Domeniul de activitate al CTT ECOIND este protectia mediului.

Ordonanța de urgenta nr. 195 / 2005 privind protecția mediului stipulează ca “protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a tuturor persoanelor fizice și juridice”. In baza acestui act normativ a fost adoptată legislația subsecventă în domeniul protecției mediului. Prin urmare mediul se bucura de o protecție legală.

promovarea cercetării in domeniul protecției mediului are drept obiectiv transferul către operatorii economici a rezultatelor cercetării și utilizarea lor in asigurarea respectării principiilor si cerințelor legale de protecție a mediului.

In aceasta idee misiunea centrului este stimularea generala a activitatii de colaborare intre INCD ECOIND si agentii economici cu scopul de a valorifica rezultatele cercetarii si dezvoltarii din INCD ECOIND.

Centrul se vrea a fi pionul de legătură dintre domeniul cercetării, mediul de afaceri (în principal agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniile țintă ale centrului) şi mediul universitar.

Obiectivul sau general este dezvoltarea şi reorientarea activităţii economice pentru a putea răspunde necesităţilor, devenite stringente, de apărare a mediului în care trăim şi a sănătăţii publice.

Din analiza succintă a domeniului de activitate al CTT ECOIND rezultă că un scop important al centrului îl va constitui informarea şi transferul de tehnologie către IMM-uri cu caracter inovativ, care să valorifice rezultatele cercetării-dezvoltării sau să introducă pe piaţă propriile idei ajunse la nivel de produs. Centrul de Transfer Tehnologic ECOIND isi doreste ca prin activitatea sa să contribuie la creşterea gradului de competitivitate şi inovare a IMM-urilor care activează cu precădere în sectoarele și domeniile sale țintă: industria extractiva, industria chimică și petrochimică, servicii apă-canal.

Industria extractiva si industria chimica si petrochimica sunt strâns legate de protecția mediului. Activitățile desfășurate in aceste ramuri industriale genereaza emisii gazoase, ape industriale uzate si deseuri diverse care pot avea un impact negativ asupra factorilor de mediu. Pentru a preveni poluarea mediului, emisiile industriale trebuie evaluate, reduse si monitorizate in permanenta. Din acest motiv aceste industrii nu pot sa-si desfășoare activitatea fără autorizații integrate de mediu care obligă unitățile economice să-și monitorizeze emisiile și să se încadreze cu aceste emisii în limitele stabilite legal sau prin autorizații. Activitatile de cercetare dezvoltare ce se desfășoară in domeniul protecției mediului privind evaluarea si controlul poluarii factorilor de mediu aer, apa, sol, au condus la dezvoltarea de metode de determinare a substantelor/amestecurilor de substante chimice cu cu structuri complexe, de metodologii de caracterizare a deseurilor si de tehnologii de depoluare a apelor și solului ce pot fi utilizate cu succes pentru controlul si reducerea poluarii in aceste sectoare. Tehnologiile de mediu sunt mijloace eficace şi eficiente din punct de vedere al costurilor, apte de a rezolva problemele privind protecţia mediului.

Creșterea continua a standardului de viață a populației conduce la dezvoltarea permanenta a serviciilor de furnizare a apei potabile si de canalizare. Apa bruta colectata din apele de suprafata sau extrasa din subteran, pentru a putea fi furnizata ca apa potabila, in majoritatea cazurilor, trebuie tratata in functie de incaracarea acesteia cu diferite elemente. Apele uzate ajunse in statiile de epurare necesita mai multe trepte de tratare, in functie de natura poluantilor si nivelul lor de incarcare, inainte de fi deversate. Metodele de identificare a poluantilor si tehnologiile de tratare si epurare a apei dezvoltate prin activitațile de cerectare-dezvolare pot fi utilizate cu succes și in acest domeniu.