CHESTIONAR

privind identificarea nevoilor de servicii de cercetare în domeniul ecologiei industriale și a posibilităților de colaborare cu INCD – ECOIND în cadrul proiectului

Promovarea, Identificarea și Realizarea de Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe în Domeniul Ecologiei Industriale

Stimate Partener,

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND, în calitate de institut de cercetare de drept public de interes național în domeniul protecției mediului, implementează în perioada 01.10.2016 – 31.07.2021 proiectul Promovarea, Identificarea și Realizarea de Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe în Domeniul Ecologiei Industriale, ce are drept scop transferul de cunoștințe, expertiză și know-how în domeniul ecologiei industriale către entități având statut de întreprinderi. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Prioritatea de Investiții PI 1.b., Acțiunea 1.2.3., Tip proiect Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe. Proiectul presupune, ca primă etapă, identificarea de potențiali parteneri interesați de participarea la activități de transfer de cunoștințe/know-how/tehnologie în domeniul ecologiei industriale, în condiții avantajoase, în baza unor contracte ce intră sub incidența unei scheme de ajutor de minimis, respectiv a unei scheme de ajutor de stat.

În măsura în care organizația dumneavoastră este interesată de participarea în proiect, vă invităm să completați chestionarul atasat pentru identificarea nevoilor de servicii de cercetare în domeniul ecologiei industriale existente la nivelul organizației dumneavoastră și al posibilităților de colaborare pentru soluționarea acestor probleme.

Vă mulțumim anticipat pentru colaborare, pentru timpul și atenția acordate și vă asigurăm de toată disponibilitatea echipei INCD-ECOIND de a răspunde prompt necesităților organizației Dumneavoastră, așa cum reiese din chestionarul atașat!  Mentionăm că forma pdf editabilă a chestionarului este disponibilă pe site-ul www.incdecoind.ro de unde poate fi descărcată, completată și apoi transmisă către INCD ECOIND prin fax 021 4100575 sau email ecoind@incdecoind.ro

Director de proiect,

Dr. Chim. Luoana Florentina PASCU

Puteti descarca chestionarul in format .pdf aici.

Leave a Comment