In contextul legislativ al reglementarii autorizarii activitatii:
– studii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte din diferite sfere de activitate
– studii de bilanturi de mediu pentru autorizare, incetare activitate, privatizare
– studii de evaluare a riscului ecologic in conditiile unui impact semnificativ asupra mediulu
– documentatii de mediu pentru obtinerea autorizatiilor integrate de mediu

Analiza compozitiei gazelor generate in sol / subsol.

Serviciile realizate in domeniul managementului deseurilor industriale constau in:
– caracterizarea deseurilor si a levigatelor in scopul stabilirii tipului de depozit in care pot fi acceptate deseurile la depozitare – conform Ord. MMGA nr.95/2005.
– evaluarea calitatii deseurilor in vederea stabilirii periculozitatii si a atribuirii de coduri – conform Legii nr.211/2011 si Ord. nr. 856/2002

Contact:

Departament Evaluare Monitorizare Poluare Mediu
Sef laborator: Alina CONSTANTIN
Telefon: +40 21 410 03 77 / 120
E-mail: evmt@incdecoind.ro