Norway grants

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”

Titlu proiect: Producerea de energie electrică pentru consum propriu din valorificarea surselor regenerabile de energie la nivelul INCD-ECOIND

Valoare totală proiect: EUR 327.998

Valoare grant: EUR 278 798

Perioadă de implementare: Iulie 2022 – Septembrie 2023

INCD ECOIND, cu ajutorul asistenței financiare primită prin proiect, intenționează să adopte noi tehnologii de stocare a energiei, să îmbunătățească eficiența energetică și să crească producția descentralizată de energie ceea ce se traduce prin creșterea ponderii energiei curate ce urmează a fi instalată. Rezultatele proiectului aduc beneficii mediului înconjurător prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și prin creșterea utilizării energiei regenerabile.

Obiectivul investiției este realizarea unei minicentrale de producere de energie pentru consum propriu din energie solară cu o capacitate instalată de 220 kW, folosind energia solară ca sursă regenerabilă.

Rezultate așteptate:

  • reducerea de emisii anuale estimate de CO2 cu 112 tone/an;
  • realizarea unei economii anuale de energie de aproximativ 305 MWh/an;
  • 1 loc de muncă nou creat;
  • capacitate instalată de producere de energie/electricitate de 0,2208 MW;
  • număr instalații noi de producere energie regenerabilă: 1;
  • număr persoane formate în domeniul proiectului: 3.

Noutăți proiect

– Anunț de presă pentru lansarea proiectului

– Interviu realizat în cadrul proiectului

– Prezentare proiect

– Video cu amplasamentul la momentul demarării proiectulu

– Plan amplasament

– Anunț de presă pentru finalizarea proiectului

– Video cu amplasamentul la finalizarea proiectului

Informaţii detaliate legate de programul de finanţare:

https://eeagrants.org/

Detalii suplimentare despre proiect:

Luoana Florentina PASCU – Manager proiect

Tel. +4.021 410.03.77; +4.021 410.67.16

E-mail: ecoind@incdecoind.ro