TABEL CENTRALIZATOR AL PROIECTELOR SI REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE

Anul 2021

Nr.

crt

Proiect

Nr. Contract CD

Produs rezultat din activitatea de CD (Tehnologie / Metoda / Metodologie)

Fisa rezultat

1.      

Procedeu integrat de diseminare a potentialului poluant al cenusii de filtru rezultata din incinerarea deseurilor medicale periculoase si al slamului de carbid

38N/2016 – PN162550301

Cerere de brevet: A201700999

(29.11.2017)

Brevet nr 132481 / 30.10.2020

BOPI nr 10/2020

 

2.      

Procedeu de obtinere a granulelor mixte microalge -bacterii pentru epurarea apelor uzate

13N/2009 – PN09-130312

Cerere de brevet:

A201400111                          (12.02.14)

Brevet nr 130247/ 30.12.2020

BOPI nr 12/2020

 

 

3.      

Promovarea, identificarea și realizarea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe în domeniul ecologiei industriale.

Tema subsidiar POC-C: Îmbunătățire sistem de preepurare din industria food

Ctr.nr.55/ 05.09.2016 Subsidiar nr. 22242/2018

Studiu de evaluare a eficienței de epurare fizico-chimică/biologică a unor categorii de ape uzate cu încărcare specifică

 

4.      

Promovarea, identificarea și realizarea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe în domeniul ecologiei industriale.

Tema subsidiar POC_D:

Modelarea conceptuala si dezvoltarea unui sistem integrat de epurare a apelor reziduale adaptat tehnologiilor de productie a substraturilor colagenice poroase in cadrul SC Sanimed International Impex SRL

Ctr.nr.55/ 05.09.2016 Subsidiar nr. 5831/2018

Sistem de epurare a apelor reziduale adaptat tehnologiilor de productie a substraturilor colagenice poroase

 

5.      

Promovarea, identificarea și realizarea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe în domeniul ecologiei industriale.

Tema subsidiar POC_D:

Obtinerea de fotocatalizatori prin depunere la vid pentru aplicatii in domeniul epurarii apelor reziduale

Ctr.nr.55/ 05.09.2016 Subsidiar nr. 6537/2018

Studiu de evaluare a randamentelor de degradare citostatice pe diverse tipuri de nanomateriale fotocatalitice sintetizate in conditii specifice de operare, compozitie chimica si comportare la temperatura

 

6.      

Promovarea, identificarea și realizarea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe în domeniul ecologiei industriale.

Tema subsidiar POC_D:

Obtinerea de fotocatalizatori prin depunere la vid pentru aplicatii in domeniul epurarii apelor reziduale

Ctr.nr.55/ 05.09.2016 Subsidiar nr. 6537/2018

Studiu de evaluare a parametrilor cinetici si mecanismelor de fotogenerare specii oxidante implicate in degradare citostatice pe fotocatalizatorii sintetizati

 

7.      

Promovarea, identificarea și realizarea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe în domeniul ecologiei industriale.

Tema subsidiar POC_D:

Obtinerea de fotocatalizatori prin depunere la vid pentru aplicatii in domeniul epurarii apelor reziduale

 

Ctr.nr.55/ 05.09.2016 Subsidiar nr. 6537/2018

Studiu de evaluare a performantelor de degradare citostatice pe fotocatalizatorii obtinuti, conditii optime de depoluare in context real de impurificare

 

8.      

Sistem inovativ de epurare ecologica on-site cu recuperare apa si resurse – INNOQUA

H2020 Ctr.nr.689817/ 2016

Sistem modular de epurare biologica a apelor uzate

 

9.      

Sistem inovativ de epurare ecologica on-site cu recuperare apa si resurse – INNOQUA

 

H2020 Ctr.nr.689817/ 2016

Modul de epurare avansata cu microalge „BioSolarPurification-BSP”

 

10.   

Cercetari privind sisteme de reactie pentru tratarea apelor de mina – PN 16 25 03 04

Ctr. nr. 38 N/2016 –

AA 5/2017

 

Procedeu de valorificare a namolurilor de coagulare rezultate de la tratarea apelor de suprafata cu saruri de aluminiu.

Brevet nr 132146 / 29.01.2021

BOPI nr 1/2021