INCD-ECOIND vă ofera o gamă largă de servicii caracterizate prin

“calitate si promptitudine”

Laboratoarele de Încercări din cadrul Departamentului Control Poluare sunt: acreditate RENAR conform referențialului SR EN ISO 17025:2005, îndeplinesc cerințele SR CEN/TS 15675:2009 pentru măsurarea de emisii de poluanți si sunt atestate de către Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publica și Control în Sănătate Publică pentru activități de prelevare și monitorizare de control apă potabilă.

–  Apa potabilă: parametri chimici și microbiologici–conform Legii nr 458/2002 (republicată 1/15.12.2011) și/sau calitatea apei provenite din surse locale.

–  Ape de suprafață: indicatori fizico-chimici generali, indicatori ai poluării organice, metale, substanțe prioritar periculoase, elemente biologice de calitate pentru râuri și lacuri, conform Ordin MMGA 161–2006;

  – Ape de suprafață utilizate pentru potabilizare: indicatori fizico-chimici, indicatori microbiologici, conform HG nr 100–2002 modificat prin HG nr 662 – 2005

Efectuare analize apa potabila

Durata de efectuare a analizelor variaza intre 3-7 zile, in functie de complexitatea tehnicilor analitice utilizate pentru  pretratarea si analiza probelor.

Rezultatele analizei apei potabile sunt consemnate in Rapoarte de incercare si contin informatii referitoare la:

 • Identificarea unica a Raportului de incercare prin numar si data;
 • Date despre beneficiar;
 • Natura probei;
 • Locul si data recoltarii;
 • Tipul de recipiente utilizate;
 • · Modul de transport al probelor la laborator;
 • Data executarii analizelor;
 • Rezultatele determinarilor insotite de unitatea de masura corepunzatoare;
 • Metodele de analiza utilizate;
 • · Limitele admisibile conform legislatiei specifice; Evaluarea incadrarii indicatorilor in limitele impuse (interpretare rezultate)
 • · Identificarea persoanelor care isi asuma responsabilitatea tehnica
 • · Semnatura persoanei responsabile si stampila firmei.

Masuri SSM, PSI si pentru protectia mediului

Pe tot parcursul prestarii serviciilor achizitionate sunt respectate prevederile legale privind sanatatea si securitatea muncii.

Va putem oferi setul de analize de baza pentru apa potabila sau putem sa raspundem cerintelor dumneavoastra specifice, conform Acordului pe care l-ati incheiat cu furnizorul de apa potabila.

Contact: marketing@incdecoind.ro

Leave a Comment