Laborator bioteste-analize biologice

 • Acasa
 • Laborator bioteste-analize biologice

Contact
Laborator Bioteste-Analize Biologice
Sef laborator: Alina Roxana BANCIU
Telefon: +40 21 410 03 77 / 242
E-mail: biologi@incdecoind.ro

▶ Extinderea și diversificarea cercetărilor în domeniul substanțelor prioritare și prioritar periculoase:

 • evaluarea biodegradabilității și analiza metaboliților recalcitranți și a căilor metabolice implicate în procesele de biodegradare a substanțelor și amestecurilor de substanțe chimice periculoase ca atare și din probe de mediu;
 • analiza mecanismelor de bioacumulare/bioconcentrare a substanțelor chimice periculoase/prioritar periculoase în organisme acvatice (pești și macrofite) și organisme terestre (plante);
 • identificarea pericolelor generate de chimicale/amestecuri chimice și evaluarea riscului generat asupra ecosistemelor acvatice și terestre;
 • evaluarea efectelor generate de chimicale/amestecuri chimice asupra mediului și stabilirea caracteristicilor ecotoxicologice pentru a asigura circulația lor libera și sigură pe piață comunitară;

▶ Implementarea tehnicilor moderne de (imuno)histochimie, biochimie și biologie moleculară pentru:

 • identificarea și caracterizarea biomarkerilor moleculari induși, la nivel transcripțional și translațional, de schimbările climatice și activitățile antropice;
 • generarea de modele moleculare de predicție a impactului poluanților antropici (fizico-chimici și microbiologici) asupra mediului înconjurător, utilizând modele biologice de la bacterie la pesti;

▶ Implementarea de tehnici microbiologice avansate pentru:

 • cuantificarea și identificarea microorganismelor din diferite matrici de mediu și caracterizarea potențialului de patogenitate și virulență al acestora;
 • determinarea și analiza profilului de rezistență la antibiotice al microorganismelor potențial patogene, izolate din ecosisteme naturale;
 • analiza mecanismelor de adaptare bacteriană la diferite condiții de mediu de poluare antropică și biocide;
 • identificarea populațiilor bacteriene potențial patogene prin tehnici de interacțiune și evidențiere specifică de tipul antigen-anticorpi;

▶ Implementarea metodelor alternative de metagenomică și metabarcoding pentru evaluarea diversității biologice a mediului.

▶ Evaluarea stării ecologice a sistemelor acvatice conform Directivei Cadru Apă și Convențiilor Internaționale privind reconstrucția și utilizarea durabilă a resurselor de apă pe baza elementelor de calitate biologică (nevertebrate bentonice) utilizând metode convenționale de analiză microscopică.