Fundamentarea aplicării procedeelor moderne de îndepărtare avansată a substanțelor periculoase din ape uzate/naturale

Dezvoltarea de bio/tehnologii de tratare/ epurare inovative si sustenabile pentru indepartarea avansata a nutrientilor, xenobioticelor si a substantelor prioritare din ape/ ape uzate:

– reducerea/ indepartarea poluantilor din sursele de apa destinate potabilizarii
– cercetari experimentale pentru minimizarea si controlul formarii subprodusilor intermediari de dezinfectie in filierele de potabilizare a surselor desuprafata/subterane
– tehnologii inovative pentru epurarea apelor uzate industriale şi municipale cu matrice de impurificare complexa
– tehnologii bazate pe procese de oxidare avansată pentru degradarea poluantilor organici emergenti din sisteme apoase
– cercetări operaționale privind utilizarea bioreactoarelor secvențiale (SBR) cu regim de alimentare variabil adaptat pentru apele uzate cu încărcări organice
mari

Promovarea de tehnologii alternative pentru retehnologizarea/ modernizarea statiilor de tratare/ epurare ape uzate:

– integrarea proceselor biotehnologice in filiere de tratare resurse naturale de apapotabila cu impurificare complexa
– integrarea procedeelor fotoinduse in schemele de epurare a apelor reziduale

– sisteme inovative de epurare bazate pe tehnologia cu namol aerob granular si
namol granular mixt microalge-bacterii

Eco-nano-tehnologii bazate pe procese fizico-chimice si biologice pentru remedierea solurilor contaminate:

-remediere ex-situ/in-situ a solurilor poluate cu produse organice periculoase (produse petroliere, pesticide, etc.) si metale grele

Bio/tehnologii de tratare recuperativa a deseurilor de natura organica din fluxurile de epurare a apelor uzate:

– tratarea namolurilor reziduale din statiile de epurare pentru obtinere de gaze combustibile
– tehnologii de post-tratare a namolurilor reziduale fermentate si deshidratate in vederea reutilizarii acestora ca fertilizant agricol

Monitorizarea proceselor fizico-chimice si biologice de epurare prin tehnici avansate de microscopie electronica si corelativa
Asigurarea controlului avansat al proceselor biologice prin monitorizarea diversitatii si dinamicii microbiene si evaluarea calitatii namolului activ utilizand tehnici moleculare si enzimatice
Dezvoltarea unor tehnici/ metodologii rapide pentru indentificarea/ cuantificarea si evaluarea microorganismelor biologic utile
Aplicarea principiilor de ecoeficienta si simbioza industriala in abordarea dezvoltarii corporatiste a operatorilor industriali
Elaborarea de studii şi cercetări aplicative în vederea restructurării, retehnologizării, modernizării intreprinderilor din punct de vedere al protecţiei mediului, reducerii costurilor de mediu şi dezvoltării durabile a acestora
Reciclarea ecologica inovativa a unor tipuri de deseuri nereciclabile la momentul actual pentru producerea de materiale utile domeniului de constructii

Contact:

Departament Tehnologii de Mediu si Transfer Tehnologic
Sef departament: Lucian CONSTANTIN
Telefon: +40 21 410 03 77 / 244
E-mail: tehnologi@incdecoind.ro