ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” “Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” Proiect – „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND – proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

Data demarării proiectului: 08.08.2014

Durată proiect: 16 luni si 24 de zile

Director de proiect: Irina LUCACIU (proiectmedind@gmail.com)  

Obiectivul general al proiectului MEDIND este reprezentat de modernizarea și extinderea infrastructurii INCD-ECOIND Bucuresti prin crearea unui centru de cercetări interdisciplinare avansate pentru dezvoltarea/extinderea unor direcții noi de cercetare în vederea acoperirii unui spectru larg de activități conexe ecologiei industriale, în domeniile: biologie moleculară, genetică și microscopie electronică; analize biologice și studii ecotoxicologice; evaluarea calității aerului de interior, a nivelului de miros prin olfactometrie dinamică; caracterizarea completă a deșeurilor industriale și a nămolurilor – domenii de actualitate, neabordate complet sau deloc la nivel național, dar în acord cu tendințele cercetării de mediu pe plan european și internațional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Modernizarea / adaptarea spatiului destinat centrului de cercetare MEDIND, în termen de 15 luni

– Achiziționarea de 71 de echipamente și utilaje de cercetare, din care 4 echipamente cu valoare de peste 100.000 de euro, în termen de 15 luni

– Crearea de 3 noi locuri de munca destinate cercetării, în termen de 5 ani după finalizarea proiectului

– Participarea la 3 proiecte naționale/internaționale în termen de 5 ani după finalizarea proiectului

Rezultate așteptate:

•  Dezvoltarea continuă a capacității de cercetare a institutului: -dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru a asigura un nivel de dotare competitiv la nivel european; -completarea structurii de personal pentru a răspunde necesităților de multidisciplinaritate ale domeniului cercetării de mediu și creșterea corespunzătoare a numărului de cercetători; -creșterea calificării și specializării cercetătorilor (doctori, doctoranzi, absolvenți master, masteranzi, bursieri în țară și strainătate);

•  Orientarea activității științifice a institutului spre domenii/direcții de varf: -dezvoltarea pe direcțiile existente de cercetare a unor tematici noi și dezvoltarea unor noi direcții de cercetare în domenii de varf ale cercetării de mediu internaționale, dar care sunt insuficient sau deloc dezvoltate la nivel național; -continuarea aplicării cu succes în programe de CD naționale/sectoriale/transfrontaliere; -creșterea numarului de oferte depuse și câștigate în programe europene și internaționale; -menținerea/îmbunătățirea prezenței și participării institutului în rețele de cercetare, asociații profesionale de prestigiu la nivel național și internațional platforme tehnologice specifice;

•  Creșterea vizibilității activității institutului: –  creșterea numărului de articole publicate în reviste indexate ISI; –  creșterea numărului de brevete naționale și internaționale; –  imbunătățirea diseminării rezultatelor prin organizarea sau/și participarea la manifestări stiințifice naționale și internaționale; –  creșterea numărului de studenți/cercetători români și străini care iși fac stagiul în institut;

•  Îmbunătățirea transferului tehnologic: –  creșterea numărului de metode/tehnici/tehnologii transferate agenților economici; –  creșterea numărului de proiecte realizate în parteneriat direct; –  diversificarea și inovarea tehnologiilor/serviciilor realizate pentru agenții economici.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Leave a Comment