• cercetare pentru fundamentarea aplicarii procedeelor moderne de indepartare avansata substante periculoase/prioritar periculoase din ape uzate/naturale (stabilire tehnici, procese, mecanisme, cinetici procese etc);
 • cercetare aplicativa in vederea optimizarii/elaborarii tehnologiilor de tratare si epurare ape poluate;
 • cercetare aplicativa pentru elaborare solutii tehnice de conditionare/prelucrare namoluri chimice/biologice si valorificare elemente utile;
 • studii, proiecte in domeniul gospodaririi apelor;
 • elaborare tehnologii noi si/sau optimizare tehnologii existente pentru: epurare ape uzate si orasenesti; tratare/potabilizare ape de suprafata si subterane;
 • conditionare/procesare namol biologic si chimic; recuperare si refolosire produse utile;
 • proiecte in domeniul hidroedilitar (studii de fezabilitate, proiecte tehnice);
 • asistenta tehnica pentru verificare/implementare tehnologii de mediu la faza pilot/industriala.

Tehnologii de tratare / epurare (2000 – 2009) (transfer beneficiar/aplicate)

Tehnologii de potabilizare

 • tratare ape de suprafata/subterane cu impurificare specifica (organica, anorganica, bacteriologica): raul Nistru /Chisinau, Lehliu Gara, Aurel Vlaicu;
 • tratare ape de suprafata/subterane – experiment in teren pe unitati pilot mobile.

Tehnologii de epurare ape uzate industriale/urbane

Industria chimica si petrochimica:

 • sinteza de medicamente: Terapia Cluj, Tis Farmaceutic Bucuresti;
 • sinteza produse organice: Oltchim Rm.Valcea;
 • fabricare produse cosmetice: Papillon Bucuresti, IRIDE Bucuresti.

Industria de extractie si rafinare titei: PETROM – Suplacu  de  Barcau, Rafinaria Vega
Industria siderurgica si metalurgica prelucratoare (metale neferoase)
: Transgold (Aurul) Baia Mare
Industria miniera (neferoase):
CNCAF Minvest Deva, CNMPN  Remin Baia Mare
Industria constructoare de masini:
Aerofina Bucuresti, Timpuri Noi Bucuresti, Amiro Bucuresti

Industria alimentara (conservare legume, fructe, produse din carne): Cristim Bucuresti, Comprocoop Bucuresti

Operatori apa-canal/primarii: tehnologii/microstatii de epurare ape menajere si industriale din centre urbane si rurale – Botosani, Rm.Valcea, Tg.Jiu, Centrul de perfectionare Galma (Prahova), Scoala Generala Gorgota/Valea Lunga (Dambovita).

Statii de epurare ape menajere pentru colectivitati mici

Brevete acordate (2000-2009)

 1. Brevet nr.116271/30.11.2001- „Procedeu pentru epurarea apelor reziduale provenite din industria de extractie a titeiului”
 2. Brevet nr.121732/28.03.2008- „Procedeu de potabilizare a unor surse naturale cu grad complex de impurificare”
 3. Brevet nr.122634/30.10.2009 – „Procedeu si instalatie de indepartare avansata a nutrientilor din ape uzate orasenesti, utilizand ca sursa externa de carbon-namol primar prefermentat”
 4. Brevet nr. 122643/30.10.2009 – „Procedeu derecuperare a cuprului din deseuri solide”

Cereri de brevete nationale/internationale (2008-2011)

 1. A/00484/ 24.06.2008 – „Fotocatalizator pentru depoluarea apelor si procedeu de obtinere”
 2. A/01092/11.11.2010– „Tehnologie si instalatie de post-tratare a namolurilor reziduale orasenesti in vederea utilizarii ca fertilizanti agricoli”
 3. Patent demand PCT/RO2011/000026/11.11.2011 – „Process and equipment for post-treatment of urban residual sludge”

REFERINTE – Premii/diplome (2000-2007)

 1. Diploma de Excelenta in Cercetare, SIR 2000 – “Procedeu de epurare a apelor reziduale provenite din industria de extractie a titeiului”.
 2. Diploma de Excelenta in Cercetare, SIR 2000 – “Unitate pilot integrata pentru testarea – potabilizarea apelor de suprafata si subterane”.
 3. Medalie de aur, Bruxelles EUREKA 2000 – “Procedeu de epurare a apelor reziduale provenite din industria de extractie a titeiului”.
 4. Medalie de aur, 54thWorld Exhibition of Innovation, Brusselles, EUREKA 2005 – „Procedeu si instalatie de indepartare avansata a nutrientilor din ape uzate orasenesti utilizand ca sursa externa de carbon – namol primar prefermentat”.
 5. Premiul I, Sectiunea Mediul si schimbarile climatice-proiecte de cercetare-dezvoltare complexe, ANCS 2007 – “Suport integrat pentru dezvoltarea durabila a companiilor din industria chimica prin implementarea principiilor eco-eficientei”.

Simbioza industrialaCercetare pentru fundamentarea aplicarii procedeelor moderne de indepartare avansata a substantelor periculoase din ape uzate/naturale (stabilire tehnici, procedee, mecanisme, cinetici procese etc.)

Cercetare aplicativa – elaborare tehnologii pentru:

 • epurare ape uzate industriale si urbane;
 • potabilizare ape de suprafata si subterane;
 • procesare/conditionare namoluri chimice si biologice;
 • valorificare substante utile din ape uzate, deseuri;
 • reabilitare soluri poluate.

Dezvoltarea/promovarea de tehnologii (oxidare avansata, membrane, flotatie, adsorbtie etc.) si biotehnologii inovative bazate pe procese de epurare neconventionale.

Fundamentarea stiintifica si dezvoltare/promovarea de tehnologii de mediu solare – tehnologii curate cu consum redus de energie.

Dezvoltarea/consolidarea unei retele regionale pentru simbioza industriala, pentru reducerea consumurilor de resurse/energie si emisii gaze cu efect de sera, pe baza principiilor dezvoltarii durabile.

Dezvoltarea si promovarea de tehnologii si criterii de proiectare pentru sisteme alternative de epurare ape uzate – sisteme pasive autosustenabile chimic si energetic cu aplicabilitate in sectorul minier.

Servicii

SERVICII OFERITE IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII POLUARII

 • audituri strategice (analiza SWOT, chestionare Baldrige) si modele pentru realizarea si implementarea strategiei de dezvoltare durabila a intreprinderilor;
 • evaluarea “Cleaner Production” (planificarea&organizarea, analiza resurselor&cauzelor poluarii, optiuni CP bazate pe BREF – BAT) pentru diverse instalatii industriale si implementarea tehnologiilor curate;
 • analiza diagnostic (control direct) pentru evaluarea eficientei statiilor de existente de tratare/epurare ape;
 • optimizare/retehnologizare/completare fluxuri tehnologice existente: modificare parametri statii de tratare/epurare, inlocuiri/completari reactivi de tratare (inclusiv testare produse noi), recomandari inlocuire utilaje;
 • elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor;
 • consultanta, asistenta tehnica si expertiza in domeniu.