TABEL CENTRALIZATOR AL PROIECTELOR SI REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE

Anul 2020

Nr. crt.

Proiect

Nr. Contract CD

Produs rezultat din activitatea de CD (Tehnologie / Metoda / Metodologie)

Fisa rezultat

1.                

Cercetări privind noi metode, tehnici si procedee de evaluare si gestionare a deseurilor-activitatea 1.1

PN 19 04 04 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Metoda de evaluare a unor contaminanti din deseuri in diverse conditii de levigabilitate 

 

2.                

Cercetări privind noi metode, tehnici si procedee de evaluare si gestionare a deseurilor-activitatea 1.2

PN 19 04 04 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Metoda de caracterizare a unor deseuri din activitati faramaceutice in scopul identificarii unor solutii de valorificare a acestora

 

3.                

Cercetări privind noi metode, tehnici si procedee de evaluare si gestionare a deseurilor-activitatea 2

PN 19 04 04 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Model experimental (procedeu) de caracterizare si tratare a unor deseuri lichide periculoase/ nepericuloase relevante din industria romaneasca in vederea recuperarii/valorificarii

 

4.                

Cercetări privind noi metode, tehnici si procedee de evaluare si gestionare a deseurilor-activitatea 3

PN 19 04 04 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Studiu experimental pentru obtinerea de diferite formule de materii prime secundare combustibile din amestecuri de deseuri cu compozitie lignocelulozica si polimerica

 

5.                

Cercetări privind noi metode, tehnici si procedee de evaluare si gestionare a deseurilor-activitatea 4

PN 19 04 04 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Solutii tehnologice de tratare a celor doua deseuri prin inglobare in materiale de constructie

 

6.                

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor -activitate 1

PN 19 04 03 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Model experimental pentru indepartarea prin sonoliza asociata cu procedee biologice a compusilor halogenati din ape subterane

 

7.                

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor -activitate 2

PN 19 04 03 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Model experimental de epurare a apelor uzate prin procedee hibride conventionale – membranare

 

8.                

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor -activitate 3

PN 19 04 03 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Modele experimentale pentru degradarea poluantilor tinta prin procese de oxidare avansata

 

9.                

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor -activitate 4

PN 19 04 03 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Model experimental la nivel de laborator pentru evaluarea caracteristicilor fizico-chimice ce pot rezulta de la lesierea necianurica a metalelor pretioase

 

10.             

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor -activitate 5

PN 19 04 03 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Model experimental pentru tratarea deseurilor vegetale de natura celulozica in vederea obtinerii de materiale cu proprietati adsorbante

 

11.             

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor -activitate 6

PN 19 04 03 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Studiu de cercetare privind eficienta operarii treptei biologice a statiei de epurare

 

12.             

Alinierea metodelor/metodologiilor de evaluare a calitatii aerului la cerintele reglementarilor privind reducerea emisiilor si imbunatatirea calitatii vietii in contextual actual al schimbarilor climatice

PN 19 04 02 02 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Metoda de determinare a Cr6+ din emisiile surselor fixe prin spectrometrie de absorbtie moleculara (UV-VIS)

 

13.             

Alinierea metodelor/metodologiilor de evaluare a calitatii aerului la cerintele reglementarilor privind reducerea emisiilor si imbunatatirea calitatii vietii in contextual actual al schimbarilor climatice

PN 19 04 02 02 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Metoda de determinare a Cr6+ din emisiile surselor fixe prin spectrometrie de absorbtie atomica (GTAAS)

 

14.             

Alinierea metodelor/metodologiilor de evaluare a calitatii aerului la cerintele reglementarilor privind reducerea emisiilor si imbunatatirea calitatii vietii in contextual actual al schimbarilor climatice

PN 19 04 02 02 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Metodologie de abordare a evaluarii poluarii cu miros in vecinatatea depozitelor de deseuri

 

15.             

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare

PN 19 04 01 01 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Metode de identificare a unor produsi de biodegradare si de determinare a unor filtre UV organice din probe de culturi bacteriene

 

16.             

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare

PN 19 04 01 01 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Metoda de detectie a unor substante farmaceutice de tip anti-diabetice si metaboliti din namol de epurare

 

17.             

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare

PN 19 04 01 01 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Metoda de determinare simultana prin GC-MS a unor auxine sintetice si a metabolitilor din plante si sol

 

18.             

Modele biologice si biomarkeri moleculari pentru evaluarea potentialului toxic al resurselor de apa afectate de poluarea antropica

PN 19 04 02 01 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Model experimental molecular de studiu al mecanismelor de rezistenta la antibiotice si biocide

 

19.             

