Departament control poluare

  • Acasa
  • Departament control poluare

Contact
Departament Control Poluare
Șef departament: Mihai NIȚĂ-LAZĂR
Telefon: +40 21 410 03 77 / 242
E-mail: mihai.nita@incdecoind.ro

Departamentul este implicat în activități de cercetare aplicativă și servicii în domeniul controlului și monitorizării calității mediului, respectiv a componentelor de mediu apă, aer, sol, nămol, sedimente și deșeuri.

Activitatea desfășurată în cadrul departamentului vizează:

  • activități de cercetare și monitorizare a factorilor de mediu pentru identificarea problemelor specifice apărute în procesele tehnologice derulate de agenții economici;
  • dezvoltarea și implementarea de noi metode/metodologii performante de evaluare a calității mediului și reducerii nivelului de poluare, în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a populației;
  • evaluarea calității componentelor de mediu apă, aer, sol, nămol în cadrul proiectelor de cercetare cu finanțare națională / internațională sau prin documentații solicitate agenților economici de către autoritățile de mediu.