DOMENIUL DE ACTIVITATE CTT-ECOIND
Protecția mediului

SCOPUL CTT-ECOIND
Valorificarea rezultatelor CDI obținute în cadrul INCD – ECOIND.

VIZIUNEA CTT-ECOIND
Identificarea unei legături între domeniul cercetării, mediul de afaceri (în principal agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniile țintă ale centrului de transfer tehnologic) şi mediul universitar.

MISIUNEA CTT-ECOIND
Stimularea și facilitarea activității de parteneriat, colaborare și transfer tehnologic între INCD-ECOIND și potențiale entități interesate din mediul de afaceri/economic, mediul academic, comunitatea științifică și/sau instituții publice.

O SCURTĂ PREZENTARE
Centrul de Transfer Tehnologic CTT – ECOIND este o entitate constituită fără personalitate juridică în cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND, acreditat în conformitate cu HG 406/2003 și membru ReNITT începând cu anul 2016.

Domeniul de activitate al CTT-ECOIND, respectiv Protecţia mediului, corespunde expertizei INCD ECOIND din care face parte, iar activitățile pe care le desfășoară sunt în acord cu domeniul său de activitate și urmăresc intensificarea gradului de informare al mediului de afaceri (IMM-urilor), ONG-urilor și instituțiilor publice cu privire la noile tehnologii și servicii din domeniul protecției mediului, dezvoltarea stadiului de implementare a acestor tehnologii și servicii, creşterea nivelului competitiv al IMM-urilor româneşti în contextul concurențial, mărirea volumului de informaţii tehnologice schimbate între INCD-uri, mediul universitar și mediul economic.

CTT – ECOIND colaborează și sprijină mediul de afaceri, în principal IMM-urile, care desfăşoară activităţi specifice domeniului protecției mediului, în scopul creșterii competitivității economice, a cunoașterii, a gradului de inovare, a retehnologizării și a transferului tehnologic și/sau de cunoștințe. Avantajele economice ale colaborării au la bază principiul sinergiei, iar rezultatele CDI, pe piață sau la nivel de organizaţie, sunt aplicate cu succes în mediul de afaceri, fiind introduse în circuitul economic sub formă de produse, procese și servicii noi sau fiind perfecționate.

CTT – ECOIND urmărește să disemineze și să valorifice rezultatele cercetării obținute în cadrul INCD – ECOIND, încercând să creeze o interdependență între entitățile de cercetare, mediul de afaceri şi instituțiile publice, printr-o relație de cooperare, urmărind avantajele reciproce oferite de dezvoltarea procesului de inovare și transfer tehnologic.

CTT – ECOIND promovează valorificarea comercială a rezultatelor CDI, susține spiritul antreprenorial, sprijină inovația și competitivitatea, participând astfel la procesul de transformare a potențialului inovativ al ideilor în inovare.