Centrul de Transfer Tehnologic ECOIND (CTT ECOIND) s-a infiintat si functioneaza ca departament in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – ECOIND.

Adresa: București, str. Drumul Podu Dâmboviței nr.71-73, sector 6.

În prezent, echipa CTT ECOIND este formată din:

 1. Virgil Criste – Cercetător științific, manager de inovare, manager al sistemelor de management, director CTT ECOIND;
  1. – Management centru;
  2. – Asistenţă şi consultanţă în domeniul legislativ la nivel naţional, european şi internaţional; Asistenta in afaceri pentru inovare si transfer tehnologic
 2. Dinu Laurențiu – Manager inovare, inginer de dezvoltare tehnologica, specialist tehnologii de mediu;
  1. – Asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri;
  2. – Informare tehnologică, audit tehnologic, veghe şi prognoză tehnologică; Identificare parteneri de afaceri
 1. chim. Toma Galaon – Cercetător științific, manager de inovare;
  1. – Consultanţă pentru proiecte, programe naţionale şi internaţionale; Servicii de cercetare stiintifica;
 1. ec. Lucian Constantin – Cercetător științific, economist
  1.  – Activitate de marketing, evaluări factori de risc, studii de fezabilitate, studii de piaţă, plan de afaceri;
  2.  – Identificare parteneri de afaceri; Monitorizarea financiară a proiectelor CTT ECOIND

Organigrama CTT ECOIND:

ddddd