TABEL CENTRALIZATOR AL PROIECTELOR SI REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE

Anul 2018

Nr. crt.

Proiect

Nr. Contract CD

Produs rezultat din activitatea de CD (Tehnologie / Metoda / Metodologie)

1

Cercetari avansate asupra relatiilor intercelulare si metabolice microalge-bacterii din sistemul inovativ granular pentru epurarea apelor uzate, cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0865, ALBAREL, Etapa II din 2018

PNIII, Programul 4

84 12.07.2017 AA 1/2018

Documentatie tehnico-stiintifica privind caracterizarea relatiilor intertrofice dintre microorganismele constituente granulelor microalge – bacterii, a parametri operationali si factorii limitativi ai procesului, cat si parametri cinetici

2

Biocide – de la legislatie la impact ecologic

Faza 1: Mecanisme de actiune ale substantelor biocide asupra unor tulpini bacteriene cu potential patogenic

PN 18 05 02 01

38N 2018

AA 1/2018

Metodologie de testare a eficacitatii produselor biocide, tip antiseptice şi dezinfectante chimice (TP2)

3

Biocide – de la legislatie la impact ecologic

Faza 2: Evaluarea efectelor toxice generate de produse biocide asupra (micro)organismelor acvatice

PN 18 05 02 01

38N 2018

AA 2/2018

Model biologic / metodologie de evaluare a toxicitatii produselor biocide de tip dezinfectanti

4

Tehnologie de monitorizare informatizata a parametrilor microbiologici ai apei potabile, destinata managementului calitatii apei la nivel national (BIOWATER)

Etapa 2 / 2018: Proiectare, realizare şi implementare module software de monitorizare informatizată a parametrilor microbiologici ai apei potabile si testare în condiţii de laborator a tehnologiei de monitorizare informatizată”

PN-III-P2-2.1-PED-2016-0965

Nr. 79PED / 2017

Verificare / validare la nivel de laborator a metodologiei de imunoflorescenta pentru detectia bacteriilor patogene din apa si a tehnologiei informatizate pentru monitorizarea calitatii apei destinata consumului uman

5

Selectia si diseminarea genelor de rezistenta la antibiotice de la nivelul statiilor de epurare a apelor uzate in mediul acvatic si sectorul clinic

Etapa 1/2018

PN-III-P4

Nr. 10 / 2018

Proceduri operatorii standard pentru analiza microbiologica a probelor de apa si namol in statiile de epurare si unitatile spitalicesti

6

Cercetări inovative în sprijinul atingerii țintelor naționale aliniate la politica UE, privind managementul deșeurilor în contextul conceptului de economie circulară INODES, Activitatea 1 / mar-dec 2018

PN 18 05 04 01

Nr. 38 N/2018, AA 1/2018

Metoda de evaluare a fractiei metalice mobile din cenusi

7

Cercetări inovative în sprijinul atingerii țintelor naționale aliniate la politica UE, privind managementul deșeurilor în contextul conceptului de economie circulară INODES,

Activitatea 2 / mar-dec 2018

PN 18 05 04 01

Nr. 38 N/2018, AA 1/2018

Metodologie de destabilizare sisteme emulsionate existente în deșeuri de ulei uzat

8

Cercetări inovative în sprijinul atingerii țintelor naționale aliniate la politica UE, privind managementul deșeurilor în contextul conceptului de economie circulară INODES,

Activitatea 3 / mar-dec 2018

PN 18 05 04 01

Nr. 38 N/2018, AA 1/2018

Metodă de evaluare a tendinţei de zgurificare şi de formare topituri pentru incinerarea namolurilor rezultate de la statii de epurare

9

Cercetări inovative în sprijinul atingerii țintelor naționale aliniate la politica UE, privind managementul deșeurilor în contextul conceptului de economie circulară INODES,

Activitatea 4 / mar-dec 2018

PN 18 05 04 01

Nr. 38 N/2018, AA 1/2018

Varianta tehnologica de indepartare a fosfatilor din ape uzate utilizand deseul de namol rosu generat la fabricarea aluminei, tratat termic

10

Cercetări inovative în sprijinul atingerii țintelor naționale aliniate la politica UE, privind managementul deșeurilor în contextul conceptului de economie circulară INODES,

Activitatea 4 / mar-dec 2018

PN 18 05 04 01

Nr. 38 N/2018, AA 1/2018

Varianta tehnologica de indepartare a metalelor grele din apele de mina utilizand deseul de namol rosu generat la fabricarea aluminei, tratat termic si acid

11

Cercetari privind stabilirea starii de calitate a solurilor in diferite zone agricole intens cultivate din Romania, acronim CLIMASOL,

Oct-dec 2018

PN 18 05 02 03

Nr. 38N/2018, AA.4/2018

Ghid de buna practica in vederea combaterii degradarii si desertificarii terenurilor agricole din Romania

