Laborator control poluare apă, sol, deșeuri

  • Acasa
  • Laborator control poluare apă, sol, deșeuri

Contact
Laborator control poluare apă, sol, deșeuri
Sef laborator: Laura CHIRIAC
Telefon: +40 21 410 03 77 / 110
E-mail: analize.inst@incdecoind.ro

Principalele direcții de cercetare:

  • Dezvoltarea și validarea de metode avansate utilizând tehnici cromatografice (HPLC-DAD, LC-MS/MS, GC-ECD/FID, GC-ECD/FPD, GC-MS/MS, GC-HRMS, HS-GC-MS/MS) pentru detecția diferitelor clase de contaminanți emergenți: medicamente (antibiotice, antipiretice, diuretice, antiseptice, analgezice, antiinflamatoare, citostatice, hormoni estrogeni), pesticide (compuși organoclorurați, organofosforici, erbicide), perturbatori endocrini (Bisfenol A și derivați, Filtre UV organice, diastereoizomeri ai hexabromociclododecanului, derivați perfluorinați), dioxine și furani și produși de (bio)degradare în probe de mediu (apă de suprafață, apă uzată, nămol din stații de epurare, sol) și biotă;
  • Metode de cuantificare ale unor parametrii chimici noi, introdusi recent în legislația românească și europeană pentru controlul calității apei potabile destinate consumului uman (PFAS, acizi haloacetici, microcistină);
  • Bioacumularea și biodegradarea contaminanților emergenți (substanțe xenobiotice incluse în lista substanțelor prioritare sau în listele de supraveghere aferente directivelor UE) cu potențial disruptor endocrin și cancerigen din factori de mediu abiotici în organisme acvatice și plante;
  • Evaluarea nivelului de contaminare a ecosistemelor acvatice și terestre cu medicamente, pesticide, perturbatori endocrini, metale și produși de degradare ai acestora;
  • Evaluarea conținutului de metale din apele de suprafață (interioare și costiere) și a sedimentelor utilizând metode spectrometrice sensibile și specifice pentru detecția la nivel de urme ppb și ppt prin tehnicile: ICP-EOS-HG, ICP-EOS-USN, AFS, LC-ICP-MS;
  • Evaluarea contaminării apelor de suprafață și apelor uzate cu microplastice și poluanți adsorbiți pe acestea;
  • Metodologii de predicție a bioacumulării metalelor toxice din sol poluat către plantele aromatice și medicinale utilizând date de caracterizare a solului și fracția metalică mobilă.