Evaluarea impactului poluarii cu pulberi respirabile PM 2.5 din zonele urbane cu trafic rutier intens asupra starii de sanatate a populatiei

Acronim proiect: PMAER
Autoritatea contractanta: Centrul National de Management Programe – CNMP Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE – competitia I.
Valoarea contractului 31-089/14.09.2007: 1.376.663 lei (finantare de la bugetul de stat)
Durata proiectului: 36 luni
Componenta consortiului:

Coordonator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – INCD-ECOIND
– Sos. Panduri  90-92, sector 5, Bucuresti; cod postal 050663;    tel: 04.021.410.67.16 / 410.03.77; fax: 04.021.410.05.75 / 412.00.42;      email: ecoind@incdecoind.ro; www.incdecoind.ro; director proiect ing. Elena BUCUR,
tel: 021 410 03 77, int. 132;

Partener 1 : Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti – INSPB; Str. Dr. Leonte Nr. 1-3, sector 5, Bucuresti; tel: 04.0213183620; fax: 04.021. 3123426; www.inspb.ro; responsabil proiect dr. Corneliu NEAGU;

Partener 2 : Universitatea Politehnica  Bucuresti – UPB; Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, Bucuresti; tel: 04.021318.1000; fax: 04.021. 318.1001; www.pub.ro; responsabil proiect prof. dr. ing. Vasile LAVRIC

Prezentarea proiectului
Poluarea aerului si efectul asupra starii de sanatate a populatiei reprezinta o preocupare constanta a mediilor stiintifice internationale cu accent pe tipurile de poluanti recunoscuti ca fiind deosebit de nocivi pentru organismul uman.
Din multitudinea posibililor poluanti ai aerului o deosebita atentie se acorda prezentei pulberilor in aerul atmosferic, acestea numarandu-se printre cei “six criteria pollutants” cum au fost denumiti de United States Environmental Protection Agency (EPA) alaturi de ozon, oxidul de carbon, dioxidul de azot, dioxidul de sulf si plumb datorita riscului pe care il pot reprezenta pentru sanatatea omului si influentei asupra mediului ambiant.
De interes pentru mediu si sanatatea populatiei sunt pulberile PM 10 si PM 2,.5 a caror monitorizare in aerul ambiental este reglementata in legislatia internationala, pulberile PM 2,5 incadrandu-se in categoria pulberilor respirabile care pot patrunde si se pot acumula in sistemul respirator la nivelul alveolelor pulmonare provocand grave probleme de sanatate.
La data lansarii acestui proiect legislatia europeana si romaneasca, respective Ordinul 592/2003 stabilea limite maxime admise in aerul inconjurator numai pentru pulberile PM 10, pentru pulberile PM 2,5 impunand numai monitorizarea, fara a fi stabilita o limita.

Prin intermediul acestui proiect ne-am propus nu numai sa determinam si sa demonstram nivelul ridicat al poluarii cu pulberi respirabile PM 2,5 a zonelor urbane cu trafic rutier intens si efectul pe care acest poluant il poate avea asupra sanatatii populatiei, dar, totodata, in cadrul activitatilor de diseminare a rezultatelor, sa informam populatia si sa punem la dispozitia forurilor competente  rezultatele obtinute in speranta constientizarii pericolului pe care-l reprezinta acest tip de poluare si fundamentarii nevoii de normare si monitorizare.
S-a avut in vedere poluarea aerului cu pulberi in suspensie, dar si cu alti compusi organici sau anorganici adsorbiti pe suprafata pulberilor care accentueaza efectul toxic asupra populatiei care vine in contact cu acest tip de poluare.

