneficieze de transfer de cunoștințe/servicii de cercetare în condiții avantajoase, în baza unor contracte care intră sub incidența schemei de ajutor de minimis, sunt rugați să consulte Ghidul Solicitantului (Secțiunea G), disponibil la adresa web indicată în continuare: http://www.poc.research.ro/ actiuni-1-2-3 și să se asigure că îndeplinesc următoarele condiții:

 1. să nu fi beneficiat de sprijin financiar nerambursabil încadrat în categoria ajutoarelor de minimis, care să depășească cumulat suma de 200.000 Euro în ultimii 3 ani fiscali;
 2. să se asigure de faptul că dispun de cota de co-finanțare la activitățile proiectului impusă prin Ghidul Solicitantului – 20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente contractului încheiat cu partenerul.

Potențialii parteneri interesați să beneficieze de transfer de cunoștințe/servicii de cercetare în condiții avantajoase, în baza unor contracte care intră sub incidența schemei de ajutor de stat sunt rugați să consulte Ghidul Solicitantului aplicabil proiectului (Secțiunea G), disponibil la adresa web indicată în continuare: http://www.poc.research.ro/actiuni-1-2-3, în vederea asigurării condițiilor de eligibilitate menționate la pag. G16-17. Potențialii parteneri interesați pot solicita informații suplimentare, prin utilizarea următoarelor canale de comunicare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND

Telefon: 021.410.67.16

E-mail: ecoind@incdecoind.ro

Departament Control Poluare și Acreditare Laboratoare:

Telefon: 021.410.03.77 (int. 110, 132, 242)

E-mail:

analize.inst@incdecoind.ro (Liliana CRUCERU)

poluare.aer@ incdecoind.ro (Elena BUCUR)

biologi@incdecoind.ro (Irina LUCACIU)

Departament Tehnologii de Mediu și Transfer Tehnologic:

Telefon: 021.410.03.77 (int. 140)

E-mail: tehnologi@incdecoind.ro (Cristiana COSMA, Costel BUMBAC)

Departament Ealuare, Monitorizare Poluare Mediu: Telefon: 021.410.03.77 (int. 120)

E-mail: evmt@incdecoind.ro (Gheorghe BĂTRÎNESCU)

Departament Sisteme de Management:

Telefon: 021.410.03.77 (int. 152)

E-mail: mmc@incdecoind.ro (Virgil CRISTEA) sau direct la sediul instituției, situat în Strada Drumul Podu Dâmboviței, Nr. 71-73, Sector 6, Municipiul București, Cod Poștal 060652.

Dacă sunteți interesați de oferta noastră, vă rugăm să vă manifestați intenția de colaborare, și să ne comunicați eventualele servicii de care sunteți interesați, fie prin raportare la serviciile menționate mai sus, fie prin propunerea unor alte servicii de interes, cu respectarea prevederilor Ghidului Solicitantului (Secțiunea G) și ale ariilor de competență ale Institutului (www.incdecoind.ro). În situația în care va fi identificată o corespondență între serviciile incluse în portofoliul Institutului și nevoile Dumneavoastră, veți primi un formular de expresie de interes.

Exprimarea intenției de a participa în cadrul proiectului nu constituie un angajament ferm pentru niciuna dintre părți. Serviciile de cercetare ce fac obiectul expresiei de interes se pot realiza ulterior acceptării proiectului spre finanțare, pe baza acordului de voință al ambelor părți prin încheierea unui contract subsidiar.

In cazul in care nu ati identificat posibilitati de colaborare, va rugam sa va exprimati intentia de a participa la intalnirile directe sau la evenimentele tematice regulate ce vor fi organizate pe parcursul derularii proiectului (conform prevederilor Ghidului Solicitantului, sectiune G – activitati de tip A). In cadrul acestor activitati veti putea identifica din oferta de expertiza a INCD ECOIND necesitatile si posibilitatile de transfer de cunostinte care sa raspunda nevoilor si cerintelor organizatiei dumneavoastra.

1 2 3 5