Laborator control poluare aer

  • Acasa
  • Laborator control poluare aer

Contact
Laborator Control Poluare Aer
Sef laborator: Simona CĂLINESCU
Telefon: +40 21 410 03 77 / 132
E-mail: poluare.aer@incdecoind.ro

Principalele direcții de cercetare:
• Dezvoltarea / implementarea / aplicarea unor metode performante, cu sensibilitate ridicată care să permită identificarea și cuantificarea concentrațiilor mici de metale prezente în pulberile micronice;
• Identificarea, dezvoltarea și validarea de noi metode pentru evaluarea calității aerului din punct de vedere al emisiilor de miros, cu precădere a emisiilor datorate surselor difuze de suprafață și volum;
Evaluarea nivelului de poluare chimică și fonică prin măsurări directe și/sau modelare matematică, astfel:
– cercetări privind calitatea aerului ambiental prin modelarea matematică a dispersiei poluanților în aer;
– studii privind evaluare nivelului de poluarea fonică prin elaborarea hărților de dispersie a undelor sonore;
– cercetări privind evaluarea nivelului vibrațiilor mecanice datorate diverselor activități adiacente zonelor locuite;
• Evaluarea nivelului de miros și a disconfortului olfactiv datorat proceselor tehnologice generatoare de compuși cu miros neplăcut;
• Cercetări privind cuantificarea alergenilor din aer (polenul plantelor), prin aplicarea tehnicilor de tip biomarker, cu scopul evaluării calității aerului și influenței acestuia asupra calității vieții-monitorizarea aerobiologică;
• Studii de verificare a validității rezultatelor măsurărilor analizoarelor automate prin comparare cu metodele de referință;
• Cercetări privind utilizarea deșeurilor (provenite din industria textilă și marochinărie) pentru obținerea materialelor compozite fonoabsorbante.