monitorizare calitate apaControl analitic (reglementare in vigoare, parametri determinati, metode de analiza)

Servicii control poluare pe factorii de mediu (apa, aer, sol), sedimente si deseuri

analiza apă ( apa potabila, apa minerala, apa de suprafata, ape uzate;  analize biologice / microbiologice)

– identificarea substantelor prioritare/prioritar periculoase prin analiza screening;
– analize sol, sediment
– analize nămoluri, deşeuri
– analize aer (emisii si imisii)
– modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer
– determinarea nivelului de zgomot si realizarea hartilor de zgomot industrial
– carcterizarea fizico-chimica pentru calculul nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera (CO2)
– caracterizarea fizico-chimica a combustibililor solizi/lichizi clasici/alternativi
– masurarea concentratiei de CO2 din emisiile surselor fixe
– carcaterizarea fizico-chimica a gazului natural

Control ecotoxicologic testarea biodegradabilitatii si toxicitatii acvatice (conform metode ISO/EN/ OECD, recomandări pentru conformare REACH şi alte reglementări în vigoare) pentru:
– efluenţi deversati in emisari naturail (rauri, lacuri)
– substanţe/produse chimice (inclusiv detergenţi)
– materiale plastice

  • Monitorizare
    – identificare poluanţi
    – stabilire puncte/frecvenţă prelevare probe
    – stabilire scheme de control analitic

– elaborare studii de monitorizare calitate apă

  • Organizare de scheme de comparatii interlaboratoare nationale/internationale
  • Validarea/compararea rezultatelor incercarilor efectuate de laboratoarelor neacreditate (tehnica ANOVA)
  • Asistenta tehnica si consultanta pentru:

–         proiectarea, documentarea si implementarea sistemului de management al calitatii conform referentialului SR EN ISO/CEI 17025 in laboratoare de incercari;
–         organizarea si dotarea laboratoarelor de incercari in vederea acreditarii RENAR;
–         cursuri de instruire pentru: asimilarea si aplicarea metodelor de analiza, măsuri de control şi asigurarea calităţii (validare, estimare incertitudine de măsurare, diagrame de control) în laboratoarele de încercări

Servicii control poluare pe factorii de mediu (apa, aer, sol), sedimente si deseuri

Leave a Comment