ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ- ECOIND anunță începerea proiectului cu titlul „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND

București, 05.09.2014

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială- ECOIND, cu sediul în Bucuresti, Str. Drumul Podul Dâmboviței 71-73, Sector 6, derulează, începând cu data de 08.08.2014, proiectul „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 12.286.472,03 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 9.989.080,63 lei.

Proiectul se implementează în localitatea București pe o durată de 15 luni.

Obiectivul general al proiectului MEDIND este reprezentat de modernizarea și extinderea infrastructurii INCD-ECOIND București prin crearea unui centru de cercetări interdisciplinare avansate pentru dezvoltarea / extinderea unor direcții noi de cercetare în vederea acoperirii unui spectru larg de activități conexe ecologiei industriale, în domeniile: biologie moleculară, genetică și microscopie electronică; analize biologice și studii ecotoxicologice; evaluarea calității aerului de interior, a nivelului de miros prin olfactometrie dinamică; caracterizarea completă a deșeurilor industriale și a nămolurilor – domenii de actualitate, neabordate complet sau deloc la nivel național, dar în acord cu tendințele cercetării de mediu pe plan european și internațional.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Irina LUCACIU

Funcţie: Director de proiect MEDIND

Instituție: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala- ECOIND

Tel: 021.410.67.16, Fax: 021.410.05.75, E-mail: proiectmedind@gmail.com

Leave a Comment