INCD-ECOIND vă ofera o gamă largă de servicii caracterizate prin

“calitate si promptitudine”

Laboratoarele de Încercări din cadrul Departamentului Control Poluare,: acreditate RENAR conform referențialului SR EN ISO 17025:2005, îndeplinind si cerințele SR CEN/TS 15675:2009 pentru măsurarea de emisii de poluanți efectueaza analize fizico-chimice si biochimice pentru diverse categorii de apa uzata, industriala si menajera, determinand indicatorii de calitate cuprinsi in legislatia de mediu in vigoare.

Analize apa uzata: indicatori fizico-chimici conform HG nr 352 – 2005 (NTPA001 și NTPA 002) și substanțele periculoase și prioritar periculoase conform HG nr 351 – 2005 modificat și completat de HG nr 1038 – 2010; Analiza de screening compuși organici volatili, si semivolatili, metale conform HG nr 351 – 2005 modificat și completat de HG nr 1038 – 2010;

Ape uzate tratate  pentru irigarea culturilor agricole

Apă pentru preparare betoane: indicatori fizico-chimici, conform SR EN 1008 – 2003

Apă cazan: indicatori fizico-chimici, conform Ordinului MEC nr 333 – 2003

Analize apa uzata, durata si rezultate

Durata de efectuare a analizelor variaza intre 3-7 zile, in functie de complexitatea tehnicilor analitice utilizate pentru  pretratarea si analiza probelor

Rezultatele analizei apei uzate sunt consemnate in Rapoarte de incercare si contin informatii referitoare la:

 • Identificarea unica a Raportului de incercare prin numar si data;
 • Date despre beneficiar;
 • Natura probei;
 • Locul si data recoltarii;
 • Tipul de recipiente utilizate;
 • Modul de transport al probelor la laborator;
 • Data executarii analizelor;
 • Rezultatele determinarilor insotite de unitatea de masura corepunzatoare;
 • Metodele de analiza utilizate;
 • Limitele admisibile conform legislatiei specifice; Evaluarea incadrarii indicatorilor in limitele impuse (interpretare rezultate)
 • Identificarea persoanelor care isi asuma responsabilitatea tehnica
 • Semnatura persoanei responsabile si stampila firmei.

Masuri SSM, PSI si pentru protectia mediului

Pe tot parcursul prestarii serviciilor achizitionate sunt respectate prevederile legale privind sanatatea si securitatea muncii.

Va putem oferi setul de analize de baza pentru apa potabila sau putem sa raspundem cerintelor dumneavoastra specifice, conform Acordului pe care l-ati incheiat cu furnizorul de apa potabila.

Contact: marketing@incdecoind.ro

Leave a Comment