INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – ECOIND BUCURESTI anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

Departament Evaluare-Monitorizare Poluare Mediu

– Asistent cercetare – chimist analist – 1 post

Departament Control Poluare – Laborator control poluare aer

– Cercetator stiintific – chimist analist – 1 post

Departament Control Poluare – Laborator Control Poluare Aer

– Asistent de cercetare – chimist/inginer chimist pentru prelevare/masurare probe de aer din emisiile surselor fixe – 1 post

Departament Control Poluare – Laborator Bioteste – Analize biologice

– Tehnician – microbiologie – 1 post

LISTA COMPLETA CU DESCRIEREA POSTURILOR , CONDITIILE MINIME DE OCUPARE SI CERINTELE SUPLIMENTARE POATE FI VERIFICATA AICI

DATA LIMITA DEPUNERE DOSAR: 17.11.2015           

Angajarea se va face pe baza de concurs:

– selectie dosare;

– interviu preliminar pe baza de dosar (proba eliminatorie);

– examen scris din tematica de specialitate pentru posturile de cercetator stiintific / asistent cercetare + test de limba engleza (traduceri din articole de specialitate);

– proba practica pentru postul de tehnician;

Continutul dosarului de concurs:

– cerere participare concurs;

– curriculum vitae format EUROPASS, datat si semnat;

– act de identitate (copie)

– copii diplome de studii, masterat, adeverinta/dovada inscriere/absolvire doctorat;

– copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitati sanitare abilitate;

– referinte, recomandari, articole, comunicari care certifica rezultatele stiintifice (unde este cazul);

Nota: Copiile trebuie insotite de documentele originale pentru a se certifica conformitatea.
Detalii suplimentare referitoare la condiţiile de participare, conţinutul dosarului de înscriere şi modul de desfăşurare a concursului la telefon 021.4100377/ int.123

–            Serviciul Resurse Umane, e-mail: personal@incdecoind.ro sau la sediul institutului din Bucuresti, Str. Drumul Podu Dambovitei nr. 71-73, sector 6.

Leave a Comment