Grupurile ţintă ale CTT ECOIND sunt cuprinse în următoarele sectoare și domenii de activitate:

  • SECTOR: Industria extractiva

Domeniu: Extractia minereurilor metalifere

Grupuri țintă: Unitati de exploatare, regii

  • SECTOR: Industria chimica si petrochimica

Domenii: Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

Grupuri țintă: Intreprinderi mari, IMM

  • SECTOR: Servicii comunitare şi utilităţi publice. Gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare şi de protecţie a mediului

Domenii: Captarea, tratarea şi distribuţia apei

Colectarea şi epurarea apelor uzate

Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile

Activităţi şi servicii de decontaminare

Grupuri țintă: Regii de apă, primării, întreprinderi mari, IMM