Rezultatele proiectului
•    Nivelul poluarii aerului inconjurator cu pulberi in suspensie, metale si hidrocarburi policiclice aromatice in zona intersectiei Razoare din Bucuresti in perioada 2008-2010; au fost evidentiate urmatoarele aspecte:
–    Concentratia de pulberi in suspensie in aer (PM 2,5; PM 10; TSP) variaza in limite largi cu frecvente depasiri ale valorilor limita maxima admisa pentru un timp de mediere de 24 ore(fig. 1);
–    Traficul rutier intens determina cresterea concentratiei de pulberi in aer cu precadere a pulberilor PM 2,5;
–    Pulberile PM10 contin in proportie de 70% PM2,5 si reprezinta 40% din TSP; PM 2,5 reprezinta 30% din TSP;
–    Parametrii meteo (umiditatea, temperatura, miscarea straturilor de aer) influenteaza nivelul concentratiei de pulberi in aer; cele mai mici concentratii de pulberi apar in conditii de umiditate accentuata (ploaie sau ninsoare), cand si ponderea fractiilor dimensionale se modifica;
Dintre metalele analizate, plumbul si cadmiul se regasesc in cantitatile cele mai mari in PM 2,5 iar celelalte metale analizate, cupru, nichel si arsen apar cu precadere in pulberile cu dimensiuni mai mari( fig. 2);
Concentratia hidrocarburilor policiclice aromatice in pulberile in suspensie variaza foarte mult cu temperatura( in sezonul rece s-au observat concentratii de 10-15 ori mai mari decat in sezonul cald);
90% din cantitatea de hidrocarburilor policiclice aromatice se regaseste in pulberile PM 2,5, sursa preponderenta fiind traficul rutier.

•    Efectul poluarii cu pulberi PM 2,5, metale grele si PAH-uri asupra starii de sanatate a populatiei a fost studiat pe doua loturi de personal din Ministerul Internelor si Reformei Administrative: unul reprezentat de agenti care dirijeaza circulatia si un lot martor format din personalul care lucreaza in birou.
Rezultatele testelor au evidentiat urmatoarele aspecte:
–    Efecte negative ale acestor expuneri asupra starii de sanatate a subiectilor.
–    Probele functionale ventilatorii efectuate inainte de expunere (la intrarea in schimb a subiectilor) cit si dupa, indica in mod constant si repetat (pe parcursul intregii perioade de cercetare) o medie a valorilor parametrilor functiei ventilatorii mai mica la iesire fata de intrare. Cei mai afectati parametri fiind PEF, FEV si FVC. Acest lucru coincide cu datele din literatura privitoare la efectul expunerilor la gaze si vapori iritanti.
–    In mod constant media indicatorilor biotoxicologici (mai ales pentru fenoli, DAL si porfirine) inregistrati la iesirea din schimb fata de intrare  sunt mai mari, ca si in general media valorilor celor expusi fata de martori. Constanta cea mai buna pentru aceaasta afirmatie o gasim la indicatorii de efect ai expunerii la plumb (DAL si porfirine).
–    Valorile analizelelor de biotoxicologie luate individual nu depasesc limitele admisibile la nici un subiect si deci ca expunerea personalului nu depaseste in mod normal limitele de expunere stabilite prin lege pentru expunerile profesionale.

Diseminarea rezultatelor proiectului:

•    Organizarea a doua work-shop-uri in cadrul carora au fost prezentate rezultatele obtinute in cadrul proiectului si la care au participat reprezentanti ai autoritatii de mediu si industrie, ai primariei capitalei si reprezentati ai beneficiarului rezultatelor proiectului si ai partenerilor din consortiu.

Articole publicate in reviste cotate ISI:
1.    E.Bucur, L.Ionita – “Considerations concerning impact assessment of pollution with breathable PM 2.5 particulate maters. Part 1. Pollution monitoring in urban areas with intense road traffic.” JEPE (Journal of Environmental Protection and Ecology). Vol. 11, No. 3, 809-814 (2010);

Articole publicate in volumele de lucrari ale manifestarilor stiintifice internationale:
1.    E.Bucur, L.Ionita – “Considerations concerning impact assessment of pollution with breathable PM 2.5 particulate maters. Part 1. Pollution monitoring in urban areas with intense road traffic.”- ANDIS (Italian Association on Sanitary and Environmental Engineering), DICEA (Departament of Civil and Environmental Engineering) University of Florence si IWA ( International Water Association) –Florenta 24-27 iunie 2008, pag. 138.
2.    Elena BUCUR, Ileana NICOLESCU; Andrei VASILE “Considerations concerning impact assessment of pollution with breathable PM 2.5 particulate maters. 2. The determination of the content of HAPs from the surface of the particulate maters PM 2.5” Simpozionul International „Mediul si Industria“ organizat de INCD ECOIND Bucuresti, 28-30 Octombrie 2009, vol.II , pag. 152 ,  editura Estfalia 2009.