12

Eficientizarea valorificării subproduselor industriale prin dezvoltarea pentru animalele de fermă a unor strategii nutriţionale inovative prietenoase faţă de animal, om şi mediu, componentă a agriculturii durabile

Plan sectorial MADR

ADER 2020

Nr 612/2015

Studiu privind caracterizarea unor subproduse industriale susceptibile de a fi folosite ca aditivi furajeri in hrana vacilor de lapte

13

Eficientizarea valorificării subproduselor industriale prin dezvoltarea pentru animalele de fermă a unor strategii nutriţionale inovative prietenoase faţă de animal, om şi mediu, componentă a agriculturii durabile

Plan sectorial MADR

ADER 2020

Nr 612/2015

Studiu privind caracterizarea fizico-chimica si microbiologica a probelor de nutret combinat si materii prime

14

Eficientizarea valorificării subproduselor industriale prin dezvoltarea pentru animalele de fermă a unor strategii nutriţionale inovative prietenoase faţă de animal, om şi mediu, componentă a agriculturii durabile

Plan sectorial MADR

ADER 2020

Nr 612/2015

Identificarea factorilor de risc si evaluarea impactului aplicarii solutiilor nutritionale pentru vacile de lapte asupra mediului prin determinari microbiologice si de metale grele in probe de excreta

15

Noi solutii nutritionale pentru gaini ouatoare, bogate in celuloza, determinante in cresterea competitivitatii unei unitati avicole prin diminuarea costurilor de producție și creșterea calității ouălor

PN III

Nr 43 PTE/2016

Identificarea indicatorilor microbiologici si fizico-chimici de risc precum si evaluarea impactului asupra mediului pentru retetele furajere folosite in macrotest

16

Noi solutii nutritionale pentru gaini ouatoare, bogate in celuloza, determinante in cresterea competitivitatii unei unitati avicole prin diminuarea costurilor de producție și creșterea calității ouălor

PN III

Nr 43 PTE/2016

Studiu privind analiza eficacitatii celor doua solutii nutritionale in mentinerea calitatii mediului si aplicarea metodei de ierarhizare analitica (AHP) pentru stabilirea solutiei nutritionale propusa pentru implementare

17

Tranziţia sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale la cerinţele noului standard ISO 45001: 2018 si integrarea acestuia cu sistemele de management al calitaţii si de mediu implementate conform ISO 9001:2015 respectiv ISO 14001:2015

PN 18 05 04 02

Nr 38N /2018, AA nr. 4/2018

Metodologie de tranzitie a sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale (SMSSO) la cerintele noului standard si instruirea personalului in vederea implementarii cerintelor legale de SSM si ale noului standard

18

Tranziţia sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale la cerinţele noului standard ISO 45001: 2018 si integrarea acestuia cu sistemele de management al calitaţii si de mediu implementate conform ISO 9001:2015 respectiv ISO 14001:2015

PN 18 05 04 02

Nr 38N /2018, AA nr. 4/2018

Studiu privind implementarea metodologiei intr-o organizatie si integrarea acestui sistem cu sistemele de management al calitatii si de mediu

19

Solutii inovative pentru conservarea si protectia calitatii apei prin procedee conventionale si neconventionale SINOVAP

38 N/2018

PN 18 05 03 01

Tehnologie de indepartare prin sonoliza asociata cu procedee biologice a compusilor halogenati alifatici din surse subterane destinate obtinerii apei potabile (ME)

20

Solutii inovative pentru conservarea si protectia calitatii apei prin procedee conventionale si neconventionale SINOVAP

38 N/2018

PN 18 05 03 01

Tehnologie de tratare a apei din surse subterane cu continut ridicat de NH4+ in prezenta fierului si manganului in stare redusa

21

Solutii inovative pentru conservarea si protectia calitatii apei prin procedee conventionale si neconventionale SINOVAP

38 N/2018

PN 18 05 03 01

Tehnologie de reducere a potentialului poluant al apelor din surse subterane destinate obtinerii apei potabile prin procese combinate enzimatice-membranare (ME)

22

Solutii inovative pentru conservarea si protectia calitatii apei prin procedee conventionale si neconventionale SINOVAP

38 N/2018

PN 18 05 03 01

Tehnologie de degradare a  micropoluantilor de tipul Fluorouracil (5FU) și Bisfenol A (BA) din ape uzate municipale prin procese de oxidare avansata (ME)

23

Solutii inovative pentru conservarea si protectia calitatii apei prin procedee conventionale si neconventionale SINOVAP

 

38 N/2018

PN 18 05 03 01

Tehnologie de epurare a apelor uzate rezultate din industria fermentativa prin procedee hibride (conventionale-neconventionale) (ME)