Metode si tehnici avansate pentru evaluarea calitatii apelor

PN 19 04 01 02 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Baza de date cu specii de diatomee utilizate in evaluarea ecosistemelor acvatice din zona de vest a Romaniei

 

20.             

Metode si tehnici avansate pentru evaluarea calitatii apelor

PN 19 04 01 02 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Model experimental de utilizare a biosenzorilor pentru monitorizarea apelor de suprafata

 

21.             

Cercetari privind cresterea eficientei fermentarii anaerobe in statiile de epurare orasenesti prin implementarea tehnologiilor de dezintegrare a namolului

POC-G-2015 nr 6538/27.042018

Tehnologie de stabilizare avansata, imbogatire in nutrienti si pasteurizare a namolului de epurare

 

22.             

Cercetari privind utilizarea fitoaditivilor in furajarea pasarilor in vederea diminuarii poluarii mediului cu azot – Faza II ADER 2022, rezultat 1

Nr 912/2019, Art. 6.1 din Acord de colaborare nr. 13704/ 30.08.2019

Studiu privind caracterizarea fizico-chimica si microbiologica a probelor de materii prime si nutret combinat

 

23.             

Cercetari privind utilizarea fitoaditivilor in furajarea pasarilor in vederea diminuarii poluarii mediului cu azot – Faza II ADER 2022, rezultat 2

Nr 912/2019, Art. 6.1 din Acord de colaborare nr. 13704/ 30.08.2019

Studiu privind identificarea factorilor de risc si evaluarea impactului, rezultat prin folosirea celor doua seturi de noi retete furajere inovative, asupra mediului

 

24.             

Cercetari privind utilizarea fitoaditivilor in furajarea pasarilor in vederea diminuarii poluarii mediului cu azot – Faza II ADER 2022, rezultat 3

Nr 912/2019, Art. 6.1 din Acord de colaborare nr. 13704/ 30.08.2019

Ierarhizarea eficacitatii retetelor pentru puii broiler pe baza performantelor zootehnice, calitatea carnii si impact de mediu prin metoda AHP

 

25.             

Cercetări privind noi metode, tehnici si procedee de evaluare si gestionare a deseurilor – acronim DESEVAL, Faza 4, activitatea 4.1.

PN 19 04 04 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Metoda implementata de determinarea a conținutului de fosfor total din deșeuri periculoase prin tehnica ICP-MS

 

26.             

Cercetări privind noi metode, tehnici si procedee de evaluare si gestionare a deseurilor – acronim DESEVAL, Faza 4, activitatea 4.1.

PN 19 04 04 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Metoda implementata de caracterizare și evaluare a unor deșeuri periculoase ce pot completa lista de deșeuri pe baza reglementarilor legislative

 

27.             

Cercetări privind noi metode, tehnici si procedee de evaluare si gestionare a deseurilor – acronim DESEVAL, Faza 4, activitatea 4.2

PN 19 04 04 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Model demonstrativ (funcțional) de caracterizare și tratare a unor deșeuri lichide periculoase/ nepericuloase relevante din industria romanească în vederea valorificării;

 

28.             

Cercetări privind noi metode, tehnici si procedee de evaluare si gestionare a deseurilor – acronim DESEVAL, Faza 4, activitatea 4.3

PN 19 04 04 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Metodă implementată pentru determinarea conținutului de carbon biogenic din materii prime secundare obținute din deșeuri cu compoziție lignocelulozică și polimerică

 

29.             

Cercetări privind noi metode, tehnici si procedee de evaluare si gestionare a deseurilor – acronim DESEVAL, Faza 4, activitatea 4.4

PN 19 04 04 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Variante tehnologice preliminare de obtinere a noi materiale de constructie prin valorificarea celor doua deseuri ca substituenti ai materialelor silico-aluminoase

 

30.             

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor – acronim ADVANTECH, Faza 3, activitatea 3.1

PN 19 04 03 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Model experimental dezvoltat destinat reducerii gradului de impurificare al apelor subterane prin procese combinate enzimatice-membranare

 

 

31.             

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor – acronim ADVANTECH, Faza 3, activitatea 3.2

PN 19 04 03 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Model experimental dezvoltat pentru epurarea apelor uzate prin procedee combinate enzimatice-membranare

 

 

32.             

