Laborator bioteste – analize biologice

  • Acasa
  • Laborator bioteste – analize biologice

Contact
Laborator Bioteste-Analize Biologice
Sef laborator: Alina Roxana BANCIU
Telefon: +40 21 410 03 77 / 242
E-mail: biologi@incdecoind.ro

Servicii de mediu:

  • Evaluarea nivelului de poluare din punct de vedere biologic și microbiologic al componentelor de mediu: aer, apă, sol/ sediment/nămol;
  • Evaluarea nivelului de poluare microbiană a aerului din interiorul diverselor locații prin teste de sanitație suprafețe și tegumente și control aeromicroflora;
  • Stabilirea caracteristicilor de toxicitate letală acută, biodegradabilitate, bioacumulare pentru clasificarea periculozității substanțelor prioritar periculoase / preparatelor chimice și elaborarea fișei cu date de securitate, conform Regulamentelor Europene REACH și CLP;
  • Caracterizarea ecotoxicității produselor românești (detergenți, lacuri, vopsele) în vederea ecoetichetării și asigurării liberei lor circulații pe piața europeană;
  • Evaluarea nivelului de poluare a apelor de suprafață (râuri și lacuri) pentru cuantificarea presiunii activităților antropice și stabilirea stării ecologice, conform reglementărilor în vigoare; evaluarea gradului de eutrofizare a ecosistemelor acvatice pe baza analizei concentrației clorofilei „a”;
  • Studii și investigații privind eficiența de epurare a stațiilor de epurare municipale și efecte generate de efluentul stației de epurare asupra ecosistemului acvatic receptor;
  • Asistență tehnică și consultanță de specialitate pentru: organizarea și dotarea laboratoarelor de analize biologice/microbiologice; asimilarea și aplicarea metodelor de analiză biologică/bacteriologică și asigurarea repetabilității și reproductibilității rezultatelor analizelor; documentarea și implementarea sistemului de management al calității conform ISO/CEI 17025:2018 în vederea acreditării laboratoarelor de mediu.