24

Noi abordari, tehnici, metode si metodologii de evaluare a calitatii aerului in contextul schimbarilor climatice si al actualizarii reglementarilor internationale de mediu BATC-AER, faza 1+2, activitatea A.1.3. si A.2.3

38N/2018

PN 18 05 02 02

Metodologie de evaluare a nivelului de poluare chimica si a nivelului de miros pornind de la valorile parametrilor tehnologici pentru determinarea concentratiei de NH3, H2S si miros aplicata activitatii de crestere intensive a porcilor

25

Noi abordari, tehnici, metode si metodologii de evaluare a calitatii aerului in contextul schimbarilor climatice si al actualizarii reglementarilor internationale de mediu BATC-AER, faza 1+2, activitatea A.1.4. si A.2.4

38N/2018

PN 18 05 02 02

Metodologie de abordare a cercetarilor vizand biomonitorizarea calitatii aerului cu specii-santinela

26

Noi abordari, tehnici, metode si metodologii de evaluare a calitatii aerului in contextul schimbarilor climatice si al actualizarii reglementarilor internationale de mediu BATC-AER, faza 1+2, activitatea A.1.5. si A.2.5

38N/2018

PN 18 05 02 02

Metoda analitica de determinare a concentratiei de H2S din aerul inconjurator

27

Noi abordari, tehnici, metode si metodologii de evaluare a calitatii aerului in contextul schimbarilor climatice si al actualizarii reglementarilor internationale de mediu BATC-AER, faza 1+2, activitatea A.1.5. si A.2.5

38N/2018

PN 18 05 02 02

Metoda analitica de determinare a concentratiei de mercaptani din aerul inconjurator

28

Noi abordari, tehnici, metode si metodologii de evaluare a calitatii aerului in contextul schimbarilor climatice si al actualizarii reglementarilor internationale de mediu BATC-AER, faza 2, activitatea A.2.2

38N/2018

PN 18 05 02 02

Plan gestionare miros

29

Noi abordari, tehnici, metode si metodologii de evaluare a calitatii aerului in contextul schimbarilor climatice si al actualizarii reglementarilor internationale de mediu BATC-AER, faza 1+2, activitatea A.1.3. si A.2.3

38N/2018

PN 18 05 02 02

Metodologie de evaluare a nivelului emisiei de NH3 din procesul de adapostire pe baza valorii N excretat aplicata activitatii de crestere intensiva a pasarilor de curte

30

Noi abordari, tehnici, metode si metodologii de evaluare a calitatii aerului in contextul schimbarilor climatice si al actualizarii reglementarilor internationale de mediu BATC-AER, faza 1+2, activitatea A.1.3. si A.2.3

38N/2018

PN 18 05 02 02

Metoda aplicata de determinare a N excretat prin analiza directa a asternutului de la cresterea intensiva a pasarilor

31

Noi abordari, tehnici, metode si metodologii de evaluare a calitatii aerului in contextul schimbarilor climatice si al actualizarii reglementarilor internationale de mediu BATC-AER, faza 1+2, activitatea A.1.3. si A.2.3

38N/2018

PN 18 05 02 02

Metoda aplicata de determinare a Nexcretat prin metoda bilantului de azot de la cresterea intensiva a pasarilor

32

Noi abordari, tehnici, metode si metodologii de evaluare a calitatii aerului in contextul schimbarilor climatice si al actualizarii reglementarilor internationale de mediu BATC-AER, faza 1+2, activitatea A.1.3. si A.2.3

38N/2018

PN 18 05 02 02

Metoda de determinare a coeficientului de volatilizare a NH3 din asternut de la cresterea intensiva a pasarilor

33

Noi abordari, tehnici, metode si metodologii de evaluare a calitatii aerului in contextul schimbarilor climatice si al actualizarii reglementarilor internationale de mediu BATC-AER, faza 1+2, activitatea A.1.6. si A.2.6

38N/2018

PN 18 05 02 02

Reteta preparare material compozit fonoabsorbant din cenusa de termocentrala si deseu steril menajer

34

Noi abordari, tehnici, metode si metodologii de evaluare a calitatii aerului in contextul schimbarilor climatice si al actualizarii reglementarilor internationale de mediu BATC-AER, faza 1+2, activitatea A.1.6. si A.2.6

38N/2018

PN 18 05 02 02

Reteta preparare material compozit fonoabsorbant din cenusa de termocentrala si deseu de zgura de termocentrala

35

Noi abordari, tehnici, metode si metodologii de evaluare a calitatii aerului in contextul schimbarilor climatice si al actualizarii reglementarilor internationale de mediu BATC-AER, faza 1+2, activitatea A.1.6. si A.2.6

 

38N/2018

PN 18 05 02 02

Reteta preparare material compozit fonoabsorbant din cenusa de termocentrala si cenusa din arderea cojilor de seminte