Evaluarea impactului poluarii cu pulberi respirabile PM 2.5 din zonele urbane cu trafic rutier intens asupra starii de sanatate a populatiei

Acronim proiect: PMAER

Autoritatea contractanta: Centrul National de Management Programe – CNMP Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE – competitia I.

Valoarea contractului 31-089/14.09.2007: 1.376.663 lei (finantare de la bugetul de stat)

Durata proiectului: 36 luni

Componenta consortiului:

Coordonator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – INCD-ECOIND – Sos. Panduri 90-92, sector 5, Bucuresti; cod postal 050663; tel: 04.021.410.67.16 / 410.03.77; fax: 04.021.410.05.75 / 412.00.42; email: ecoind@incdecoind.ro; www.incdecoind.ro; director proiect ing. Elena BUCUR,

tel: 021 410 03 77, int. 132;

Partener 1 : Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti – INSPB; Str. Dr. Leonte Nr. 1-3, sector 5, Bucuresti; tel: 04.0213183620; fax: 04.021. 3123426; www.inspb.ro; responsabil proiect dr. Corneliu NEAGU;

Partener 2 : universitatea politehnica bucuresti – UPB; Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, Bucuresti; tel: 04.021318.1000; fax: 04.021. 318.1001; www.pub.ro; responsabil proiect prof. dr. ing. Vasile LAVRIC

Prezentarea proiectului

Poluarea aerului si efectul asupra starii de sanatate a populatiei reprezinta o preocupare constanta a mediilor stiintifice internationale cu accent pe tipurile de poluanti recunoscuti ca fiind deosebit de nocivi pentru organismul uman.

Din multitudinea posibililor poluanti ai aerului o deosebita atentie se acorda prezentei pulberilor in aerul atmosferic, acestea numarandu-se printre cei “six criteria pollutants” cum au fost denumiti de United States Environmental Protection Agency (EPA) alaturi de ozon, oxidul de carbon, dioxidul de azot, dioxidul de sulf si plumb datorita riscului pe care il pot reprezenta pentru sanatatea omului si influentei asupra mediului ambiant.

De interes pentru mediu si sanatatea populatiei sunt pulberile PM 10 si PM 2,.5 a caror monitorizare in aerul ambiental este reglementata in legislatia internationala, pulberile PM 2,5 incadrandu-se in categoria pulberilor respirabile care pot patrunde si se pot acumula in sistemul respirator la nivelul alveolelor pulmonare provocand grave probleme de sanatate.

La data lansarii acestui proiect legislatia europeana si romaneasca, respective Ordinul 592/2003 stabilea limite maxime admise in aerul inconjurator numai pentru pulberile PM 10, pentru pulberile PM 2,5 impunand numai monitorizarea, fara a fi stabilita o limita.

Prin intermediul acestui proiect ne-am propus nu numai sa determinam si sa demonstram nivelul ridicat al poluarii cu pulberi respirabile PM 2,5 a zonelor urbane cu trafic rutier intens si efectul pe care acest poluant il poate avea asupra sanatatii populatiei, dar, totodata, in cadrul activitatilor de diseminare a rezultatelor, sa informam populatia si sa punem la dispozitia forurilor competente rezultatele obtinute in speranta constientizarii pericolului pe care-l reprezinta acest tip de poluare si fundamentarii nevoii de normare si monitorizare.

S-a avut in vedere poluarea aerului cu pulberi in suspensie, dar si cu alti compusi organici sau anorganici adsorbiti pe suprafata pulberilor care accentueaza efectul toxic asupra populatiei care vine in contact cu acest tip de poluare.

Rezultatele proiectului

· Nivelul poluarii aerului inconjurator cu pulberi in suspensie, metale si hidrocarburi policiclice aromatice in zona intersectiei Razoare din Bucuresti in perioada 2008-2010; au fost evidentiate urmatoarele aspecte:

Ø Concentratia de pulberi in suspensie in aer (PM 2,5; PM 10; TSP) variaza in limite largi cu frecvente depasiri ale valorilor limita maxima admisa pentru un timp de mediere de 24 ore(fig. 1);

Ø Traficul rutier intens determina cresterea concentratiei de pulberi in aer cu precadere a pulberilor PM 2,5;

Ø Pulberile PM10 contin in proportie de 70% PM2,5 si reprezinta 40% din TSP; PM 2,5 reprezinta 30% din TSP;