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor – acronim ADVANTECH, Faza 3, activitatea 3.3

PN 19 04 03 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Model experimental dezvoltat pentru indepartarea compusilor halogenati din ape subterane

             

 

33.             

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor – acronim ADVANTECH, Faza 3, activitatea 3.4

PN 19 04 03 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Studiu experimental privind cinetica de degradare a poluantilor emergenti de tip parabeni, ftalati, ciprofloxacin, flutamida prin procese de oxidare avansata

 

34.             

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor – acronim ADVANTECH, Faza 3, activitatea 3.4

PN 19 04 03 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Model experimental dezvoltat pentru degradarea ciprofloxacin si metilparaben in sistemul UV-VIS/TiO2

 

35.             

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor – acronim ADVANTECH, Faza 3, activitatea 3.4

PN 19 04 03 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Model experimental dezvoltat pentru degradarea flutamidei si dimetilftalatului in sistem UV-VIS/H2O2/TiO2.

 

36.             

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor – acronim ADVANTECH, Faza 3, activitatea 3.5

PN 19 04 03 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Studiu experimental privind oxidarea chimica si biologica a compusilor tiolici din sisteme apoase

 

37.             

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor – acronim ADVANTECH, Faza 3, activitatea 3.6

PN 19 04 03 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Model experimental dezvoltat destinat adsorbtiei poluantilor din ape uzate utilizand noi materiale cu proprietati adsorbante

 

38.             

Materiale, metode si tehnologii avansate cu aplicatii in tratarea/epurarea apelor – acronim ADVANTECH, Faza 3, activitatea 3.7

PN 19 04 03 01 nr 20/2019  Act aditional 5/2020

Studiu de cercetare privind selectia modelului matematic destinat indepartarii nutrientilor si evaluarea necesarului de date experimentale.

 

39.             

Alinierea metodelor /metodologiilor de evaluare a calitatii aerului la cerintele reglementarilor privind reducerea emisiilor si imbunatatirea calitatii vietii in contextual actual al schimbarilor climatice – acronim QALAIR, Faza 4, activitatea 2.4

PN 19 04 02 02 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Studiu de caz privind extinderea metodei de biomonitorizare pentru evaluarea calitatii aerului din vecinatatea unui incinerator de deseuri;

 

 

 

40.             

Alinierea metodelor /metodologiilor de evaluare a calitatii aerului la cerintele reglementarilor privind reducerea emisiilor si imbunatatirea calitatii vietii in contextual actual al schimbarilor climatice – acronim QALAIR, Faza 4, activitatea 2.4

PN 19 04 02 02 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Studiu de caz privind extinderea metodei de biomonitorizare pentru evaluarea calitatii aerului din vecinatatea unui abator;

 

 

41.             

Alinierea metodelor /metodologiilor de evaluare a calitatii aerului la cerintele reglementarilor privind reducerea emisiilor si imbunatatirea calitatii vietii in contextual actual al schimbarilor climatice – acronim QALAIR, Faza 4, activitatea 2.4

 

PN 19 04 02 02 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Studiu de caz privind extinderea metodei de biomonitorizare pentru evaluarea calitatii aerului din vecinatatea unei ferme de crestere a pasarilor;

 

 

42.             

Alinierea metodelor /metodologiilor de evaluare a calitatii aerului la cerintele reglementarilor privind reducerea emisiilor si imbunatatirea calitatii vietii in contextual actual al schimbarilor climatice – acronim QALAIR, Faza 4, activitatea 3.4

PN 19 04 02 02 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

 

Studiu de caz privind aplicarea metodologiei de abordare a evaluarii poluarii cu miros in domeniul fabricarii hartiei si cartonului

 

 

43.             

Alinierea metodelor /metodologiilor de evaluare a calitatii aerului la cerintele reglementarilor privind reducerea emisiilor si imbunatatirea calitatii vietii in contextual actual al schimbarilor climatice – acronim QALAIR, Faza 4, activitatea 3.4

PN 19 04 02 02 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Studiu de caz privind aplicarea metodologiei de abordare a evaluarii poluarii cu miros in domeniul fabricarii anvelopelor si a camerelor de aer

 

44.             

Alinierea metodelor/metodologiilor de evaluare a calitatii aerului la cerintele reglementarilor privind reducerea emisiilor si imbunatatirea calitatii vietii in contextual actual al schimbarilor climatice – acronim QALAIR, Faza 4, activitatati: 4.1;4.2

PN 19 04 02 02 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Metoda de determinare a terpenelor din aerul interior cladirilor

 

45.             

