Laborator control poluare apă, sol, deșeuri

  • Acasa
  • Laborator control poluare apă, sol, deșeuri

Contact
Laborator control poluare apă, sol, deșeuri
Sef laborator: Laura CHIRIAC
Telefon: +40 21 410 03 77 / 110
E-mail: analize.inst@incdecoind.ro

Servicii în domeniul evaluării și controlului poluării mediului înconjurător:

  • Controlul poluării componentelor de mediu apă, sol, sedimente, nămol, deșeuri prin identificarea poluanților, stabilirea punctelor/frecvenței de prelevare, efectuarea prelevării și a analizelor fizico-chimice specifice;
  • Monitorizarea calității componentelor de mediu apă (potabilă, minerală, subterană, de suprafață, uzată, pentru irigații, pentru betoane, pentru bazine de înot), sol, nămol, sedimente în funcție de cerințele impuse de autoritățile de mediu fiecărui agent economic;
  • Realizarea testelor de levigare pentru deșeuri și caracterizarea levigatelor, în vederea stabilirii tipului de depozit în care aceste deșeuri pot fi acceptate la depozitare – conform Ord. MMGA nr.95/2005;
  • Investigații analitice pentru stabilirea eficienței de epurare a stațiilor municipale (influent/ efluent, nămol, parametrii fizico-chimici);
  • Consultanță pentru laboratoare de încercări în vederea obținerii acreditării conform cerințelor standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018;
  • Asistență tehnică privind amenajarea și dotarea laboratoarelor existente sau nou construite;
  • Instruirea personalului din laboratoarele de încercări privind măsurile de Asigurare și Control al calității (QA/QC), modului de aplicare a unor noi metode și tehnici analitice în practica curentă de laborator, precum și a cerințelor standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018.