TABEL CENTRALIZATOR AL PROIECTELOR SI REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE

Anul 2019

Nr. crt.

Proiect

Nr. Contract CD

Produs rezultat din activitatea de CD (Tehnologie / Metoda / Metodologie)

1

Reciclarea avansată integrată a deșeurilor combinate inseparabile de mase plastice și hârtie, nereciclabile prin tehnologiile actuale

POC tip D nr 15351/2017

Prototipuri de componente extrudate tip placi si profile realizate din materii prime obtinute din reciclarea deseurilor combinate de plastic si hartie

2

Obtinerea de fotocatalizatori prin depunere in vid pentru aplicatii in domeniul epurarii apelor reziduale

POC tip D nr. 6537/2018

Fotocatalizatori pe baza de TiO2 nedopati si dopati cu argint (Ag) sau azot (N)

3

Metode si tehnici avansate pentru evaluarea calitatii apelor – ECOSENZ

PN 19 04 01 02

Serii de electrozi modificati pe baza de carbon care prezinta cele mai ridicate semnale electrochimice in detectia poluantilor emergenti

4

Cercetari avansate asupra relatiilor intercelulare si metabolice microalge-bacterii din sistemul inovativ granular pentru epurarea apelor uzate

PNCDI III-P4 –PCE

Nr 84/.2017

Tehnologie/metoda alternativa de epurare a apelor uzate bazata pe sistemul granular mixt microalge – bacterii

5

Cercetări privind noi procedee pentru îmbunătățirea tehnologiilor de tratare și pentru tratarea recuperativă a apelor de mină provenite din industria extractiva a minereurilor neferoase

POC  tip D nr 15350/2017

Tehnologie validata de tratare recuperativa cu valorificarea slamului aluminos pentru precipitare sulfat din ape de mina

6

Cercetari privind cresterea eficientei fermentarii anaerobe in statiile de epurare orasenesti prin implementarea tehnologiilor de dezintegrare a namolului

POC tip D nr.6538/2018

Tehnologie de stabilizare avansata, imbogatire in nutrienti si pasteurizare a namolului de epurare

7

Modelarea conceptuala si dezvoltarea unui sistem integrat de epurare a apelor reziduale adaptat tehnologiilor de productie a substraturilor colagenice poroase in cadrul SC Sanimed International Impex SRL

POC tip D nr 5831/2018

Model experimental optimizat / tehnologie validata la nivel de laborator pentru epurarea apelor uzate generate de instalatia de fabricare a substraturilor colagenice poroase

8

Innovative Ecological on-site Sanitation System for Water and Resources Savings

H2020 nr 689817/01.06. 2016 INNOQUA

Sistem modular de epurare biologica a apelor uzate – instalatie pilot

9

Imbunatatire sistem de preepurare din industria food

POC tip C nr. 22242/2018

Studiu tehnologic de evaluare a eficienței de epurare fizico-chimică/biologică a unor categorii de ape uzate cu încărcare specifică

10

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor

20N/2019

PN 19 04 03 01

Studiu de cercetare privind evolutia configuratiei, parametrilor de operare si a caracteristicilor namolului activ din treapta biologica a statiei de epurare

11

Stabilirea caracteristicilor ecotoxicologice ale unor produse fabricate pe baza de agenti de suprafata tensioactivi (surfactanti), în vederea evaluarii conformării acestora la cerințele Regulamentului European privind Detergentii

POC tip C nr. 19088/2018

Studii de carcaterizare ecotoxicologica ale unor produse fabricate pe baza de agenti de suprafata tensioactivi (surfactanti)

12

Evaluarea toxicitatii acute si a capacitatii de biodegradare a unui produs antiscalant in conformitate cu cerintele Regulamentului European (CE) NR. 1907/2006 (REACH)

POC tip C nr 3944/2019

Studii experimentale de evaluare a capacitatii de biodegradare si a efectului toxic generat de produsul antiscalant asupra organismelor acvatice

 

13

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor

20N/2019

PN 19 04 03 01

Studiu tehnologic privind valorificarea deseurilor de tulpini de porumb ca material adsorbant pentru retinerea metalelor grele din ape de mina, inclusiv determinarea modelelor de adsorbtie si cinetice

 

14

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor

20N/2019

PN 19 04 03 01

Studiu tehnologic privind stadiul utilizarii enzimelor in tratarea apelor

15

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor

20N/2019

PN 19 04 03 01

Studiu tehnologic privind stadiul actual al aplicarii proceselor de oxidare avansata in degradarea poluantilor organici

16

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare

20N/2019

PN 19 04 01 01

Studiu de monitorizare tip baza de date privind gradul de contaminare a apelor de suprafata si a apelor uzate cu disruptori endocrini de tip filtre UV

17

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare

20N/2019

PN 19 04 01 01

Studiu de monitorizare tip baza de date privind gradul de contaminare a componentei de mediu apa uzata cu anti-diabetice si metaboliti

18

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare

20N/2019

PN 19 04 01 01

Studiu de monitorizare tip baza de date privind contaminarea factorilor de mediu apa de suprafata, sol si vegetatie cu auxine sintetice

19

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare

 

20N/2019

PN 19 04 01 01

Studiu de bioacumularea a unor metale toxice (As, Cd, Ni, Pb) in partile subterane si aeriene ale musetelului (Matricaria Chamomilla L.)