36

Noi abordari, tehnici, metode si metodologii de evaluare a calitatii aerului in contextul schimbarilor climatice si al actualizarii reglementarilor internationale de mediu BATC-AER, faza 1+2, activitatea A.1.6. si A.2.6

38N/2018

PN 18 05 02 02

Reteta preparare material compozit fonoabsorbant din deseu de cenusa de termocentrala si deseu de lemn

37

Noi abordari, tehnici, metode si metodologii de evaluare a calitatii aerului in contextul schimbarilor climatice si al actualizarii reglementarilor internationale de mediu BATC-AER, faza 1+2, activitatea A.1.6. si A.2.6

38N/2018

PN 18 05 02 02

Reteta preparare material compozit fonoabsorbant din cenusa de termocentrala

38

Noi abordari, tehnici, metode si metodologii de evaluare a calitatii aerului in contextul schimbarilor climatice si al actualizarii reglementarilor internationale de mediu BATC-AER, faza 1+2, activitatea A.1.6. si A.2.6

 

38N/2018

PN 18 05 02 02

Reteta preparare materiale compozite cu proprietati fonoabsorbante din deseu de zgura de otelarie

39

Cercetari experimentale privind aplicarea unor tehnologii de tratare/potabilizare si epurare a apelor in vederea imbunatatirii managementului acestora- ELFIT, Faza 1/2018

38N/2018

PN 18 05 03 02

Procedeu de epurare a apelor uzate cu continut de metale (Zn, Cu, Ni si Fe) prin fitoremediere utilizand planta acvatica Lemna minor L

40

Cercetari experimentale privind aplicarea unor tehnologii de tratare/potabilizare si epurare a apelor in vederea imbunatatirii managementului acestora- ELFIT, Faza 2/2018

38N/2018

PN 18 05 03 02

Procedeu de tratare a apelor de adancime cu continut de azotati prin metode electrochimice

41

Dezvoltarea unor metodologii analitice avansate pentru detectia si identificarea contaminantilor emergenti si a produsilor lor de biodegradare din factori de mediu (apa, sol, namol) si biota

38N/2018

PN 18 05 01 01

AA nr 2/2018

Metoda LC-MS/MS pentru determinarea perturbatorilor endocrini din clasa bisfenolilor si a produsilor de biodegradare ai acestora din sisteme acvatice

42

Dezvoltarea unor metodologii analitice avansate pentru detectia si identificarea contaminantilor emergenti si a produsilor lor de biodegradare din factori de mediu (apa, sol, namol) si biota

38N/2018

PN 18 05 01 01

AA nr 2/2018

Metoda SPE-LC-MS/MS pentru cuantificarea unor beta-blocanti si metaboliti din probe de ape uzate

43

Dezvoltarea unor metodologii analitice avansate pentru detectia si identificarea contaminantilor emergenti si a produsilor lor de biodegradare din factori de mediu (apa, sol, namol) si biota

38N/2018

PN 18 05 01 01

AA nr 2/2018

Metode cromatografice pentru identificarea si cuantificarea unor produsi obtinuti din degradarea unor erbicide din clasa acizilor clorfenoxicarboxilici din probe de ape

44

Dezvoltarea unor metodologii analitice avansate pentru detectia si identificarea contaminantilor emergenti si a produsilor lor de biodegradare din factori de mediu (apa, sol, namol) si biota

38N/2018

PN 18 05 01 01

AA nr 2/2018

Metode gaz cromatografice pentru detecția unor poluanți asociați microplasticelor din clasa ftalaților și a pesticidelor organoclorurate

45

Dezvoltarea unor metodologii analitice avansate pentru detectia si identificarea contaminantilor emergenti si a produsilor lor de biodegradare din factori de mediu (apa, sol, namol) si biota

 

38N/2018

PN 18 05 01 01

AA nr 2/2018

Metode de determinare a metalelor platinice (Ir, Pd, Pt, Rh, Ru) din probe de apa, sol si vegetatie

46

Dezvoltarea unor metodologii analitice avansate pentru detectia si identificarea contaminantilor emergenti si a produsilor lor de biodegradare din factori de mediu (apa, sol, namol) si biota

38N/2018

PN 18 05 01 01

AA nr 2/2018

Metodologii analitice pentru detectia Hg anorganic si organic folosind spectrometria de absorbtie atomică cuplata cu tehnica vaporilor reci din probe biologice

47

Dezvoltarea unor metodologii analitice avansate pentru detectia si identificarea contaminantilor emergenti si a produsilor lor de biodegradare din factori de mediu (apa, sol, namol) si biota

38N/2018

PN 18 05 01 01

AA nr 2/2018

Metodologii analitice de determinare a compusilor organici halogenati si a produsilor de degradare din ape uzate industriale