Profil de activitate: cercetare aplicativa si servicii in domeniul controlului si monitorizarii calitatii componentelor de mediu apă, aer, sol, sedimente şi deşeuri, intreaga activitate caracterizandu-se prin “CALITATE SI PROMTITUDINE” si incercarea de a oferi celor interesati cele mai competente si rapide raspunsuri in cadrul serviciilor de control si monitorizare a calitatii mediului.
Laboratoarele din cadrul Departamentului Control Poluare sunt acreditate RENAR conform cerintelor referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2005, indeplinesc cerintele referentialului
SR CEN/TS 15675:2009 pentru masurarea emisiilor de poluanti in aer si sunt atestate de Ministerul Sanatatii, Directia de Strategii si Politici in Sanatate pentru monitorizarea de control a calitatii apei potabile.

Control Poluare Apa, Sol, Deseuri
Control Poluare Aer
Bioteste - Analize Biologice