20

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare

20N/2019

PN 19 04 01 01

Studiu de bioacumulare a metalelor toxice As, Cd, Ni, Pb in radacina respectiv tulpina si frunzele de Mentha piperita

21

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare

20N/2019

PN 19 04 01 01

Studiu de caz privind gradul de contaminare cu poluanti organici adsorbiti pe particule de microplastice din diferite locatii ale raului Jiu

22

Alinierea metodelor/metodologiilor de evaluare a calitatii aerului la cerintele reglementarilor privind reducerea emisiilor si imbunatatirea calitatii vietii in contextual actual al schimbarilor climatice

20N/2019

PN 19 04 02 02

Studiu privind noile cerinte CBAT pentru domeniile de activitate pentru care au fost emise decizii de aplicare

23

Cercetari privind noi metode, tehnici si procedee de evaluare si gestionare a deseurilor – DESEVAL

20N/2019

PN 19 04 04 01

Studiu experimental pentru caracterizarea unor deseuri municipale ca materii prime competitive pentru obtinerea de materiale combustibile

24

Cercetari privind noi metode, tehnici si procedee de evaluare si gestionare a deseurilor – DESEVAL

20N/2019

PN 19 04 04 01

Studiu tehnologic preliminar de valorificare a  deseurilor de namol rosu si steril minier, in vederea reducerii impactului depozitarii acestora asupra mediului, aplicand o varianta de gestionare ce vizeaza inglobarea in materiale de constructii

25

Cercetari privind noi metode, tehnici si procedee de evaluare si gestionare a deseurilor – DESEVAL

20N/2019

PN 19 04 04 01

Studii privind tehnologii de recuperare a componentelor utile din deseuri documentand schema de gestionare integrata a deseurilor din Romania

26

Selectia si diseminarea genelor de rezistenta la antibiotice de la nivelul statiilor de epurare a apelor uzate in mediul acvatic si sectorul clinic

PNCDI-III-P4-PCCF

Nr 10/2018

Procedura operationala standard pentru colectarea / analiza microbiologica / probelor de apa, namol

27

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare

20N/2019

PN 19 04 01 01

Metoda de determinare a unor disruptori endocrini de tip filtre UV din probe de apa uzata si de suprafata

28

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare

20N/2019

PN 19 04 01 01

Metoda de determinare a unor compusi farmaceutici din clasa anti-diabetice si metaboliti din probe de apa uzata si suprafata

29

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare

20N/2019

PN 19 04 01 01

Metoda de determinare a unor erbicide din clasa auxinelor sintetice din probe de apa, vegetatie si sol

30

Modele biologice si biomarkeri moleculari pentru evaluarea potentialului toxic al resurselor de apa afectate de poluarea antropica

20N/2019

PN 19 04 01 01

Metodologie de identificare si analiza incrucisata la nivel transcriptional a mecanismelor de rezistenta la antibiotice si biocide ale bacteriilor patogene din mediul acvatic

31

Alinierea metodelor/metodologiilor de evaluare a calitatii aerului la cerintele reglementarilor privind reducerea emisiilor si imbunatatirea calitatii vietii in contextual actual al schimbarilor climatice

20N/2019

PN 19 04 02 02

Metoda de biomonitorizare testata  “in-situ”

32

Alinierea metodelor/metodologiilor de evaluare a calitatii aerului la cerintele reglementarilor privind reducerea emisiilor si imbunatatirea calitatii vietii in contextual actual al schimbarilor climatice

20N/2019

PN 19 04 02 02

Metodologie de abordare a evaluarii poluarii cu miros in vecinatatea depozitelor de deseuri

33

Metode si tehnici avansate pentru evaluarea calitatii apelor – ECOSENZ

20N/2019

PN 19 04 01 02

Metoda  de epurare a apelor uzate cu fosfor prin fitoremediere utilizand planta acvatica Lemna minor – studiu de evaluare a impactului surselor potentiale de poluare asupra calitatii raurilor Bega si Timis

34

Cercetari privind noi metode, tehnici si procedee de evaluare si gestionare a deseurilor – DESEVAL

20N/2019

PN 19 04 04 01

Model conceptual si experimental de evaluare a deseurilor necuprinse in lista europeana de deseuri

35

Cercetări privind evaluarea geochimică a fondului natural și stabilirea unor praguri de referință pentru componentele de mediu sol și apă, în contextul european de implementare a măsurilor strategice pentru protecția solurilor și apei subterane

20N/2019

PN 19 04 02 03

Model conceptual dedicat studiului geochimic al zonelor naturale protejate