Alinierea metodelor/metodologiilor de evaluare a calitatii aerului la cerintele reglementarilor privind reducerea emisiilor si imbunatatirea calitatii vietii in contextual actual al schimbarilor climatice – acronim QALAIR, Faza 5.1, activitatea 4.3

PN 19 04 02 02 nr 20/2019 Act aditional 8/2020

Studiu de caz privind evaluarea calitatii aerului din interiorul cladirilor

 

46.             

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare – acronim BIOACUM, Faza 4, activitatea 4.1

 

PN 19 04 01 01 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Studiu privind factorii de translocare, imbogatire si de geoacumulare din substrat poluat catre planta aromatica mustar alb (Sinapis alba), ca posibil acumulator de metale toxice

 

47.             

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare – acronim BIOACUM, Faza 4, activitatea 4.2

PN 19 04 01 01 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Studiu privind translocarea metalelor si acumularea acestora in partile aeriene ale unei specii de galbenele (Calendula officinalis)

 

48.             

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare – acronim BIOACUM, Faza 4, activitatea 4.3

PN 19 04 01 01 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Studiu de bioacumulare a unor poluanti organici proveniti din cremele de protectie solara (filtre UV) in organele si tesutul pestilor

             

 

49.             

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare – acronim BIOACUM, Faza 4, activitatea 4.4

PN 19 04 01 01 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Studiu de distributie al contaminatilor antidiabetici intre faza apoasa uzata si namolul de epurare 

 

50.             

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare – acronim BIOACUM, Faza 4, activitatea 4.5

PN 19 04 01 01 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Studiu privind identificarea auxinelor sintetice si a produsilor de degradare din probe de sol si vegetatie sub influenta diferitilor factori biotici si abiotici

 

51.             

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare – acronim BIOACUM, Faza 4, activitatea 4.6

PN 19 04 01 01 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Studiu privind evaluarea gradului de contaminare cu poluanti organici (hidrocarburi aromatice policiclice si bifenili policlorurati) adsorbiti pe microplastice prelevate din raul Olt in amonte si aval de statia de epurare municipala din Ramnicu Valcea

 

52.             

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare – acronim BIOACUM, Faza 4, activitatea 4.7

PN 19 04 01 01 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Studiu privind evaluarea gradului de contaminare cu poluanti organici (hidrocarburi aromatice policiclice si bifenili policlorurati) adsorbiti pe microplastice prelevate din raul Olt in amonte si aval de statia de epurare municipala din Slatina

 

53.             

Cercetari avansate privind transferul contaminantilor emergenti din factorii de mediu abiotici la organismele acvatice si plante prin bioacumulare – acronim BIOACUM, Faza 5.1, activitatea 5.1

PN 19 04 01 01 nr 20/2019 Act aditional 8/2020

Metoda de determinare a unor disruptori endocrini de tipul compusilor organici perfluorurati din probe de apa uzata si de suprafata

 

54.             

Modele biologice si biomarkeri moleculari pentru evaluarea potentialului toxic al resurselor de apa afectate de poluarea antropica – acronim SMARTWAY, Faza 4

PN 19 04 02 01 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Model experimental de tip microcip molecular functional

 

 

55.             

Metode si tehnici avansate pentru evaluarea calitatii apelor – acronim ECOSENZ, Faza 4, rezultat 1

PN 19 04 01 02 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Procedeu de detectie individuala voltametrica a unor poluanti emergenti din ape

 

56.             

Metode si tehnici avansate pentru evaluarea calitatii apelor – acronim ECOSENZ, Faza 4, rezultat 2

PN 19 04 01 02 nr 20/2019 Act aditional 5/2020

Procedeu de detectie individuala amperometrica a unor poluanti emergenti din ape

 

57.             

Instalatie de indepartare a poluatiolor organici din apele uzate pe baza de fotocataliza si procedee biologice – acronim BIOCAT, Etapa 1/2020, activitati: 1.3; 1.6.

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0628

Studiul prospectiv privind tulpinile bacteriene cu randament superior in epurarea biologica aeroba

 

58.              

Selectia si diseminarea genelor de rezistenta la antibiotice de la nivelul statiilor de epurare a apelor uzate in mediul acvatic si sectorul clinic – acronim RADAR, Etapa 3/2020, activitati: 3.1.1; 3.2.1; 3.7.1; 3.8.2.

PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0114

Studiu tehnico-stiintific privind analiza fizico-chimica si bacteriologica a probelor prelevate in 2020, colectie de tulpini microbiene rezistente la antibiotice