Centrul de Transfer Tehnologic CTT-ECOIND funcționează ca departament în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND.

Domeniul de activitate: Protecția mediului

Adresa: București, Strada Drumul Podu Dâmboviței nr. 57-73, Sector 6

Telefon: +4021.410.03.77 / +4021.410.67.16 – int. 156

Fax: : +4021.410.05.75

Email: ecoind@incdecoind.ro; iulia.mihai@incdecoind.ro;

 

Echipa CTT-ECOIND:

Dr.ec. Ioana-Iulica MIHAI – Director CTT-ECOIND; Manager de inovare; Cercetător științific;

  • Planificare, organizare, coordonare activitate centru; Înregistrarea, gestionarea și valorificarea rezultatelor CDI; Asistență în afaceri pentru inovare și transfer tehnologic; Dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu mediul de afaceri;
  • Implementare Sistem de management al inovarii la nivelul INCD – ECOIND;

Dr.chim. Mihai ȘTEFĂNESCU – Responsabil tehnologii de mediu, modele experimentale și prototipuri; Specialist  Broker de tehnologii; Cercetător științific;

Asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri de tehnologii de mediu;

– Informare tehnologică; Elaborare tehnologii de tratare a apelor reziduale cu impurificare complex; Elaborare tehnologii de potabilizare; Evaluarea impactului de poluare a factorilor de mediu; Remediere soluri; Tratare și stabilizare deșeuri;

Dr. ing. Gabriela-Geanina VASILE – Responsabil metode, metodologii și determinări analitice; Specialist în chimie analitică; Specialist în controlul poluării apei, solului și deșeurilor; Cercetător științific;

  • Consultanţă pentru proiecte în programe naţionale şi internaţionale; Realizare studii experimentale; Servicii de cercetare științifică; Indexare articole și rezumate în bazele de date internaționale; Recenzor articole pentru publicare;
  • Cursuri privind validarea metodelor analitice; Instruiri pentru utilizarea echipamentelor care aplică metode spectrometrice;

Dr.ing. Lucian-Alexandru CONSTANTIN – Responsabil evaluări și studii de mediu, marketing și monitorizare financiară; Cercetător științific; Economist;

  • Activitate de marketing; Identificare parteneri de afaceri și concurența; Evaluări factori de risc; Studii de fezabilitate; Studii de piaţă; Plan de afaceri; Monitorizarea financiară a proiectelor CTT – ECOIND;
  • Cursuri dedicate implementării instrumentelor pentru creșterea ecoeficienței: analiză producții curate; managementul costurilor de mediu; simbioza industrială;