Evaluare monitorizare poluare mediu

 • Acasa
 • Evaluare monitorizare poluare mediu

Contact
Departament Evaluare Monitorizare Poluare Mediu
Sef departament: Adriana CUCIUREANU
Telefon: +4021 410 03 77 / 246
E-mail: adriana.cuciureanu@incdecoind.ro

Principalele direcții de cercetare:

 • Evaluarea impactului activităților antropice industriale și non-industriale asupra calității apei de suprafață, apei subterane și asupra solului;
 • Dezvoltarea de metode/sisteme integrate de management destinate gestionării emisiilor de poluanți și conservării resurselor naturale;
 • Evaluarea riscului ecologic pentru activități economice cu impact semnificativ asupra mediului;
 • Evaluarea factorilor de mediu sol și apă în arii naturale protejate în vederea stabilirii unor praguri geochimice de referință;
 • Evaluarea calității componentelor de mediu în vecinătatea depozitelor de deșeuri menajere neconforme (funcționale și închise) și evidențierea evoluției la scară spațio-temporală;
 • Dezvoltarea unor sisteme adecvate de gestionare a deșeurilor și evaluarea periculozității acestora;
 • Dezvoltarea de noi metode de caracterizare și analiză matrici complexe de deșeuri și combustibili;
 • Dezvoltare de procedee noi de valorificare a unor deșeuri prin transformarea acestora în materii prime secundare;
 • Dezvoltarea de procedee noi de recuperare a unor componente utile din deșeuri mixte;
 • Dezvoltarea și validarea de metode avansate pentru cuantificarea metalelor rare în probe solide;
 • Dezvoltarea la nivel de laborator a unor formule de fertilizanți inteligenți;
 • Dezvoltarea la nivel de laborator a unor tehnologii de diminuare a conținutului de poluanți din ape uzate utilizând noi materiale funcționalitate;
 • Dezvoltarea de noi metode de caracterizare și analiză combustibili alternativi obținuți din fracții de deșeuri cu potențial energetic.