Institutul a fost infiintat in 1977 prin Decretul nr. 112/1977, sub denumirea de Institutul de Cercetare si Proiectare pentru Epurarea Apelor Reziduale – ICPEAR, in coordonarea Ministerului Industriei Chimice, cu sediul in Bucuresti si cu o sucursala la Timisoara si, ulterior, in 1982 s-a infiintat Sucursala Rm. Valcea.
Obiect de activitate: elaborarea tehnologiilor si proiectarea instalatiilor pentru epurarea apelor uzate rezultate din industria chimica si petrochimica.

In 1991 sectorul de proiectare s-a separat, transformandu-se in S.C. IPROMED S.A. In aceste conditii sectorul de cercetare a preluat patrimoniul propriu si si-a dezvoltat continuu domeniile de cercetare, trecand de la elaborarea de tehnologii pentru ape reziduale la elaborarea de solutii pentru diferite componente ale factorilor de mediu: apa, aer, sol, respectiv extinderea domeniului de expertiza de la industria chimica la rezolvarea problemelor de mediu pentru majoritatea ramurilor industriale:

 • Procese de tratare ape uzate din alte sectoare industriale (anii 1990);
 • Ape uzate urbane (dupa 1990);
 • Poluarea aerului (1995) si a solului (1997);
 • Evaluarea starii de poluare, a impactului si riscului ecologic determinat de activitatile industriale (1998);
 • Proiectare si implementare sisteme de management al calitatii si mediului (2000);
 • Suport pentru introducerea principiilor de dezvoltare durabila la intreprinderi: analize procese tehnologice si productie curata, ecoeficienta, evaluare si evidenta costurilor de mediu, introducerea elementelor de durabilitate in definirea obiectivelor strategice de dezvoltare ale unitatilor industriale (dupa 2000);
 • Cursuri de formare si perfectionare personal (dupa 1990), evaluare competente in domeniul mediului (incepand din 2010).

Institutul a primit recomandarea de a deveni institut national in urma unui audit extern comandat de Ministerul Cercetarii, efectuat in 1995 pentru unele dintre institutele de cercetare din Romania. Recomandarile au avut in vedere unicitatea activitatii institutului la nivel national, rezultatele obtinute, multidisciplinaritatea abordarilor, raspunsul prompt, adecvat la nevoile de mediu ale unitatilor economice.

In anul 1999 ICPEAR a fost transformat prin acreditare in Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – INCD ECOIND sub autoritatea Ministerului Industriilor si Resurselor (actualmente Ministerul Economiei), in conformitate cu prevederile HG nr. 261/1999, Ordonantei nr.57/2002 si a Regulamentului de Organizare si Functionare aprobat prin HG nr. 961/2005.

De la infiintare (1977) si pana in prezent, institutul a evoluat continuu, transformandu-se dintr-un institut de cercetare dedicat proiectarii instalatiilor si elaborarii tehnologiilor de epurare a apelor uzate provenite din industria chimica si petrochimica (ICPEAR – fosta denumire) intr-un institut national de cercetare-dezvoltare, cu o abordare globala a tuturor aspectelor de mediu in domeniul ecologiei industriale, recunoscut la nivel national si cu o prezenta din ce in mai activa in parteneriatele internationale.

INCD ECOIND a fost reacreditat ca institut national in 2001 si in 2008 de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, respectiv de catre Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica.

In perioada 2009-2012, prin implementarea proiectului POS CCE 115/2600 cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, s-a realizat o noua infrastructura de cercetare prin construirea unui nou sediu al institutului cu toate utilitatile necesare desfasurarii unei activitati de cercetare performante. Prin acelasi proiect a fost completata si dotarea institutului cu echipamente moderne, ceea ce a facilitat diversificarea activitatilor de cercetare si serviciilor de mediu, modernizarea laboratoarelor existente si dezvoltarea unor laboratoare noi. Dotarea cu echipamente /instalatii moderne de laborator si pentru experimentari in teren a permis dezvoltarea de cercetări competitive la nivelul de calitate al laboratoarelor de referintă din domeniu.

In 2013 (prin H.G. nr.185/2013, cu modificările/completările ulterioare), INCD-ECOIND a trecut din coordonarea Ministerului Economiei în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Agentia Nationala de Cercetare Dezvoltare Inovare.

In perioada 08.08.2014 – 31.12.2015 a fost implementat proiectul nr. 1881/48693 “Centrul de Cercetari Interdisciplinare Avansate pentru Mediu si Industrie – MEDIND” cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice – Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”.
Obiectivul proiectului a fost modernizarea si extinderea infrastructurii INCD ECOIND prin crearea unui Centru de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru dezvoltarea / extinderea unor directii noi de cercetare care sa acopere un spectru larg de activități conexe ecologiei industriale, în domeniile: biologie moleculară, genetic și microscopie electronică; analize biologice și studii ecotoxicologice; evaluarea calității aerului de interior, a nivelului de miros prin olfactometrie dinamică; caracterizarea completă a deșeurilor industrial și a nămolurilor – domenii de actualitate, neabordate complet sau deloc la nivel național, dar în acord cu tendințele cercetării de mediu pe plan European și internațional. Prin proiect, pe langa dezvoltarea infrastructurii existente s-au creat si 5 noil aboratoare de cercetare avansata, anticipandu-se noile tendinte de cercetare pe plan European si mondial in domeniul protectiei mediului.
Astfel, in cadrul proiectului “MEDIND” s-a reusit:

 • crearea a 5 laboratoare noi de cercetare avansata
  • Laborator de Biologie Moleculara (LBM);
  • Laborator de Microscopie Electronica si Corelativa (LME);
  • Laborator Pregatire/Pretratare Deseuri Industriale (LPDI);
  • Laborator Evaluare Calitate Aer Interior (LAI);
  • Laborator Olfactometrie Dinamica (LOD);
 • modernizarea a 4 laboratoare de cercetare dezvoltare existente
  • Laborator Analiza Judiciara de Mediu (JUDMED);
  • Laborator Control Poluare Sol-Deseuri;
  • Laborator Bioteste – Analize Biologice (B);
  • Laborator de Control Bacteriologic (LBC).

Laborator de BiologieMoleculara (LBM)

Laborator de Microscopie Electronica si Corelativa (LME)

Laborator de Biologie Moleculara (LBM) – camera de MIX

Laborator Evaluare Calitate Aer Interior (LAI)

Laborator Pregatire/Pretratare Deseuri Industriale (LPDI)

Laborator Olfactometrie Dinamica (LOD)

In perioada 2017 – 2019, conform H.G. nr.13/2017, INCD-ECOIND a functionat in coordonarea Ministerului Cercetarii si Inovarii, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare.

In prezent,INCD-ECOIND functioneaza in coordonarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii.

Cu o deschidere speciala către ceea ce reprezintă cercetare-dezvoltare-inovare si in special catre ceea ce inseamna cercetare aplicativa în domeniul protectiei mediului inconjurator, institutul a abordat in ultimii ani proiecte cu impact pentru dezvoltarea domeniului specific de activitate si ocupa in prezent o pozitie nationala bine definita si o recunoastere internationala crescanda.