Obiective pe termen lung:

  • Cresterea numarului de contracte de transfer tehnologic, veghe si prognoza tehnologica
  • Sustinerea prin activitatile desfasurate de CTT a dezvoltarii de parteneriate cu universitati si institute de cercetare care sa conduca la cresterea numarului de rezultate transferabile in mediul economic

Obiective pe termen mediu si scurt:

  • Stimularea activitati de protejare a proprietatii intelectuale
  • Stimularea transferului tehnologic catre mediul economic
  • Cresterea gradului de informare in domeniul protectiei mediului
  • Cresterea gradului de instruire/ formare in domeniul protectiei mediului
  • Dezvoltarea de instrumente şi metode de creştere a competitivităţii IMM-urilor prin utilizarea fondurilor de finanţare naţionale şi europene;
  • Atragerea unui număr cât mai mare de IMM-uri care să beneficieze de serviciile furnizate de CTT ECOIND;
  • Obţinerea de fonduri europene, în vederea sprijinirii mediului de afaceri în scopul creşterii gradului de inovare şi dezvoltării transferului de tehnologii avansate;