Fig. 1 – Variatia concentratiei de pulberi Fig. 2 – Continutul de metale grele din

in suspensie in aer pulberile in suspensie

Ø Parametrii meteo (umiditatea, temperatura, miscarea straturilor de aer) influenteaza nivelul concentratiei de pulberi in aer; cele mai mici concentratii de pulberi apar in conditii de umiditate accentuata (ploaie sau ninsoare), cand si ponderea fractiilor dimensionale se modifica;

Ø Dintre metalele analizate, plumbul si cadmiul se regasesc in cantitatile cele mai mari in PM 2,5 iar celelalte metale analizate, cupru, nichel si arsen apar cu precadere in pulberile cu dimensiuni mai mari( fig. 2);

Ø Concentratia hidrocarburilor policiclice aromatice in pulberile in suspensie variaza foarte mult cu temperatura( in sezonul rece s-au observat concentratii de 10-15 ori mai mari decat in sezonul cald);

Ø 90% din cantitatea de hidrocarburilor policiclice aromatice se regaseste in pulberile PM 2,5, sursa preponderenta fiind traficul rutier.

· Efectul poluarii cu pulberi PM 2,5, metale grele si PAH-uri asupra starii de sanatate a populatiei a fost studiat pe doua loturi de personal din Ministerul Internelor si Reformei Administrative: unul reprezentat de agenti care dirijeaza circulatia si un lot martor format din personalul care lucreaza in birou.

Rezultatele testelor au evidentiat urmatoarele aspecte:

Ø Efecte negative ale acestor expuneri asupra starii de sanatate a subiectilor.

Ø Probele functionale ventilatorii efectuate inainte de expunere (la intrarea in schimb a subiectilor) cit si dupa, indica in mod constant si repetat (pe parcursul intregii perioade de cercetare) o medie a valorilor parametrilor functiei ventilatorii mai mica la iesire fata de intrare. Cei mai afectati parametri fiind PEF, FEV si FVC. Acest lucru coincide cu datele din literatura privitoare la efectul expunerilor la gaze si vapori iritanti.

Ø In mod constant media indicatorilor biotoxicologici (mai ales pentru fenoli, DAL si porfirine) inregistrati la iesirea din schimb fata de intrare sunt mai mari, ca si in general media valorilor celor expusi fata de martori. Constanta cea mai buna pentru aceaasta afirmatie o gasim la indicatorii de efect ai expunerii la plumb (DAL si porfirine).

Ø Valorile analizelelor de biotoxicologie luate individual nu depasesc limitele admisibile la nici un subiect si deci ca expunerea personalului nu depaseste in mod normal limitele de expunere stabilite prin lege pentru expunerile profesionale.

Diseminarea rezultatelor proiectului:

· Organizarea a doua work-shop-uri in cadrul carora au fost prezentate rezultatele obtinute in cadrul proiectului si la care au participat reprezentanti ai autoritatii de mediu si industrie, ai primariei capitalei si reprezentati ai beneficiarului rezultatelor proiectului si ai partenerilor din consortiu.

Articole publicate in reviste cotate ISI:

1. E.Bucur, L.Ionita – “Considerations concerning impact assessment of pollution with breathable PM 2.5 particulate maters. Part 1. Pollution monitoring in urban areas with intense road traffic.” JEPE (Journal of Environmental Protection and Ecology). Vol. 11, No. 3, 809-814 (2010);

Articole publicate in volumele de lucrari ale manifestarilor stiintifice internationale:

1. E.Bucur, L.Ionita“Considerations concerning impact assessment of pollution with breathable PM 2.5 particulate maters. Part 1. Pollution monitoring in urban areas with intense road traffic.”- ANDIS (Italian Association on Sanitary and Environmental Engineering), DICEA (Departament of Civil and Environmental Engineering) University of Florence si IWA ( International Water Association) –Florenta 24-27 iunie 2008, pag. 138.

2. Elena BUCUR, Ileana NICOLESCU; Andrei VASILE “Considerations concerning impact assessment of pollution with breathable PM 2.5 particulate maters. 2. The determination of the content of HAPs from the surface of the particulate maters PM 2.5” Simpozionul International „Mediul si Industria“ organizat de INCD ECOIND Bucuresti, 28-30 Octombrie 2009, vol.II , pag. 152 , editura Estfalia 2009.

Pin It

Leave a Comment