Evaluare monitorizare poluare mediu

 • Acasa
 • Evaluare monitorizare poluare mediu

Contact
Departament Evaluare Monitorizare Poluare Mediu
Sef departament: Adriana CUCIUREANU
Telefon: +4021 410 03 77 / 246
E-mail: adriana.cuciureanu@incdecoind.ro

Evaluarea impactului de mediu – documentații autorizare activități industriale – managementul deșeurilor:

 • Studii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte din diferite sfere de activitate;
 • Bilanțuri de mediu pentru autorizare, încetare activitate, privatizare, stabilire obligații de mediu;
 • Bilanțuri de solvenți organici cu conținut de compuși organici volatili;
 • Studii de evaluare a riscului ecologic în condițiile unui impact semnificativ asupra mediului;
 • Documentații de mediu pentru obținerea autorizațiilor integrate de mediu;
 • Elaborarea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor;
 • Rapoarte privind situația de referință pentru amplasamente ce utilizează, produc sau emit substanțe periculoase relevante în activitățile specifice;
 • Caracterizarea deșeurilor și a levigatelor în scopul stabilirii tipului de depozit în care pot fi acceptate deșeurile la depozitare – conform Ord. MMGA nr.95/2005;
 • Evaluarea calității deșeurilor în vederea stabilirii periculozității și atribuirii de cod deșeu – conform Directivei 98/2008 modificată prin Directiva nr. 851/2018, Ordonanței de urgență nr. 92/2021 și Hotărârii de Guvern nr. 856/2002;
 • Caracterizarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării – conform Legii 181/2020;
 • Analiza deșeurilor periculoase în vederea transportului – conform Hotărârii 1061/2008;
 • Caracterizarea fizico-chimică a combustibililor solizi/lichizi și a deșeurilor combustibile;
 • Determinare granulometrie probe solide prin cernere și sedimentare.